Zarządzanie infrastrukturą IT przy pomocy eAuditor V7 WEB

Zarządzanie rozbudowaną infrastrukturą IT stanowi obecnie spore wyzwanie dla większych firm.
W obliczu stałego wzrostu znaczenia technologii w organizacjach coraz trudniej nadzorować wszystkie systemy bez zwiększania liczby administratorów. Rozwiązania, jakie zapewnia narzędzie eAuditor wspomagają wiele jednostek – klientów indywidualnych, korporacje, jak i samych dostawców usług IT – w proaktywnym monitorowaniu, zarządzaniu i kontrolowaniu zasobów IT. Zarządzaj zdalnie w łatwy i wydajny sposób z jednolitej, elastycznej platformy webowej.
eAuditor jest rozwiązaniem, którego główną przewagą jest zintegrowanie najpotrzebniejszych narzędzi w jeden centralnie zarządzany system, gdzie każdy moduł jest połączony z innymi.

Korzyści

W wyniku wdrożenia systemu Klient uzyskuje korzyści, takie jak integralność i uczciwość – dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zasobami IT, Klient uzyskuje pewność, że korzysta z oryginalnego oprogramowania.

Narzędzie eAuditor minimalizuje ryzyko na wypadek kontroli legalności, dzięki efektywnie funkcjonującej polityce zarządzania oprogramowaniem oraz edukacji pracowników. Zapewniając przy tym bezpieczeństwo zarządowi oraz prestiżowy wizerunek firmy. Zaoszczędź finanse, klient ma możliwość określenia, które zasoby są w organizacji niezbędne oraz w jakim stopniu są wykorzystywane. Pełna i aktualna informacja o infrastrukturze IT zapewnia optymalne inwestycje w tym obszarze i generuje oszczędności nawet do 40%. Stawiamy na bezpieczeństwo organizacji – wbudowane w system eAuditor podstawowe funkcje klasy DLP (ang. Data Loss Prevention) zapewniają podstawową ochronę biznesową (m.in. zapewniają ochronę przeciwko wyciekom danych i informacji strategicznych) oraz prawną (zapewnienie ochrony danych osobowych, danych wrażliwych, finansowych, czy zdrowotnych), a których ujawnienie może narazić organizację na odpowiedzialność karną, cywilną lub innego rodzaju straty.

Z systemem eAuditor można m.in.:

  • przeprowadzić szybką i dokładną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania
  • zdalnie zarządzać sprzętem komputerowym
  • zdalnie zarządzać oprogramowaniem
  • zabezpieczyć dane firmy
  • efektywnie wdrażać funkcjonujące polityki i zdalnie szkolić pracowników.

Podsumowując, administrator otrzymuje kompleksowe narzędzie do monitoringu, zarządzania, inwentaryzacji i zabezpieczenia dowolnych systemów z jednego miejsca. Korzyści płynące z tego rozwiązania dla organizacji to ograniczenie kosztów, zwiększenie wydajności pracy i zapewnienie ciągłości procesów biznesowych.

Czy eAuditor jest dla Ciebie?
Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online