eAuditor WEB
Bezpłatna prezentacja
Pytania2021-09-22T14:37:19+02:00

Pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania ze strony klientów. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z nami.

Wymagania techniczne2022-05-17T09:16:09+02:00

eAgent

 • System operacyjny Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022.
 • System operacyjny Linux – dystrybucje Ubuntu 11.04 lub wyższa, Fedora 16 lub wyższa, CentOS 6.3 lub wyższa, Debian 6.0 lub wyższa, RedHat 6.0 lub wyższa
 • System operacyjny MacOS: MacOS X 10.7, MacOS X 10.8
 • RAM min. 1 GB, HDD min. 10 GB
 • eAgent wspiera poniższe przeglądarki internetowe w zakresie monitorowania aktywności użytkownika w sieci: Opera wersja 63.0.3368.94, Chrome wersja 77.0.3865.90, Firefox wersja 69.0.2
 • dla urządzeń, na których instalowany jest eAgent nie jest wymagana licencja Microsoft SQL Client Access License (CAL)

eServer

 • Windows 7/8.x/10.x
 • Microsoft Windows Server 2012R2/2016/2019/2022
 • 4 GB RAM, 60 GB HDD, procesor 64-bit
 • 1 x licencja Microsoft SQL Server CAL per Device*

eWebConsole

 • Przeglądarka stron www zgodna z HTML5 (np. Internet Explorer 11, Firefox, Chrome, Opera)
 • Microsoft SQL Server per User lub per Device*

eDatabase

 • MS SQL 2012 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2014 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2016 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2017 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2019 (wszystkie wersje)
 • 8 GB RAM, 80 GB HDD, procesor 64-bit
 • 1 x licencja Microsoft SQL Server CAL per Device*

Serwer www

 • Windows 64-bit (Windows 10, Windows Server 2012 lub nowsze)
 • Java 8 (JRE lub JDK), Apache Tomcat 8.5
 • 8 GB RAM, 40 GB HDD, procesor 64-bit
 • Microsoft SQL Server CAL per User lub per Device*

* dla wersji MS SQL Express Edition licencje CAL do Microsoft SQL Server nie jest wymagana.

