Zarządzanie oprogramowaniem

Jak skutecznie zarządzać oprogramowaniem w organizacji?

Efektywne zarządzanie oprogramowaniem w organizacji

Rozwój organizacji wiąże się jednocześnie z koniecznością zakupu większej ilości sprzętu, a co za tym idzie także większej ilości oprogramowania. Brak odpowiedniego narzędzia do monitorowania legalności lub czasu trwania licencji może wiązać się z wysokimi kosztami dla organizacji. Ponadto w związku ze zwiększeniem liczby sprzętu i licencji działy wsparcia technicznego muszą zmierzyć się z problemem zarządzania licznymi zasobami. Dlatego tak istotne jest, aby zapewnić działom IT oprogramowanie, które wpłynie na optymalizację finansową, wzrost bezpieczeństwa oraz łatwiejsze inwentaryzowanie oprogramowania.wania decyzji operacyjnych oraz kontrolowania stanu zasobów IT.

Dlaczego warto zarządzać oprogramowaniem?

  • optymalizacja kosztów – zarządzanie zasobami oprogramowania ułatwia dopasowanie ich do potrzeb organizacji oraz umożliwia eliminowanie lub przenoszenie niedostatecznie wykorzystywanych licencji. To oznacza, że proces ten znacząco wpływa na koszty organizacyjne. Ponadto kontrolując użycie oprogramowania wiemy, z których programów korzystają pracownicy, które są dostępne i jakie są ich bieżące potrzeby. Dzięki temu organizacja jest w stanie zredukować koszty poprzez ponowne wykorzystanie nieużywanych licencji.
  • świadomy zakup zasobów do organizacji – zarządzanie oprogramowaniem wpływa na możliwość obniżenia kosztów zakupu sprzętów. Analizując dokładnie środowisko IT, administrator wie, które oprogramowanie lub narzędzie jest najczęściej używane i eksploatowane. Dzięki temu możliwe jest świadome dokonywanie zakupu zasobów do organizacji, które faktycznie są potrzebne. Ponadto posiadając precyzyjną wiedzę odnośnie wszystkich składników sprzętu komputerowego i oprogramowania z łatwością możesz zaplanować przyszłe zakupy oraz określić przydatność użytkowanego w organizacji oprogramowania.
  • zmniejszenie ryzyka negatywnych wyników audytu – dokonując świadomego zakupu zasobów do organizacji, redukujesz nie tylko koszty, ale także zmniejszasz ryzyko niezgodności licencyjnej, która mogłaby wywołać negatywne konsekwencje podczas audytu. Koszt przygotowania danych wymaganych podczas kontroli jest bardzo duży dla organizacji. Zlecając jego wykonanie zewnętrznej firmie, tym bardziej podnosisz koszty organizacyjne. Dlatego zarządzanie oprogramowaniem za pomocą intuicyjnego systemu jest tak istotne. Pozwala nie tylko zmniejszyć ryzyko negatywnych wyników audytu, ale także poprawić jakość pracy działów IT i zadbać o zgodność działań z przepisami prawa.
  • pełna automatyzacja – główną zaletą systemu do zarządzania oprogramowaniem jest oszczędność czasu wynikająca z automatyzacji wielu czynności, takich jak instalacja czy zarządzanie licencjami. Czasami instalacja odbywa się na pojedynczych stacjach. Wykonanie tych zadań manualnie byłoby kłopotliwe i wymagałoby czasu oraz bezpośredniego kontaktu. Za pomocą systemu do zarządzania oprogramowaniem wykonasz to zadanie szybko, gdyż instalacja odbywa się automatycznie. Ponadto dzięki odpowiedniemu zarządzaniu oprogramowaniem możliwe jest precyzyjne zidentyfikowanie wszystkich programów zainstalowanych na komputerach w sieci, co znacznie ułatwia proces inwentaryzacji.
  • ograniczenie ryzyka – zarządzanie oprogramowaniem zwiększa bezpieczeństwo pracy działów IT oraz uniemożliwia pobieranie programów z nieautoryzowanych źródeł. To pozwala ograniczyć ryzyko zainfekowania komputerów oraz wyeliminować potencjalne zagrożenia.
zarzadzanie IT

