Pytania2023-08-18T12:36:12+02:00

Pytania i odpowiedzi

Przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania ze strony klientów. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie wyślij do nas zapytanie.

Czy jest możliwość instalacji „w trybie offline” i aktualizacja ręczna?2024-05-07T14:48:50+02:00

Instalacja systemu odbywa się w infrastrukturze klienta – on- premises. To użytkownik systemu decyduje, czy instalacja będzie miała komunikację z naszym data center, co docelowo umożliwiłoby automatyczne aktualizacje. Jeżeli komunikacja nie zostanie zapewniona, system będzie funkcjonował w trybie offline. W takich okolicznościach konieczne będzie pobranie udostępnionego przez dział wsparcia pliku aktualizacyjnego oraz skorzystanie z opcji dostępnej w sekcji „Narzędzia → Aktualizacja z pliku.

Czy system integruje się z Active Directory?2024-05-07T15:07:46+02:00

Tak, system integruje się z AD. Możemy automatycznie importować dane z AD, w tym informacje o użytkownikach, uprawnienia dostępu do systemu (możliwość logowania domenowego), struktury organizacyjne i komputery. System umożliwia także integrację za pomocą interfejsu API – konkretnie wspieramy interfejs REST API, który oferuje nieograniczone możliwości – umożliwia interakcje z innymi narzędziami wspierającymi ten interfejs.

Czy koszt zakupu funkcjonalności dodatkowej jest zależny od ilości stanowisk?2024-05-06T14:45:07+02:00

Koszt zakupu systemu jest uzależniony od wielkości infrastruktury, czyli od ilości stanowisk komputerowych (komputery, serwery) objętych instalacją eAgenta, który umożliwia zdalne zarządzanie, monitorowanie i inwentaryzację. Koszt zakupu wersji podstawowej systemu jest ceną jednostkową pomnożoną przez ilość urządzeń. Cena jednostkowa zależy od wybranej wersji systemu: standardowej, professional lub enterprise. Wysokość ceny jednostkowej maleje wraz z przyrostem ilości stanowisk, wartość ta spada wykładniczo.

Jaki jest koszt wsparcia/serwisu?2024-05-06T14:41:33+02:00

Koszt abonamentu serwisowego systemu eAuditor uzależniony jest od: wersji systemu, liczby stanowisk oraz sektora.

Jakie są warunki SLA?2024-05-06T14:40:17+02:00

Warunki wsparcia technicznego określone są na stronie: 

https://www.btc.com.pl/wsparcie-techniczne/ 

Jaki jest zakres gwarancji?2024-05-06T14:39:03+02:00

Gwarancja obejmuje:

 1. Pomoc techniczną (w ramach licencji – min. 12 miesięcy, w ramach subskrypcji – przez cały okres subskrypcji),
 2. Aktualizacje baz wiedzy, wzorców aplikacji i pakietów,
 3. Aktualizacje oprogramowania konsultacje – czas dostawcy oprogramowania poświęcony na komunikację z Użytkownikiem, wsparcie, porady, instrukcje. Aktualizacje do nowych wersji w ramach danej wersji edycyjnej
Czy konsola administracyjna instalowana jest na komputerze?2024-05-06T14:35:55+02:00

Nie, konsola jest w pełni oparta na technologii webowej.

Jak wygląda proces wdrożenia systemu eAuditor?2024-05-06T14:35:14+02:00

Proces wdrożenia systemu eAuditor rozpoczyna się już na etapie kontaktu z przedstawicielem organizacji. Kilkaset przeprowadzonych z sukcsem instalacji (on-premis oraz cloud) pozwoliło nam na wyodrębnienie kluczowych etapów. Istnieje również możliwość samodzielnej instalacji systemu, jednak rekomendujemy skorzystanie z pełnego zakresu wsparcia przy wdrożeniu.