Czy protokoły przekazania i protokoły zwrotu są w zapamiętywane w systemie eAuditor?2021-12-06T12:37:55+01:00
TAK. Protokół przekazania (PP – Protokół Przekazania) i protokół zwrotu (PZ – Protokół Zwrotu) mają postać dokumentów i są zapamiętywane przez system eAuditor. W każdej chwili można podejrzeć i wydrukować dokument historyczny, dokumenty danego pracownika oraz wszystkie dokumenty, które zawierały dane urządzenie.
Czy wygenerowanie protokołu przekazania powoduje automatyczne utworzenie relacji Pracownik – Urządzenie?2021-12-06T07:38:59+01:00
TAK. Wygenerowanie w systemie eAuditor protokołu przekazania  (PP – Protokół przekazania) powoduje automatyczne przypisanie urządzenia do pracownika (utworzenie relacji). Wygenerowanie protokołu zwrotu (PZ- Protokół zwrotu) skutkuje odłączeniem urządzenia od pracownika (utrata relacji).
Czy w przypadku, gdy mamy urządzenie wydane pracownikowi i wystawiony protokół to można w szybki sposób takie przypisanie odłączyć?2021-12-06T07:39:20+01:00
W przypadku, gdy w systemie eAuditor wygenerowano protokół przekazania (urządzenie zostało przypisane pracownikowi) zwrot urządzenia przez pracownika spowoduje automatyczne wystawienie protokołu zwrotu (PZ- Protokół zwrotu).
Mamy wdrożony system eAuditor i przypisane urządzenia (komputery, monitory dodatkowe, pendrive, dyski zewnętrzne USB) do pracowników. Jednak nie wystawiliśmy protokołów. Czy w takim wypadku należy zlikwidować istniejące przypisanie urządzenia do pracownika a następnie wygenerować dla tego niego protokół przekazania?2021-12-06T07:39:44+01:00
W takim przypadku wystarczy w systemie eAuditor wygenerować Protokół Przekazania (PP – Protokół Przekazania). System automatycznie umieści na protokole urządzenia już przypisane pracownikowi.
Czy jest możliwość zdefiniowania treści dokumentów przekazania i zwrotu?2021-12-06T07:40:07+01:00
TAK. W systemie eAuditor jest możliwość pełnej definicji nagłówka oraz stopki dokumentów przekazania i zwrotu sprzętu. Treść jest zapisywana z danych dokumentów, co umożliwia podgląd i wydruk dokumentu w dowolnym czasie.
W przypadku, gdy całość sprzętu zwracana jest przez jednego pracownika i wydawana jednocześnie innemu pracownikowi to czy system eAuditor posiada funkcjonalność obsługi tego procesu?2021-12-06T07:40:25+01:00
TAK. W przypadku zwracania sprzętu przez pracownika system wyświetla listę wszystkich urządzeń wydanych pracownikowi (nawet tych na wielu protokołach) i sugeruje zwrot wszystkich pozycji, z jednoczesnym wydaniem zwracanych pozycji innemu pracownikowi. System generuje w sposób automatyczny dokument zwrotu (PZ – Protokół Zwrotu sprzętu) oraz dokument wydania (PP – Protokół Przekazania sprzętu).
Czy system eAuditor „pilnuje”, aby urządzenie mogło być przekazane tylko jednej osobie?2021-12-06T07:40:41+01:00
TAK. Jedno urządzenie może być wydane tylko i wyłącznie jednej osobie. W przypadku korzystania z tego urządzenia przez inną osobę system eAuditor wyświetla informację, że z urządzenia korzysta osoba nieuprawniona.
Jak system eAuditor kojarzy z pracownikiem zasoby wydane wcześniej pracownikowi?2021-12-06T07:40:56+01:00
System eAuditor sugeruje, aby w protokole znalazły się zasoby, które pracownik użył jako ostatnie. Np. zalogował się do komputera „Komputer1”, użył pendrive o identyfikatorze „Identyfikator1”, podłączył do swojego komputera (gdy był zalogowany) aparat fotograficzny itp.
Każdą z wstępnie wylistowanych pozycji można z protokołu wyłączyć.
Mam wdrożony system eAuditor. Czy w prosty i szybki sposób mogę wygenerować protokoły?2021-12-06T07:41:12+01:00
TAK. Wprowadzona funkcjonalność pozwala na szybkie wygenerowania protokołów przekazania sprzętu dla wszystkich pracowników w oparciu o dane już zaewidencjonowane w systemie (w toku normalnej eksploatacji).
Czy jest możliwe przeniesienie licencji na inny podmiot?2021-12-06T07:41:30+01:00
NIE. Co do zasady bez zgodny podmiotu uprawnionego, tj. Licencjodawcy, przeniesienie licencji na inny podmiot nie jest możliwe.
Czy jest możliwe udzielenie licencji eAuditora na grupę kapitałową?2021-12-06T07:41:45+01:00
TAK. Licencjodawca przewiduje udzielenie licencji na grupę kapitałową w której podmiot dominujący (spółka matka) posiada większość udziałów lub w inny sposób kontroluje ten podmiot. W przypadku podmiotów z sektora administracji (np. Urząd Miasta) możliwe jest uzyskanie zgody na korzystanie z licencji eAuditora przez podmioty, w których podmiot zarządzający ma większość udziałów (np. spółki zależne od Urzędu Miasta) lub w inny sposób kontroluje dany podmiot.
W obu w/w przypadkach niezbędne jest sporządzenie listy podmiotów zależnych, która stanowi załącznik do Umowy Licencyjnej. Każda zmiana listy podmiotów zależnych wymaga pisemnego poinformowania o tym fakcie Licencjodawcy.
