5 funkcjonalności, dla których warto wybrać eAuditor do monitorowania aktywności na komputerze

Dowiedz się, jak możesz skutecznie monitorować infrastrukturę IT w Twojej organizacji.

Monitorowanie aktywności na komputerze

W dobie dynamicznie zmieniających się technologii i rosnących oczekiwań klientów, organizacje muszą być gotowe na wyzwania związane z monitorowaniem swojej infrastruktury i efektywności pracy pracowników. Nieodzownym narzędziem dla firm stają się systemy do monitorowania IT, takie jak eAuditor

5 kluczowych funkcjonalności

Poniżej znajdziesz 5 kluczowych funkcjonalności, dla których warto zainwestować w nasz innowacyjny system w zakresie monitorowania oraz sposoby na śledzenie aktywności na komputerze w Twojej organizacji:

1. Monitorowanie sieci

System eAuditor wyposażony jest w narzędzia do monitorowania aktywności na komputerze, takie jak skaner sieci, który pozwala na dokładne monitorowanie ilości wszystkich urządzeń podłączonych do sieci, posiadających adresy IP. Pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa, a także pozwala na szybką reakcję na zbliżające się zagrożenia. Monitorując sieć, Twoja organizacja jest w stanie zabezpieczyć się przed celowymi lub przypadkowymi wyciekami danych.

Czytaj więcej >

2. Monitorowanie komputera

Dzięki eAuditorowi, możliwe jest uzyskanie cennych informacji na temat: czasu pracy, uruchamianych aplikacji, odwiedzanych stron internetowych oraz monitorowania poczty wychodzącej. Monitorowanie aktywności użytkownika na komputerze pozwala na ocenę wydajności oraz na zapewnienie zgodności z zasadami bezpieczeństwa i regulacjami prawno-technicznymi.

Czytaj więcej >

3. Monitorowanie oprogramowania i systemów operacyjnych

W systemie eAuditor możliwe jest monitorowanie systemów operacyjnych pod kątem wielu czynników jak np. monitorowanie aplikacji, czy uruchamianych procesów. eAuditor określa legalność systemów operacyjnych wskazując na aktualność ich licencji. Interaktywne widgety dostarczają informacji na temat udziału poszczególnych systemów operacyjnych, co ułatwia kontrolę nad infrastrukturą IT oraz pozwala na utrzymanie zgodności z licencjami. 

Czytaj więcej >

4. Monitorowanie urządzeń

Monitorowanie urządzeń stanowi istotny etap nie tylko pod kątem kontroli wykorzystania zasobów, ale także zapewnienia bezpieczeństwa. Kierownicy działów IT są zobowiązani, aby wszystkie sprzęty dostępne w organizacji były zgodne z licznymi regulacjami prawnymi (RODO, KRI, ISO). Dokumenty te nakładają obowiązek monitorowania sprzętów IT w organizacji. Nieodpowiednie administrowanie urządzeń może prowadzić do naruszeń regulaminów oraz procedur. Dzięki eAuditorowi możliwe jest wykrywanie niedozwolonych działań i nieuprawnionego dostępu do zasobów, co stanowi klucz do zapewnienia bezpieczeństwa.

Czytaj więcej >

5. Monitorowanie serwerowni

Funkcja ta pozwala na monitorowanie i alarmowanie w czasie rzeczywistym o występujących incydentach dotyczących stanu technicznego urządzeń w organizacji. Ma na celu monitorowanie stanu technicznego oraz warunków środowiskowych, takich jak temperatura panująca w pomieszczeniu czy wilgotność, co jest niezwykle istotne dla zachowania bezpieczeństwa. eAuditor pozwala na monitorowanie serwerowni w czasie rzeczywistym, umożliwiając przy tym szybką reakcję w przypadku awarii lub zagrożeń.

Czytaj więcej >

 

Potrzebujesz takiego systemu?

Zostaw kontakt i zamów bezpłatną konsultację z naszym doradcą.

5 funkcjonalności monitorowanie IT

Wprowadzenie Systemu eAuditor do organizacji przynosi liczne korzyści. Dzięki automatycznemu zinwentaryzowaniu komputerów i urządzeń, monitorowaniu zmian w konfiguracjach sprzętowych i oprogramowaniuoszczędzamy czas i zwiększamy efektywność. Monitorowanie pracy komputerów i serwerowni w czasie rzeczywistym pozwala na szybką reakcję na incydenty, co z kolei przekłada się na większe bezpieczeństwo i kontrolę dzięki programom monitorującym środowisko IT.  

Może Cię zainteresować

2024-01-29T08:18:26+01:00