CASE STUDY

Wdrożenie eAuditor
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Dowiedz się, jak wyglądało wdrożenie w placówce medycznej.

Jakiego systemu poszukiwał klient?

Klient poszukiwał rozwiązania, dzięki któremu będzie mógł efektywniej zarządzać infrastrukturą informatyczną oraz oprogramowaniem. System przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa danych. Klientowi zależało na tym, aby:

eAuditor - Inwentaryzacja plików
Dashboard sprzęt

Jak wyglądało wdrożenie systemu eAuditor?

Pierwszym etapem realizacji wdrożenia systemu eAuditor były konsultacje z klientem i przeanalizowanie jego potrzeb. Pozwoliło to na odpowiednią konfigurację oraz profilowanie systemu. Przeprowadziliśmy zdalne szkolenia, by zapewnić jak najbardziej optymalne korzystanie z rozwiązania. Wdrożenie w SPZOZ w Przeworsku obejmowało łącznie 280 urządzeń, a proces realizacji przebiegł całkowicie zdalnie.

Klient otrzymał innowacyjny system do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT. Wdrożone rozwiązanie umożliwiło inwentaryzację komputerów, a także zarządzanie hostami opartymi o VMware oraz Hyper-V z poziomu webowej konsoli administracyjnej. Skaner maszyn wirtualnych zapewnił dostęp do informacji o wszystkich maszynach wirtualnych wraz z możliwością zarządzania nimi. Dodatkowa funkcjonalność skanera sieci zapewniła szybkie i skuteczne wykrywanie wszystkich urządzeń podpiętych do sieci, z możliwością monitorowania portów i przypisanych do nich usług. Dzięki funkcji tworzenia map sieci uzyskano dostęp do automatycznej wizualizacji urządzeń w infrastrukturze IT, a także komplet informacji o urządzeniach, na czym szczególnie zależało placówce służby zdrowia. Funkcjonalności, które wdrożyliśmy dodatkowo:

Co zyskał klient?

Klient zyskał kompleksowe rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT. Rozwiązanie dzięki możliwości inwentaryzacji infrastruktury informatycznej i oprogramowania znacząco przyczyniło się do poprawy efektywności zarządzania IT. System usprawnił i zautomatyzował pracę całego działu IT, a także wpłynął na skuteczniejsze zabezpieczenie poufnych danych. 

Dzięki zdalnemu szyfrowaniu dysków za pomocą modułu BitLocker dane zostały odpowiednio zabezpieczone, przez co zmniejszyło się ryzyko wycieku danych. 

Skaner sieci poprzez cykliczne skanowanie sieci LAN szybko i intuicyjnie wskazuje wszystkie urządzenia podpięte do sieci, co pozwala na wykrycie nieautoryzowanych urządzeń, a także monitorowanie portów i usług z możliwością ustalenia powiadomień. 

Dzięki tworzeniu map sieci, administrator IT ma dostęp do automatycznej wizualizacji urządzeń w infrastrukturze, a także komplet informacji o urządzeniach. 

Skaner środowisk wirtualizacji pozwala na wykrywanie i aktualizację stanu środowisk MS Hyper-V oraz VMware, a także maszyn wirtualnych na serwerach. 

Network Dashboard w systemie eAuditor

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu eAuditor?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.