Monitoring aplikacji w systemie eAuditor WEB

System eAuditor monitoruje i analizuje aktywności procesów i aplikacji - stopień ich wykorzystania oraz czas efektywnego [...]