1. Badanie potrzeb klienta – na tym etapie nasz ekspert razem z przedstawicielem organizacji ustala potrzeby i wyzwania, które możemy rozwiązać za pomocą wdrożenia systemu eAuditor do infrastruktury organizacji. Najczęściej są to:
– utrudnione zdalne zarządzanie komputerami i instalowanie aplikacji (także poza NAT),
– brak jednego oprogramowania do masowego i zdalnego szyfrowania dysków,
– konieczność kupowania różnych systemów, które umożliwią inwentaryzację, zarządzanie i monitorowanie infrastruktury,
– brak kontroli (wynikająca z ilości) nad podłączanymi nośnikami USB,
– trudność w ewidecjonowaniu i raportowaniu aktualnych stanów wszystkich typów urządzeń w rozproszonej infrastrukturze.

2. Przekazanie materiałów o systemie– na podstawie zbadanych potrzeb, nasz konsultant przekazuje materiały, które stanowią podstawę do zapoznania się z funkjonowaniem systemu. Ponadto umożliwia przetestowanie systemu w wersji DEMO. Dzięki temu każdy może sprawdzić funkcjonowanie eAuditor w praktyce.

3. Indywidualna prezentacja – każdy zainteresowany może wziąć udział w indywidualnej prezentacji 1:1 z ekspertem systemu eAuditor. Aktualnie realizujemy prezentacje online i offline. Podczas spotkania ekspert odpowiada na nurtujące pytania oraz przedstawia przykładowe funkcjonowanie systemu w oparciu o zdiagnozowane potrzeby. Przed tym spotkaniem warto zapoznać się z przesłanymi materiałami i spisać pytania.

4. Wycena – na podstawie ustaleń zebranych podczas indywidualnej prezentacji przesyłamy spersonalizowaną ofertę handlową.

5. Akceptacja warunków oferty – w sytuacji, gdy dojdzie do zaakceptowania oferty handlowej, rozpoczynamy przygotowania prac wdrożeniowych.

6. Określenie wymagań technicznych do konfiguracji systemu – zależy nam, aby system został zainstalowany zgodnie z oczekiwaniami klientów, dlatego następuje spotkanie online z technikiem w celu omówień wymogów konfiguracyjnych.

7. Instalacja i konfiguracja systemu – na tym etapie przedstawiciel wsparcia technicznego instaluje system eAuditor w infrastrukturze klienta oraz wdraża kompletne środowisko umożliwiające funkcjonowanie systemu.

8. Potwierdzenie wdrożenia systemu – na ostatnim etapie wdrożenia dochodzi do stwierdzenia poprawności komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu eAuditor (np. wysyłanie i odbieranie danych, reakcja na polecenia administracyjne).

9. Szkolenia administracyjne i użytkowe – w celu lepszego zrozumienia możliwości wykorzystania systemu eAuditor do inwentaryzacji, monitorowania, zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury, oferujemy szkolenia administracyjne i użytkowe. Stanowią one rozszerzenie dostępnych w konsoli filmów instruktażowych i materiałów dostępnych w dokumentacji i bazy wiedzy.

Czy jest możliwość przetestowania systemu we własnej infrastrukturze?2024-05-06T14:34:32+02:00

Tak, system eAuditor można przetestować we własnej infrastrukturze. Okres testowy jest możliwy dla organizacji posiadających minimum 300 komputerów w infrastrukturze docelowej. Przeprowadzana jest zdalna instalacja i uruchomienie systemu dla 10 urządzeń. Czas testowania systemu wynosi 2 tygodnie, z możliwością przedłużenia do miesiąca. W trakcie okresu testowego dział wsparcia technicznego zapewnia kompleksową pomoc.

Jakie są wymagania systemowe?2024-05-07T21:29:28+02:00

Wymagania techniczne dostępne są pod linkiem: https://www.eauditor.eu/faq-items/wymagania-techniczne/

Czy plik wykonywalny musi być zapisany we wzorcach systemu, aby został sklasyfikowany?2024-05-28T09:33:13+02:00

Nie, plik wykonywalny nie musi być zapisany we wzorcach systemu, aby został sklasyfikowany. Wbudowane mechanizmy AI w systemie potrafią rozpoznać i sklasyfikować nowy, nawet nieznany plik na podstawie jego cech.

Czy muszę konfigurować asystenta AI do pisania skryptów?2024-05-28T09:33:58+02:00

Nie. System używa gotowego modelu AI ChatGPT, który działa od razu po instalacji, bez konieczności jego konfiguracji.

