CASE STUDY

Wdrożenie eAuditor
w szkole wyższej

Dowiedz się, jak wyglądało wdrożenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Jakiego systemu poszukiwał klient?

Klient poszukiwał narzędzia do zarządzania IT, które umożliwiłoby mu optymalizację czasu pracy całego działu IT, a także znacząco usprawniło proces ewidencji sprzętu oraz oprogramowania. Największym problemem, z jakim zmagał się klient były nieusystematyzowane dane na temat określonego urządzenia czy oprogramowania. Klient poszukiwał narzędzia, dzięki któremu będzie mógł sprawniej przeprowadzać inwentaryzację swoich sprzętów oraz licencji. Przeszukiwanie infrastruktury w celu znalezienia potrzebnych informacji zajmowało często znaczną część dnia, dlatego też poszukiwano rozwiązania, które zautomatyzuje zadania administratorów, optymalizując przy tym czas pracy całego działu.

eAuditor - Inwentaryzacja plików
Dashboard sprzęt

Jak wyglądało wdrożenie systemu eAuditor?

Konsultacje z klientem pozwoliły na zastosowanie odpowiedniej konfiguracji oraz na profilowanie systemu dostosowując go do potrzeb organizacji. W PWSZ w Koninie zainstalowaliśmy system eAuditor w wersji Standard na czas nieokreślony dla 350 stanowisk. Po instalacji oprogramowania zostały przeprowadzone niezbędne szkolenia, a także zostało zapewnione pełne wsparcie techniczne. Wybrane funkcjonalności, jakie wdrożyliśmy:

Co zyskał klient?

Po wdrożeniu oprogramowania klient zyskał całościowe rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT. Możliwość ewidencjonowania całej infrastruktury IT z wykorzystaniem systemu usprawniła zarządzanie organizacją. Oprogramowanie eAuditor, umożliwiło między innymi inwentaryzację baz danych, systemów operacyjnych, pakietów, czy też samych aplikacji, co w znacznym stopniu zoptymalizowało czas działań całego działu IT.

Dzięki rozbudowanemu serwerowi zadań, administratorzy IT zyskali możliwość wykorzystania predefiniowanych poleceń CMD oraz PowerShell. Mogli oni wykonywać zadania na dowolnej grupie komputerów, zarówno w sieci lokalnej, jak i poza NAT-em.

Monitorowanie dzienników zdarzeń umożliwiło administratorom IT dostęp do Event Logów wszystkich urządzeń w sieci, a także poza nią. Dzięki informacji z dzienników znacząco usprawnił się proces napraw systemów operacyjnych, oprogramowania, czy też konfiguracji urządzeń.

Dzięki możliwości kompleksowej inwentaryzacji obszarów IT, administratorzy zyskali szereg szczegółowych informacji o konfiguracji sprzętowej, o aktywnych licencjach, czy też oprogramowaniach, a także uzyskali możliwość ewidencji środków trwałych. Do przeprowadzenia inwentaryzacji administratorzy uzyskali 17 rodzajów kodów kreskowych, a także ich edytor do indywidualnego dostosowania do preferencji użytkownika.

Serwer wiadomości, dzięki możliwości wysyłania alertów oraz cyklicznych wiadomości do użytkowników systemu usprawnił pracę całego działu IT. W przypadku awarii lub prac konserwacyjnych, administratorzy automatycznie i szybko mogli przekazywać wiadomości pracownikom.

Network Dashboard w systemie eAuditor

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu eAuditor?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.