Efektywne zarządzanie oprogramowaniem w systemie eAuditor

System eAuditor to rozwiązanie, które pozwala zoptymalizować koszty pracy działów IT. Umożliwia łatwą i szybką inwentaryzację oraz efektywne zarządzanie oprogramowaniami i licencjami w organizacji. Sprawdź, jakie możliwości zapewnia system eAuditor w kontekście zarządzania oprogramowaniem:

a) inwentaryzacja systemów operacyjnych – odbywa się na każdym komputerze. Systemy w modelu OEM rozpoznawane są automatycznie. Oprogramowanie eAuditor zapewnia wsparcie dla następujących systemów operacyjnych: MS Windows oraz Linux. Pozwala na monitorowanie wykonanych instalacji oraz posiadanych licencji.

b) inwentaryzacja aplikacji i pakietów – identyfikacja oprogramowania przebiega według metody dualnej, która zapewnia wysoką skuteczność rozpoznania zainstalowanego jak i wgranego programu. Ponadto publiczna baza wzorców aplikacji i pakietów pozwala na szybkie rozpoznanie oprogramowania już podczas wdrożenia systemu. Prywatna baza wzorców umożliwia także samodzielne stworzenie wzorców do własnych potrzeb.

c) inwentaryzacja baz danych – oprogramowanie automatycznie rozpoznaje modele licencyjne i wylicza współczynniki Core Factor zgodnie z dokumentacją licencyjną Microsoft. Ponadto zapewnia wsparcie dla MS SQL Server: Express Edition, Standard, Enterprise, Developer. Umożliwia także obsługę licencjonowania tradycyjnego oraz per Processor/Core oraz baz danych MS SQL Server. Dodatkowo pozwala również na obliczanie liczby wymaganych licencji per core i współczynnika core factor.

d) monitorowanie oprogramowania i otwieranych okien – dzięki systemowi eAuditor poznasz częstotliwość uruchamiania aplikacji na dowolnym komputerze przez każdego pracownika. Funkcjonalność pozwala na redukcję kosztów serwisu oprogramowania jak i optymalizację zakupu licencji w odpowiednich ilościach. Ponadto w systemie udostępniono możliwość pomiaru aktywności pracownika w oknie aplikacji. Dzięki temu:

– zoptymalizujesz zakupy licencji,

– zidentyfikujesz zużycie aplikacji oraz wykorzystywane obecnie oprogramowanie,

– sprawdzisz ostatnie uruchomienie oprogramowania.

e) schematy oprogramowania kluczem do standaryzacji – przypisanie schematu oprogramowania do wybranej grupy komputerów umożliwia automatyczne zidentyfikowanie nadmiarowego oprogramowania. Pojawienie się na komputerze oprogramowania z kategorii „Zabronione” powoduje automatyczne jego odinstalowanie.

f) pomiar wykorzystania oprogramowania WEB – system pozwala na analizę wykorzystania oprogramowania typu WEB. Dzięki tej funkcjonalności możesz monitorować częstotliwość dostępu i liczbę jednoczesnych połączeń (CAL WEB) do serwisów internetowych oraz aplikacji webowych.

g) pomiar wykorzystania oprogramowania – aplikacje tradycyjne – monitorowanie wykorzystania oprogramowania tradycyjnego (instalowanego na komputerach) umożliwia pomiar efektywności posiadanych przez niego zasobów. Dokładna analiza jednoczesnych uruchomień aplikacji licencjonowanej w modelu CAL (Concurrent Access License) generuje znaczne oszczędności. Administrator nie musi tracić czasu na przeszukiwanie dokumentów czy dostosowywanie sprzętów do swoich potrzeb.

Może Cię zainteresować

2024-05-21T16:59:56+02:00