Czy muszę znać się na programowaniu, aby używać serwera zadań w eAuditor?2024-05-28T09:34:35+02:00

Nie. Wystarczy napisać tekstowe instrukcje, a wbudowany asystent AI przetłumaczy je na skrypt. 

Czy ktoś może zalogować się do systemu z wykorzystaniem mojego zdjęcia?2024-05-28T09:35:08+02:00

Nie. System posiada mechanizmy zabezpieczające, które uniemożliwiają próbę zalogowania się przerobionym lub fałszywym zdjęciem.

W jaki sposób działa rozpoznawanie twarzy w systemie eAuditor? Czy zmiany w wyglądzie mogą wpłynąć na problemy z zalogowaniem się?2024-05-28T09:36:03+02:00

Rozpoznawanie twarzy w eAuditor działa poprzez porównanie trójwymiarowych modeli użytkownika, koncentrując się na istotnych i charakterystycznych punktach twarzy. Zmiany w wyglądzie nie wpłyna problemy z zalogowaniem się do systemu.  

Czy AI w systemie eHelpDesk może odpowiedzieć na zgłoszenia moich klientów?2024-05-28T09:36:46+02:00

Tak. Moduł asystenta AI w systemie eHelpdesk pozwala na automatyczne udzielanie odpowiedzi na częste pytania techniczne korzystając z ChatGPT. W ten sposób możliwe jest niemal natychmiastowe generowanie odpowiedzi na zgłoszenia.

Czy za wykorzystanie modeli AI muszę dodatkowo płacić?2024-05-28T09:37:22+02:00

Nie. System umożliwia korzystanie z modeli AI w ramach licencji systemu.

Czy system jest w stanie sklasyfikować nieznaną mu stronę internetową?2024-05-28T09:38:12+02:00

Tak, system jest w stanie sklasyfikować każdą stronę internetową, nawet jeśli wcześniej jej nie widział, korzystając z modelu AI i algorytmów uczących. 

Czy wzbogacenie możliwości agentów wpłynie również na większe obciążenie systemu ich działaniem?2024-03-20T09:07:11+01:00

Obecnie prace koncentrują się na lepszej optymalizacji, aby wymiana danych między agentem a serwerem była szybsza. Z testów wynika, że agent nie generuje większego obciążenia niż wersja znana w eAuditor. 

Czy integracja z chatem GPT wymaga dodatkowej konfiguracji w systemie, czy jest to wbudowane? Czy integracja z ChatemGPT nie jest tożsama z przesyłaniem naszych pytań, na przykład o propozycje skryptów na serwery OpenAI?2024-03-19T17:08:28+01:00

Tak i nie. Funkcja wykorzystująca API OpenAI zawiera już wbudowanego asystenta, który jest przygotowany do precyzyjnego i szczegółowego przygotowywania skryptów potrzebnych użytkownikowi. 

Czy można rozróżnić użytkowników systemu, na przykład Jan Nowak musi mieć autoryzację twarzy, a Kazimierz Kowalski tylko hasło? Czy albo włączamy FaceID dla wszystkich, albo nie?2024-03-20T09:55:38+01:00

Możemy rozróżnić użytkowników systemu. Logowanie każdego usera można dowolnie skonfigurować. System pozwala na logowanie w taki sposób, aby niektórzy użytkownicy logowali się z wykorzystaniem twarzy, a pozostali inną metodą logowania

Gdzie są przechowywane dane dotyczące identyfikacji twarzy? Czy trzeba pozyskać zgodę użytkownika na tego typu identyfikację?2024-03-20T09:13:28+01:00

Dodane twarze są przechowywane w bazie eAuditor. Każdy administrator konsoli musi zarejestrować swoją twarz do autoryzacji. Decyzja o włączeniu lub wyłączeniu tego jest w gestii administratora. 

Czy logowanie za pomocą twarzy wykorzystuje tylko kamerę, czy też czujnik IR? Czy model AI jest przechowywany lokalnie czy wymaga połączenia z Waszymi serwerami? Co w przypadku alternatywnego logowania, jeśli twarz nie będzie rozpoznana?2024-03-20T09:04:25+01:00

Wykorzystywana jest tylko kamera, a każde logowanie jest zapytaniem do API na naszym serwerze, które następnie zwraca status weryfikacji twarzy. 

