Warunki aktualizacji systemu do wersji 

Zasady aktualizacji wersji edycyjnej:

 1. Zgodnie z warunkami świadczenia serwisu do systemu eAuditor, prawo bezpłatnej aktualizacji dotyczy tylko konkretnej wersji edycyjnej (np. V8). W okresie 2021-2024 w ramach serwisu wersji V8 zrealizowano kilkadziesiąt automatycznych aktualizacji. 
 2. Mając na względzie duże zainteresowanie i korzyści z aktualizacji (zarówno dla producenta, jak i użytkowników) opracowano promocyjne i korzystne dla Klientów zasady aktualizacji do V9. 

Użytkownicy wersji V8.x z ważnym serwisem:

 • Możliwość upgrade’u do wersji V9.x w momencie przedłużenia serwisu na kolejny okres (12/24 miesiące) – odpłatnie wg cennika. 
 • Możliwość (opcjonalnie) zakupu nowej funkcjonalności V9 – odpłatnie wg cennika i indywidualnych uzgodnień. 
 • Użytkownicy wersji V8.x, którzy już w 2024 roku przedłużyli umowę serwisową – wg indywidualnych uzgodnień.
 • Możliwe wcześniejsze przedłużenie umowy serwisowej z wykonaniem upgrade’u do V9 bez utraty okresu wsparcia. 

Koszt:

 • upgrade do wersji V9.x – koszt wg cennika 
 • opcje dodatkowe – koszt wg cennika 

Użytkownicy wersji V8.x bez ważnego serwisu: 

 • wymagany upgrade do wersji V9.x koszt wg cennika 
 • wymagany zakup serwisu – opłata zgodna z cennikiem 
 • opcje dodatkowe – koszt wg cennika 

Użytkownicy wersji V7.x oraz niższych: 

 • wymagany upgrade do wersji V9.x – koszt wg cennika 
 • opcje dodatkowe – koszt wg cennika

Wersje EDU, GOV, MED

Spytaj konsultanta o wersje EDU, GOV, MED.

Techniczne aspekty upgrade’u do wersji V9.x

W każdym przypadku (konsultacje w procesie wdrożenia) dział wsparcia technicznego udzieli niezbędnego wsparcia na drodze telefonicznej lub e-mailowej.

Wszelkie działania oferowane przez dział wsparcia są bezpłatne.

z wersji V8.x

•   Wsparcie producenta i administracyjne podczas aktualizacji nie jest wymagane – proces wykonuje się automatycznie.

•   Czas aktualizacji wynosi średnio 15 minut i jest zależny od wielkości bazy danych. Nie jest wymagana ingerencja administracyjna.

•   Dla instalacji bez łączności z serwerem aktualizacji producenta udostępniona zostanie paczka aktualizacyjna.

z wersji V7.x i niższych

•   Aktualizacja z wersji V5.x, V6.x oraz V7.x jest przeprowadzona zdalnie przez dział wsparcia technicznego producenta.

•   Czas aktualizacji wynosi do 60 minut i jest zależny od wielkości bazy danych.

Jak sprawdzić wersję systemu eAuditor?

Wersję systemu można sprawdzić w eConsoli w zakładce: “Pomoc > O programie”.

Jak sprawdzić łączność z serwerem aktualizacji?

Poprawność łączności z serwerem aktualizacji można sprawdzić w zakładce: “Pomoc > O programie”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Informacje kontaktowe
  Wskaż temat wiadomości


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BTC Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji techniczno-marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez BTC Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.