Zmiany wywołane przez COVID 19

Pierwszy kwartał 2020 roku zapoczątkował szereg zmian i trendów w gospodarce światowej. Było to spowodowane pandemią COVID 19, która opanowała niemalże cały świat. Utrzymanie ciągłości biznesu w początkowej fazie pandemii wymagało od przedsiębiorców elastyczności oraz świeżego podejścia do koncepcji zarządzania pracownikami i ich pracą.

W Polsce obostrzenia związane z zagrożeniem epidemicznym zaczęto wprowadzać w pierwszym kwartale 2020 roku. Jak podaje GUS, nastąpił wtedy wzrost odsetka osób wykonujących pracę z domu, do poziomu 6,4%. Dla porównania, w 2019 roku było to 4,8%. Jednak największy wzrost odnotowany został w ostatnich dwóch tygodniach marca, gdzie wskaźnik ten wynosił 14,2%.* Mimo pojawiających się obaw do wykonywania pracy w formule home office okazuje się, że trend ten zostanie z nami na dłużej. Obecnie dla 9 z 10 kandydatów poszukujących zatrudnienia, warunkiem wpływającym na decyzję o podjęciu pracy jest możliwość wykonywania jej zdalnie.*

Praca zdalna – wyzwanie pracodawcy

Z punktu widzenia pracodawcy, upowszechnienie pracy zdalnej wiąże się z koniecznością wdrożenia w organizacji odpowiednich narzędzi, pozwalających nie tylko zdalnie zarządzać infrastrukturą IT, ale także zadbać o odpowiednie wsparcie techniczne. Na rynku dostępne są tego typu rozwiązania, jednak w przeciwieństwie do nich, tylko system eAuditor V7 WEB skupia wszystkie te potrzeby, zapewniając skuteczne oraz bezpieczne zarządzanie organizacją podczas pracy zdalnej.

Zdalny pulpit w eAuditor V7 WEB

System eAuditor V7 WEB umożliwia zdalne zarządzanie komputerami, wykorzystując do tego zdalny pulpit.  Dzięki zastosowaniu czterech rozwiązań zdalnych połączeń administrator IT może zaoszczędzić czas. Nie musi fizycznie znajdować się przy komputerze użytkownika, co pomaga obniżyć koszty wsparcia technicznego. Bezpieczeństwo danych jest kwestią bardzo istotną, z tego względu system eAuditor V7 WEB umożliwia szyfrowanie przesyłanych danych podczas połączeń. Wykorzystuje do tego metodę RSA, dzięki czemu szyfruje je za pomocą klucza publicznego i prywatnego oraz min. 128 bit. szyfru AES zabezpieczającego sesje.

4 rozwiązania zdalnego pulpitu

Poznaj możliwości, jakie oferuje rozwiązanie zdalnego pulpitu:

RDP

RDP, innymi słowy Remote Desktop Protocol – to metoda zdalnego pulpitu, która pozwala na połączenie się z innym komputerem w sieci lokalnej. Użytkownik ma dostęp do rzeczywistego obrazu z monitora zdalnego komputera. Jednocześnie ma możliwość zarządzania zasobami korzystając z urządzeń wyjścia lub wejścia. RDP wykorzystuje połączenia peer-to-peer. Jedynym wymaganiem umożliwiającym zdalne połączenie jest zainstalowany oraz skonfigurowany serwer RDP na docelowym komputerze.

VNC

Virtual Network Computing, czyli VNC to system korzystający z protokołu RFB (Remote Frame Buffer), który działa na poziomie bufora z ramki. Dzięki temu VNC można wykorzystywać w każdym okienkowym systemie operacyjnym. RFB wymaga, aby na komputerze użytkownika został uruchomiony program z buforem ramki (VNC), który przesyła dane do klienta (konsola eAuditor V7 WEB).  Oznacza to, że system pozwala na przekazywanie obrazu z wirtualnego lub fizycznego środowiska graficznego. Najlepiej sprawdzi się na łączach o dużej przepustowości, ze względu na fakt, że przesyłanie z bufora ramki generuje duży ruch w sieci. Używanie połączenia VNC umożliwia dostęp do sesji użytkownika, przy czym po zalogowaniu administratora użytkownik zostanie wylogowany.

webRTC

Technologia webRTC (Virtual Network Computing) to proste API. Wykorzystuje web sockety, które przesyłają zarówno dźwięk, obraz, ale także pliki. Pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym. Gwarantem bezpiecznej komunikacji jest Secure Real- time Transport Protocol (SRTP), za pomocą którego odbywa się transmisja danych. Aby móc korzystać z webRTC, system eAuditor V7 WEB wymaga instalacji agenta RTC oraz serwera RTC. Technologia webRTC umożliwia wykorzystanie zdalnego menagera plików lub terminala. Daje również możliwość połączenia z komputerem za NATem, czyli poza siecią lokalną. To może okazać się szczególnie istotne podczas wykonywania pracy zdalnej. WebRTC jest projektem open source rozwijanym przez organizacje W3C.

Intel vPRO/AMT

Ostatnią metodą dającą dostęp do zdalnego pulpitu jest vPRO/ AMT. Połączenie Intel vPRO/ AMT daje nieograniczone możliwości konfiguracji komputera, a także możliwość reinstalacji systemu operacyjnego. Intel vPRO/ AMT to rozbudowana platforma, która oprócz zdalnego zarządzania komputerami, daje użytkownikowi możliwość zdalnej konfiguracji karty sieciowej, czy też uruchomienia wyłączonego komputera. Technologia ta jest stale rozwijana i wspierana przez Intel Inc.

Poniższa tabela zawiera metody zdalnego pulpitu stosowane w systemie wraz z ich porównaniem.

BTC Porównanie metod zdalnego pulpitu

eAuditor V7 WEB – skuteczne zdalne zarządzanie

Bogaty wybór metod zdalnego pulpitu zastosowany w systemie eAuditor V7 WEB został zaprojektowany z myślą o efektywnym zarządzaniu infrastrukturą IT z zachowaniem dbałości o bezpieczeństwo danych. Taki wybór połączeń sprawia, że system eAuditor V7 WEB jest narzędziem profesjonalnym, dającym wybór i możliwość dostosowania preferowanej technologii do środowiska IT w organizacji. Samo korzystanie ze zdalnego pulpitu daje wiele zastosowań, a także swobodę, umożliwiając wykonywanie pracy z dowolnego miejsca. W perspektywie coraz częstszego wykonywania pracy w zmienionej formule, zdalny pulpit ułatwia komunikację między informatykiem a użytkownikiem. Połączenie możliwości zdalnego pulpitu z funkcjonalnościami dostępnymi w systemie eAuditor V7 WEB daje organizacji najbardziej profesjonalny polski system do zdalnego zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT.

Źródło

www.stat.gov.pl

www.biuroprasowe.cbre.pl

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online