Czy logowanie FaceID jest odporne na pokazanie zdjęcia, na przykład wydrukowanego na drukarce?2024-03-20T09:10:11+01:00

Tak. Nasza funkcjonalność posiada zabezpieczenia, które uniemożliwią wszelkiego rodzaju próby niewłaściwego logowania.

Czy mogę dodać więcej twarzy, na przykład w okularach, tak jak w iPhone?2024-03-20T08:59:25+01:00

Tak, nasza funkcjonalność oferuje możliwość dodania wielu twarzy, w różnych kompilacjach.

Czy aktualizacja zasad zapory wymaga restartu komputera?2024-03-19T17:04:31+01:00

Zmiana ustawień zapory nie wymaga restartu. Działa to tak samo jak konfiguracja zapory z poziomu przystawki Windowsa. 

Czy zdalne zarządzanie zaporą umożliwia monitorowanie stanu zapory w czasie rzeczywistym?2024-03-19T17:03:34+01:00

Jedyne opóźnienie, o którym wiadomo, to odbiór danych z aktualnym stanem zapory od agenta i zapisanie tych informacji do bazy danych. 

Czy system wykryje wszystkie możliwe aktualizacje, jakie może znaleźć w Windows?2024-03-20T09:51:49+01:00

System eAuditor wymusi synchronizację poprawek z serwerami Microsoft i przedstawi brakujące/zainstalowane/możliwe do zainstalowania. 

Jak aktualizacje Windowsa w eAuditorze współpracują z GPO Active Directory? Czy AD ma nadrzędność nad Audytorem, czy działa to niezależnie?2024-03-19T17:01:47+01:00

Jeśli poprawki są zarządzane przez domenę, to system prawdopodobnie nie będzie w stanie wymusić aktualizacji. Nie przeszkodzi to jednak w sprawdzaniu dostępnych i zainstalowanych poprawek. 

Czy zarządzanie poprawkami to tylko Windows Serwer Update Services? Czy system może też pobierać aktualizacje sterowników dla laptopów HP, Dell lub Lenovo oraz BIOS-y?2024-03-20T09:47:49+01:00

Głównie WSUS, ale w przypadku Windows 11 mogą być pobierane aktualizacje sterowników wraz z poprawkami, ponieważ Microsoft wprowadził taką funkcjonalność w Windows 11.

Gdzie są przechowywane klucze Bitlockera?2024-04-26T11:08:02+02:00

Klucze w formie zaszyfrowanej przechowywane są w bazie danych eAuditor i dostępne są tylko po autoryzacji hasłem administratora konsoli. 

Jak system reaguje, gdy zainstalowana poprawka wymaga restartu komputera?2024-04-29T15:46:57+02:00

System zapyta użytkownika o zgodę na restart. Jeśli użytkownik ją wyrazi system zostanie zrestartowany, a poprawka wdrożona. 

Czy można zarządzać poprawkami za NAT przy użyciu eAuditor?2024-04-29T15:43:41+02:00

Jeżeli agenci są skonfigurowani do łączenia się z serwerem eAuditor poza NAT, to wysłane zadania konfiguracyjne zostaną odebrane przez tych agentów. 

Czy testy są odpłatne i gdzie przechowywane są dane zebrane przez system podczas testów?2024-04-29T15:42:07+02:00

Testy są darmowe. Dane są przechowywane w bazie danych systemu.

Czy zdalne zarządzanie zaporą umożliwia monitorowanie stanu zapory w czasie rzeczywistym?2024-04-29T15:40:13+02:00

Tak, zdalne zarządzanie zaporą w eAuditor pozwala na monitorowanie stanu zapory w czasie rzeczywistym, dzięki czemu administratorzy mogą szybko reagować na niepożądane zdarzenia.

