System do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT

CASE STUDY

W związku z trwającą pandemią szpitale zmagają się z obciążeniem systemu ochrony zdrowia. Przystosowanie się placówek do obecnej sytuacji jest olbrzymim wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym. Sytuacja epidemiologiczna miała i wciąż ma wpływ na sytuację finansową szpitali.

Spółka BTC postanowiła wesprzeć szpitale w tym trudnym okresie, oferując kompleksowe rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT.

eAuditor w SPZOZ w Przeworsku

System eAuditor to rozwiązanie, które skutecznie wspiera profesjonalistów IT w ich codziennych działaniach. Administratorzy sieci zyskują możliwość zarządzania całą infrastrukturą i bezpieczeństwem IT z poziomu funkcjonalnej konsoli.

„Administratorzy, dzięki systemowi mogą efektywniej zarządzać infrastrukturą informatyczną oraz oprogramowaniem. System przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa danych. Webowy interface jest bardzo intuicyjny, a agent instalowany na komputerach nie obciąża ich zasobów.”

Marek Głąb, Kierownik Działu Informatyki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Zarządzanie infrastrukturą i bezpieczeństwemZarządzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem IT

Jakiego systemu poszukiwano?

SPZOZ w Przeworsku poszukiwał kompleksowego rozwiązania, które zapewni wsparcie działu IT i usprawni ich działania.