Czy jest możliwe sublicencjonowanie eAuditora?2021-12-06T07:42:00+01:00
Nie. Klienci nie mają prawa udzielania dalszych licencji na system eAuditor.
Skoro konsola webowa ma tyle zalet to dlaczego nie wszyscy producenci mają konsole webowe w swoich systemach?2021-12-06T07:42:13+01:00
Konsole w postaci aplikacji tradycyjnych mają swoje pochodzenie historyczne. Jeszcze kilka lat temu nie projektowano konsol webowych gdyż istniały szybsze środowiska do budowy ładnych wizualnie interfejsów. Responsywną konsolę webową trudno zaprojektować, zbudować, zwłaszcza gdy ma bardzo dużą ilość funkcjonalności i uzyskuje dostęp do olbrzymiej ilości danych (jak ma to miejsce w systemach zarządzania infrastrukturą IT). Koszty budowy konsoli webowej są znacznie większe niż konsol aplikacyjnych. Należy zaznaczyć, że wszystkie produkty nowej generacji dysponują konsolami webowymi.
Czy konsola webowa jest lepsza od konsoli tradycyjnej?2021-12-06T07:42:30+01:00
Zdecydowanie tak.
Konsola webowa posiada wszystkie funkcjonalności konsoli tradycyjnej, nie wymaga instalacji (uruchamia się tylko przeglądarkę), nie wymaga instalacji dodatkowych bibliotek (np. silnika raportującego, Net Framework itp.), jest lekka, szybka, nieawaryjna, zużywa bardzo mało zasobów. Konsolę webową eAuditora można uruchomić na telefonie komórkowym (aplikacja jest w większej części responsywna), choć przeglądanie tak dużej ilości danych jest nieco utrudnione. Administratorzy nie pracujący do tej pory na konsolach webowych mają na początku wątpliwości ale po bardzo krótkim czasie korzystania nigdy nie powróciliby do aplikacji tradycyjnej.
Czy system eAuditor wspiera downgrade i upgrade licencji? W jaki sposób się to realizuje?2021-12-06T07:42:50+01:00
TAK. e-Auditor wspiera upgrade i downgrade dowolnej licencji. Regułę należy określić w zakładce „Oprogramowanie > Licencje”, podczas rejestrowania / modyfikacji licencji. System będzie automatycznie poprawnie obliczał ilość posiadanych licencji.
Posiadam licencje konkurencyjne CAL, czy system będzie je monitorował? Na czym to dokładnie polega?2021-12-06T07:43:03+01:00
Tak. System monitoruje licencje dostępowe aplikacji typu CAL oraz licencje dostępowe do aplikacji webowych CAL WEB. Odczytywana jest ilość jednoczesnych uruchomień aplikacji (CAL) lub połączeń do serwera aplikacji www (WEB CAL). Pozyskane dane prezentowane są w formie wykresu oraz jako zestawienie tabelaryczne w ujęciu godzinowym /dziennym /miesięcznym, w wybranym czasie oraz w odniesieniu do wybranej struktury organizacyjnej.
Czy aktualizacje systemu eAuditor są automatyczne?2021-12-06T07:43:17+01:00
Tak, wszystkie komponenty systemu, począwszy od e-Servera, poprzez bazę danych, raporty, bazy wiedzy i repozytoria aż po agentów zainstalowane na końcówkach, aktualizują się w pełni automatycznie. Wymagany jest dostęp do Internetu. W przypadku braku połączenia internetowego aktualizacji można dokonać manualnie, korzystając z tzw. „paczki aktualizacyjnej”.
Czy pracownik może wyłączyć lub odinstalować agenta?2021-12-06T07:43:30+01:00
Wyłączenie, odinstalowanie agenta przez pracownika bez praw administratora nie jest możliwe. Agent pracuje jako usługa na wysokich prawach administracyjnych. W celu odinstalowania agenta należy skorzystać ze specjalnej komendy posiadając odpowiednie uprawnienia.
Posiadam przez lata tworzoną bazę urządzeń. Czy mogę zaimportować ją automatycznie do konsoli eAuditora, bez względu na to, w jakim formacie się znajduje?2021-12-06T07:43:45+01:00
Tak. Wykorzystujemy do tego specjalny w pełni definiowalny automat, który umożliwia import danych do eAuditora z dowolnego źródła danych. Import może być prowadzony jedno lub wielokrotnie, z wielu różnych źródeł (np. plików xls z wieloma zakładkami).
Czy za pomocą eAuditora mogę zdalnie instalować aplikacje na komputerach?2021-12-06T07:43:58+01:00
Tak, można zainstalować każdą aplikację / pakiet wykorzystując do tego celu plik msi  lub exe z odpowiednią składnią polecenia. Proces instalacji przebiega w trybie cichym (ang. silent) na wybranej grupie komputerów w zdefiniowanym czasie. Do wykonania zdalnej instalacji wykorzystuje się repozytorium „Serwera instalacji” z odpowiednio zdefiniowaną linią polecenia.
Czy jeśli nie posiadam oprogramowanie SAP Crystal Report mogę tworzyć własne raporty?2021-12-06T07:44:15+01:00
Raporty można samodzielnie tworzyć i podłączać do systemu w oparciu o silnik SAP Crystal Reports, wykorzystując do tego celu SAP Crystal Reports w wersji edycyjnej min. 8.5. SAP Crystal Reports jest zewnętrzną aplikacją, uznawaną za jeden z najlepszych mechanizmów raportujących. Do celu projektowania raportów można również wykorzystać wbudowany webowy „report desiger” firmy Stimulsoft (opcja dodatkowo płatna).
Czy eAuditor wyposażony jest w system raportujący? Czy raporty można otrzymywać na e-maila?2021-12-06T07:44:29+01:00
