Monitorowanie aplikacji

System eAuditor monitoruje aktywność aplikacji - stopień ich wykorzystania oraz czas efektywnego użycia. W poniższym tekście [...]