Jakie są główne korzyści wynikające z zarządzania zdalnym zaporą w systemie eAuditor?2024-04-29T15:39:29+02:00

Główne korzyści to monitorowanie stanu zapory w czasie rzeczywistym, zdalne sterowanie zaporą na dowolnych komputerach, definiowanie i zarządzanie złożonymi zasadami zapory z centralnego panelu administracyjnego, kontrola ruchu sieciowego oraz natychmiastowe zapobieganie atakom.

Czy zdalne zarządzanie zaporą w eAuditor jest skutecznym narzędziem w zapewnianiu bezpieczeństwa sieci komputerowych?2024-04-29T15:38:31+02:00

Zdalne zarządzanie zaporą w eAuditor jest skutecznym narzędziem w zapewnianiu bezpieczeństwa sieci komputerowych poprzez monitorowanie, kontrolę i reagowanie na zagrożenia w czasie rzeczywistym.

Czy aktualizacja zasad zapory wymaga restartu komputera?2024-04-29T15:36:40+02:00

Nie, aktualizacja zasad zapory systemowej nie wymaga restartu komputera. 

Czy można zarządzać zaporą (firewall) komputerów za NAT przy użyciu systemu eAuditor?2024-04-29T15:35:53+02:00

Tak, system eAuditor umożliwia zarządzacie firewall na komputerach, które znajdują się poza siecią firmy, co pozwala na skuteczne i wydajne aktualizowanie polityk zapory.

Czy eAuditor oferuje możliwość pomijania niechcianych poprawek?2024-04-29T16:52:31+02:00

Tak, eAuditor umożliwia pomijanie określonych aktualizacji, które mogą być problematyczne lub niepożądane, zapewniając użytkownikom pełną kontrolę nad procesem aktualizacji.

Jak system reaguje, gdy zainstalowana poprawka wymaga restartu komputera?2024-04-29T16:34:19+02:00

Gdy zainstalowana poprawka wymaga restartu komputera, system wyświetli użytkownikowi końcowemu okno dialogowe, dając mu możliwość wyboru między wykonaniem restartu a anulowaniem tej operacji.

Czy można zarządzać poprawkami za NAT przy użyciu eAuditora?2024-04-29T16:36:06+02:00

Tak, eAuditor umożliwia zarządzanie poprawkami na komputerach, które znajdują się poza siecią firmy, co pozwala na skuteczne i wydajne aktualizowanie systemów komputerowych niezależnie od ich położenia w sieci.

Jakie są funkcje raportowania i analizy w eAuditorze?2024-04-29T16:42:22+02:00

eAuditor oferuje szczegółowe raporty i analizy dotyczące stanu aktualizacji, urządzeń oraz potrzebnych poprawek. Użytkownicy mogą dostosować raporty do swoich potrzeb, uzyskując precyzyjne informacje o przeprowadzonych i planowanych operacjach systemowych.

Czy eAuditor oferuje możliwość bezinwazyjnej aktualizacji z podziałem na grupy?2024-04-29T16:50:17+02:00

Tak, eAuditor umożliwia bezinwazyjną aktualizację z podziałem na grupy urządzeń, co pozwala na elastyczne zarządzanie procesem aktualizacji zgodnie z preferencjami i wymaganiami organizacji.

Jakie są korzyści z masowej kontroli bezpieczeństwa systemów w eAuditorze?2024-04-29T16:49:56+02:00

Masowa kontrola bezpieczeństwa systemów w eAuditorze pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń, luk w zabezpieczeniach oraz nieprawidłowości konfiguracyjnych, minimalizując ryzyko ataków i naruszeń bezpieczeństwa.

Czy wdrożenie modułu zarządzania poprawkami w eAuditorze jest bezpieczne?2024-04-29T16:49:42+02:00

Tak, wdrożenie modułu zarządzania poprawkami w eAuditorze jest bezpieczne i zajmuje około kilkunastu minut. System gwarantuje pełną ochronę i niezawodność procesu zarządzania aktualizacjami.

Jakie są funkcje monitorowania stanu systemu w eAuditorze?2024-04-29T16:49:11+02:00

eAuditor oferuje zaawansowane funkcje monitorowania stanu systemu, w tym generowanie szczegółowych raportów i analiz dotyczących aktualizacji, stanu urządzeń oraz potrzeby restartu. Użytkownicy mogą dostosować raporty do swoich potrzeb, uzyskując precyzyjne informacje o przeprowadzonych i planowanych operacjach.