eAuditor posiada profesjonalny system raportujący oparty na silniku SAP Crystal Reports. Konsola udostępnia kilkadziesiąt profesjonalnych raportów pogrupowanych tematycznie. eAuditor posiada również harmonogram raportów umożliwiający ustawienie cyklicznego generowania i wysyłania raportów do wskazanych odbiorców. System jest wyposażony także (opcjonalnie) w funkcjonalność umożliwiającą generowanie raportów standardu Stimulsoft, który umożliwia dodatkowo samodzielne projektowanie raportów.
Czy można ograniczyć dostęp poszczególnym administratorom prawa dostępu do systemu eAuditor?2021-12-06T07:44:44+01:00
eAuditor umożliwia zdefiniowanie praw dostępu administratorom i nadanie im odpowiednich uprawnień do poszczególnych funkcjonalności, zakładek, struktur organizacyjnych na poziomach przeglądania, modyfikacji, usuwania danych. Wszystkie działania administratorów logowane są do bazy danych.
Czy agenta instalujemy tylko na komputerach?2021-12-06T07:44:59+01:00
Agentów można zainstalować zarówno na komputerach  jak i serwerach. Agent jest produktem dopracowanym jakościowo (brak wycieków pamięci, uchwytów, blue screenów) i może pracować na serwerach wysokiej dostępności.
eAuditor jest dostępny w trzech wersjach edycyjnych Standard, Professional i Enterprise – czym one się różnią?2021-12-06T12:41:34+01:00
Wersje edycyjne różnią się od siebie między innymi rodzajami wspieranych bazy danych oraz wsparciem technicznym. Funkcjonalności są w każdej wersji takie same.
Jaki jest licencjonowany system eAuditor?2021-12-06T07:46:13+01:00
System eAuditor jest licencjonowany na czas nieoznaczony, na wskazaną ilość komputerów (co 50 szt.).
Dodatkowe funkcjonalności (opcje) licencjonowane/udostępniane są w modelach:
 • Wirtualizacja -> licencja na ilość serwerów wirtualizacji oraz ilość maszyn wirtualnych
 • Skaner sieci – > licencja na instalację
 • Kreator raportów – > licencja na instalację
 • Zdalna instalacja -> licencja na instalację
 • Monitor wydajności -> licencja na instalację
 • Komunikator -> licencja na instalację
 • Helpdesk -> licencja na instalację na wybraną liczbę serwisantów
 • Video-Learning LMS – > tylko w subskrypcji na 12/24/36 miesięcy na wybraną liczbę pracowników nazwanych.
System eAuditor może być udostępniony również w subskrypcji na okres 12/24/36 miesięcy.
Jak długo dane zbierane z monitoringu stron www, wydruków i aplikacji są przechowywane w bazie danych?2021-12-06T12:40:46+01:00
Jest to zależne tylko i wyłącznie od administratora eAuditora. Częstotliwość usuwania zbędnych danych jest definiowalna przez administratora.
Jak długo przechowywane są pliki (dane skanowania) na komputerze z agentem?2021-12-06T07:46:48+01:00
Pliki zgromadzone na komputerze z agentem są niezwłoczne wysyłane do serwera. W przypadku braku połączenia agenta z serwerem dane zostaną wysłane niezwłocznie po uzyskaniu tego połączenia. Agent poprawnie pracuje również przy braku bieżącego połączenia z serwerem wykonując zdefiniowane zadania i polecenia.
Czy muszę mieć wydzielony fizyczny serwer, aby zainstalować system?2021-12-06T07:47:16+01:00
Jeśli infrastruktura przekracza 100 komputerów zaleca się instalację na serwerze fizycznym bądź wirtualnym. Poniżej 100 komputerów system będzie wydajnie pracował na dowolnej stacji roboczej ze stałym adresem IP.
Posiadam małą infrastrukturę i nie mam wdrożonej domeny. Czy system działa bez AD?2021-12-06T07:48:34+01:00
TAK. eAuditor poprawnie działa zarówno w infrastrukturze objętej AD, jak i nie.
Posiadam 350 komputerów w lokalnej sieci oraz 60 komputerów mobilnych, które nie łącza się z lokalnym serwerem i siecią. Czy mogę na nich zainstalować agenta i czy będzie on poprawnie odczytywał informacje?2021-12-06T07:48:57+01:00
Tak. Agent dysponuje podstawowym adresem serwera oraz pulą adresów alternatywnych, z których korzysta w sposób sekwencyjny. Aby agent poza siecią lokalną nawiązał komunikację z serwerem (i np. przesyłał wyniki skanowania) musi mieć zdefiniowany przynajmniej jeden adres alternatywny. Dzięki niemu uzyska dostęp do eServera z wykorzystaniem przekierowania portów na routerze brzegowym. Router brzegowy przekieruje taki ruch do eServera wewnątrz sieci lokalnej. Taki mechanizm jest w pełni bezpieczny.
Czy eAuditor umożliwia integrację z AD i w jakim zakresie?2021-12-06T07:49:17+01:00
eAuditor integruje się z MS Active Directory pod kątem implementacji struktury organizacyjnych, komputerów oraz danych pracowników oraz praw dostępu (kontenerów). Dostępna jest opcja MS RBAC (Role Base Access Control) umożliwiająca automatyczne dziedziczenie praw dostępu z kontenera w AD do aplikacji. Możliwe jest również instalowanie agenta z wykorzystaniem domeny oraz zalogowanie do konsoli administracyjnej poprzez protokół single sing-on (SSO).