Zarządzanie oprogramowaniem i licencjami

Sprawdź w jaki sposób możesz łatwo i szybko prowadzić inwentaryzację, monitorować oraz zarządzać oprogramowaniem i licencjami.

Microsoft Windows

MacOS

Linux

 • automatyczna inwentaryzacja oprogramowania
 • inwentaryzacja oprogramowania w środowiskach wirtualnych VMware, Hyper-V
 • schematy oprogramowania
 • blokowanie użycia oprogramowania
 • inwentaryzacja kluczy licencyjnych dla większości produktów
 • lista aplikacji i aktualizacji
 • przypisywanie aplikacji do komputerów i użytkowników
 • automatyczne uwzględnianie aktualizacji/ upgrade/ downgrade oprogramowania
 • identyfikacja i rozliczanie licencji MS SQL Server we wszystkich modelach licencyjnych
 • pełne wsparcie dla licencji typu OEM (automatyczna identyfikacja)
 • ewidencjonowanie licencji w modelu CPU, PVU, CAL, WEB CAL
 • ewidencja licencji w modelu subskrypcyjnym i automatyczne wygasanie licencji po upływie subskrypcji
 • rozliczanie licencji zgodnie z najnowszymi standardami światowymi
 • historia zmian oprogramowania i licencji
 • monitorowanie uruchamianych aplikacji tradycyjnych, aplikacji w modelu CAL, aplikacji webowych – WEB CAL
 • analiza i optymalizacja wykorzystania oprogramowania
 • audyty oprogramowania (przegląd SAM)
 • archiwizacja i porównywanie audytów
 • profesjonalne raporty audytowe
 • zdalne, automatyczne i masowe odinstalowywanie oprogramowania
 • publiczna (kilkadziesiąt tysięcy) i prywatna baza wzorców aplikacji

Inwentaryzacja systemów operacyjnych

Inwentaryzacja systemów operacyjnych przebiega w procesie inwentaryzacji każdego komputera.

Systemy w modelu OEM są rozpoznawane automatycznie.

Wsparcie dla: MS Windows, Linux/Unix, Mac OS.

Inwentaryzacja systemów operacyjnych. Liczba instalacji a liczba licencji. Bilans licencji.

Inwentaryzacja aplikacji i pakietów

Identyfikacja oprogramowania przebiega wg opracowanej przez BTC tzw. metody dualnej. Metoda ta zapewnia bardzo wysoką skuteczność identyfikacji oprogramowania zainstalowanego jak i wgranego (tzw. portable).

Publiczna baza wzorców aplikacji i pakietów pozwala na szybkie rozpoznanie oprogramowania już podczas wdrożenia systemu. Prywatna baza wzorców umożliwia samodzielne stworzenie wzorców do własnych potrzeb.

Aplikacje i pakiety. Rozpoznawanie aplikacji. Licencjonowanie aplikacji. Bilans licencji.

Inwentaryzacja baz danych

System automatycznie rozpoznaje modele licencyjne i wylicza współczynniki Core Factor zgodnie z dokumentacją licencyjną Microsoft.

Wsparcie dla MS SQL Server: Express Edition, Standard, Enterprise, Developer.

Obsługa licencjonowania tradycyjnego oraz per Processor/Core.

Licencjonowanie baz danych MS SQL Server. Obliczanie liczby wymaganych licencji per core, współczynnik core factor.

Monitorowanie oprogramowania. Monitorowanie otwieranych okien

Dzięki systemowi eAuditor poznasz częstotliwość uruchamiania aplikacji na dowolnym komputerze przez każdego pracownika.

Funkcjonalność pozwala na redukcję kosztów serwisu oprogramowania jak i optymalizację zakupu licencji w odpowiednich ilościach.

W najnowszej wersji udostępniono możliwość pomiaru aktywności pracownika w oknie aplikacji.

Optymalizacje zakupów licencji. Monitorowanie użycia aplikacji. Monitorowanie wykorzystania oprogramowania. Ostatnie uruchomienie oprogramowania.

Schematy oprogramowania kluczem do standaryzacji

Przypisanie schematu oprogramowania do wybranej grupy komputerów umożliwia automatyczne zidentyfikowanie nadmiarowego oprogramowania.

Wystąpienie na komputerze oprogramowania z kategorii „Zabronione” powoduje automatyczne jego odinstalowanie.

Schematy oprogramowania na komputerach. Profile oprogramowania. Oprogramowanie zalecane, dopuszczone. nieokreślone, zabronione. Automatyczne odinstalowywanie oprogramowania.

Pomiar wykorzystania oprogramowania WEB

Możliwość analizy wykorzystania oprogramowania typu WEB stanowi bardzo silną stronę systemu eAuditor.

Dzięki tej funkcjonalności możesz monitorować częstotliwość dostępu i liczbę jednoczesnych połączeń (CAL WEB) do serwisów internetowych oraz aplikacji webowych nowej generacji.

zarządzanie oprogramowaniem

Pomiar wykorzystania oprogramowania – Aplikacje tradycyjne

Monitorowania wykorzystania oprogramowania tradycyjnego (instalowanego na komputerach) pozwala na pomiar efektywności posiadanych zasobów oprogramowania.

Dokładna analiza jednoczesnych uruchomień aplikacji licencjonowanej w modelu CAL (Concurrent Access License) pozwala na uzyskanie dużych oszczędności.

Optymalizacja licencji. Monitorowanie oprogramowania. Szczegółowa analiza wykorzystania oprogramowania i licencji CAL.