Jakie są korzyści z automatyzacji procesu zarządzania aktualizacjami w eAuditorze?2024-04-29T16:46:45+02:00

Automatyzacja procesu zarządzania aktualizacjami w eAuditorze pozwala na planowanie regularnych skanowań i instalacji poprawek zgodnie z harmonogramem. Użytkownicy mogą również monitorować postęp instalacji i reagować na ewentualne problemy z aktualizacjami.

Jak działa funkcjonalność szybkiej identyfikacji niezainstalowanych poprawek?2024-04-29T16:45:37+02:00

Funkcja szybkiej identyfikacji niezainstalowanych poprawek w eAuditorze przeprowadza skanowanie systemów w poszukiwaniu brakujących aktualizacji. Następnie generuje listę brakujących poprawek wraz z ich znaczeniem i istotnością.

Czy przed uruchomieniem modułu należy zmodyfikować konfigurację komputerów?2024-04-29T16:44:16+02:00

Nie, moduł zarządzania poprawkami w eAuditorze automatycznie skanuje systemy w celu identyfikacji brakujących aktualizacji i nie wymaga zmian w konfiguracji komputerów przed uruchomieniem.

Czy przed użyciem modułu należy wyłączyć / zmienić ustawienia Windows Update?2024-04-29T16:43:44+02:00

Nie, nie ma potrzeby wyłączania ani zmieniania ustawień Windows Update. Moduł zarządzania poprawkami w eAuditorze działa niezależnie od systemowych mechanizmów instalacji aktualizacji.

Wymagania techniczne2024-02-29T07:21:05+01:00

Wymagania techniczne

eAgent

 • System operacyjny Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022.
 • System operacyjny Linux – dystrybucje Ubuntu 11.04 lub wyższa, Fedora 16 lub wyższa, CentOS 6.3 lub wyższa, Debian 6.0 lub wyższa, RedHat 6.0 lub wyższa
 • System operacyjny MacOS: MacOS X 10.7, MacOS X 10.8
 • RAM min. 1 GB, HDD min. 10 GB
 • eAgent wspiera poniższe przeglądarki internetowe w zakresie monitorowania aktywności użytkownika w sieci: Opera wersja 63.0.3368.94, Chrome wersja 77.0.3865.90, Firefox wersja 69.0.2
 • dla urządzeń, na których instalowany jest eAgent nie jest wymagana licencja Microsoft SQL Client Access License (CAL)

eServer

 • Windows 7/8.x/10.x
 • Microsoft Windows Server 2012R2/2016/2019/2022
 • 4 GB RAM, 60 GB HDD, procesor 64-bit
 • 1 x licencja Microsoft SQL Server CAL per Device*

eWebConsole

 • Przeglądarka stron www zgodna z HTML5 (np. Internet Explorer 11, Firefox, Chrome, Opera)
 • Microsoft SQL Server per User lub per Device*

eDatabase

 • MS SQL 2012 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2014 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2016 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2017 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2019 (wszystkie wersje)
 • 8 GB RAM, 80 GB HDD, procesor 64-bit
 • 1 x licencja Microsoft SQL Server CAL per Device*

Serwer www

 • Windows 64-bit (Windows 10, Windows Server 2012 lub nowsze)
 • Java 8 (JRE lub JDK), Apache Tomcat 8.5
 • 8 GB RAM, 40 GB HDD, procesor 64-bit
 • Microsoft SQL Server CAL per User lub per Device*

* dla wersji MS SQL Express Edition licencje CAL do Microsoft SQL Server nie jest wymagana.

Czy protokoły przekazania i protokoły zwrotu są w zapamiętywane w systemie eAuditor?2021-12-06T12:37:55+01:00
TAK. Protokół przekazania (PP – Protokół Przekazania) i protokół zwrotu (PZ – Protokół Zwrotu) mają postać dokumentów i są zapamiętywane przez system eAuditor. W każdej chwili można podejrzeć i wydrukować dokument historyczny, dokumenty danego pracownika oraz wszystkie dokumenty, które zawierały dane urządzenie.
Czy wygenerowanie protokołu przekazania powoduje automatyczne utworzenie relacji Pracownik – Urządzenie?2021-12-06T07:38:59+01:00
TAK. Wygenerowanie w systemie eAuditor protokołu przekazania  (PP – Protokół przekazania) powoduje automatyczne przypisanie urządzenia do pracownika (utworzenie relacji). Wygenerowanie protokołu zwrotu (PZ- Protokół zwrotu) skutkuje odłączeniem urządzenia od pracownika (utrata relacji).
Czy w przypadku, gdy mamy urządzenie wydane pracownikowi i wystawiony protokół to można w szybki sposób takie przypisanie odłączyć?2021-12-06T07:39:20+01:00
W przypadku, gdy w systemie eAuditor wygenerowano protokół przekazania (urządzenie zostało przypisane pracownikowi) zwrot urządzenia przez pracownika spowoduje automatyczne wystawienie protokołu zwrotu (PZ- Protokół zwrotu).
Mamy wdrożony system eAuditor i przypisane urządzenia (komputery, monitory dodatkowe, pendrive, dyski zewnętrzne USB) do pracowników. Jednak nie wystawiliśmy protokołów. Czy w takim wypadku należy zlikwidować istniejące przypisanie urządzenia do pracownika a następnie wygenerować dla tego niego protokół przekazania?2021-12-06T07:39:44+01:00
W takim przypadku wystarczy w systemie eAuditor wygenerować Protokół Przekazania (PP – Protokół Przekazania). System automatycznie umieści na protokole urządzenia już przypisane pracownikowi.
Czy jest możliwość zdefiniowania treści dokumentów przekazania i zwrotu?2023-11-15T10:55:45+01:00
TAK. W systemie eAuditor jest możliwość pełnej definicji nagłówka oraz stopki dokumentów przekazania i zwrotu sprzętu. Treść jest zapisywana z danych dokumentów, co umożliwia podgląd i wydruk dokumentu w dowolnym czasie.
W przypadku, gdy całość sprzętu zwracana jest przez jednego pracownika i wydawana jednocześnie innemu pracownikowi to czy system eAuditor posiada funkcjonalność obsługi tego procesu?2021-12-06T07:40:25+01:00
TAK. W przypadku zwracania sprzętu przez pracownika system wyświetla listę wszystkich urządzeń wydanych pracownikowi (nawet tych na wielu protokołach) i sugeruje zwrot wszystkich pozycji, z jednoczesnym wydaniem zwracanych pozycji innemu pracownikowi. System generuje w sposób automatyczny dokument zwrotu (PZ – Protokół Zwrotu sprzętu) oraz dokument wydania (PP – Protokół Przekazania sprzętu).
Czy system eAuditor „pilnuje”, aby urządzenie mogło być przekazane tylko jednej osobie?2021-12-06T07:40:41+01:00
TAK. Jedno urządzenie może być wydane tylko i wyłącznie jednej osobie. W przypadku korzystania z tego urządzenia przez inną osobę system eAuditor wyświetla informację, że z urządzenia korzysta osoba nieuprawniona.
Jak system eAuditor kojarzy z pracownikiem zasoby wydane wcześniej pracownikowi?2021-12-06T07:40:56+01:00
System eAuditor sugeruje, aby w protokole znalazły się zasoby, które pracownik użył jako ostatnie. Np. zalogował się do komputera „Komputer1”, użył pendrive o identyfikatorze „Identyfikator1”, podłączył do swojego komputera (gdy był zalogowany) aparat fotograficzny itp.
Każdą z wstępnie wylistowanych pozycji można z protokołu wyłączyć.
Mam wdrożony system eAuditor. Czy w prosty i szybki sposób mogę wygenerować protokoły?2021-12-06T07:41:12+01:00
TAK. Wprowadzona funkcjonalność pozwala na szybkie wygenerowania protokołów przekazania sprzętu dla wszystkich pracowników w oparciu o dane już zaewidencjonowane w systemie (w toku normalnej eksploatacji).
Czy jest możliwe przeniesienie licencji na inny podmiot?2021-12-06T07:41:30+01:00