Wybierz plan dopasowany do Twoich potrzeb

Model licencyjny

Czas trwania

 • licencja na czas nieokreślony

Cena zależy od

 • liczby inwentaryzowanych fizycznych komputerów i serwerów (komputery z zainstalowanym oprogramowaniem eAgent)

 • liczby inwentaryzowanych maszyn wirtualnych (gości)

 • wersji bazy danych (MS SQL Server Express Edition)

 • rodzaju i liczby modułów opcjonalnych

 • liczby administratorów systemu

 • liczby instancji komponentu eServer (wieloserwerowość)

 • liczby jednoczesnych wersji językowych konsoli administracyjnej

Gwarancja

 • 12 miesięcy bezpłatnej pomocy technicznej

 • bezpłatne aktualizacje baz wiedzy, wzorców aplikacji i pakietów

 • bezpłatne aktualizacje oprogramowania

 • możliwość dokupienia płatnego serwisu pogwarancyjnego

Zamów wycenę

Model subskrypcyjny

Czas trwania

 • licencja na 6/12/24/36 miesięcy

Cena zależy od

 • liczby inwentaryzowanych fizycznych komputerów i serwerów (komputery z zainstalowanym oprogramowaniem eAgent)

 • liczby inwentaryzowanych maszyn wirtualnych (gości)

 • wersji bazy danych (MS SQL Server Express Edition)

 • rodzaju i liczby modułów opcjonalnych

 • liczby administratorów systemu

 • liczby instancji komponentu eServer (wieloserwerowość)

 • liczby jednoczesnych wersji językowych konsoli administracyjnej

Gwarancja

 • pomoc techniczna przez cały okres subskrypcji

 • bezpłatne aktualizacje baz wiedzy, wzorców aplikacji i pakietów

 • bezpłatne aktualizacje oprogramowania

 • możliwość dokupienia płatnego serwisu pogwarancyjnego

Zamów wycenę

Oferta dla różnych branż

Wersja MED

Wersja MED jest dostępna dla podmiotów:
 • publicznych placówek służby zdrowia,
 • prywatnych placówek służby zdrowia,
 • urzędów administracji lub instytucji publicznej, które:
  • świadczą usługi służby zdrowia o odpowiednim zakresie i zasięgu,
  • ustalają lub decydują o polityce w zakresie ochrony zdrowia w skali całego stanu lub kraju,
  • zapewniają finansowanie usług służby zdrowia o odpowiednim zakresie i zasięgu,
  • pełnią rolę regulatora służby zdrowia o odpowiednim zakresie i zasięgu.
Zamów wycenę

Wersja EDU

Wersja edukacyjna jest dostępna dla podmiotów:
 • instytucje edukacyjne,
 • lokalne, regionalne lub państwowe siedziby administracyjne instytucji edukacyjnych,
 • wykładowcy i pracownicy instytucji edukacyjnych,
 • studenci,
 • biblioteki publiczne,
 • muzea publiczne,
 • organizacje charytatywne.
Zamów wycenę

Wersja GOV

Wersja GOV jest dostępna dla uprawnionych urzędów administracji publicznej dowolnej wielkości.
Zamów wycenę

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online

Czy możliwy jest zakup oprogramowania na raty/leasing?

System eAuditor może być udostępniony w modelu leasingu lub podobnym modelu finansowania.
Pod pojęciem modelu zgodnego należy rozumieć prawo korzystania z systemu przez określony czas w zamian za wnoszenie opłat miesięcznych.

Polecasz system eAuditor innym podmiotom?

W przypadku zakupu systemu z Twojego polecenia masz możliwość skorzystania z jednej z poniższych premii:
 • Twoja firma otrzyma upust cenowy na upgrade / serwis
 • otrzymasz prezent z listy prezentów dostępnych w danym momencie
Skorzystanie z premii jest możliwe w terminie do 60 dni od dnia zakupu systemu. Podmiot zakupujący powinien wskazać Polecającego w rozmowach handlowych.

Chcesz zostać partnerem?

Rozbudowana sieć partnerów gwarantuje profesjonalną sprzedaż systemu. Partnerzy są wspierani przez Producenta na każdym etapie sprzedaży. Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania

Tak, system eAuditor można przetestować we własnej infrastrukturze. Okres testowy jest możliwy dla organizacji posiadających minimum 300 komputerów w infrastrukturze docelowej. Przeprowadzana jest zdalna instalacja i uruchomienie systemu dla 10 urządzeń. Czas testowania systemu wynosi 2 tygodnie, z możliwością przedłużenia do miesiąca. W trakcie okresu testowego dział wsparcia technicznego zapewnia kompleksową pomoc.
W przypadku nieprzedłużenia subskrypcji w terminie można ją ponownie aktywować, ale wiąże się z naliczeniem opłaty za okres nieopłacony. W przypadkach szczególnych (np. w sektorze administracji, służbie zdrowia) po wygaśnięciu subskrypcji umożliwiamy dalsze korzystanie z systemu (przez ustalony okres czasu) pod warunkiem zobowiązania się do uiszczenia opłat za ten okres.
Z uwagi na duże zmiany technologiczne w sprzęcie komputerowym, zmiany w systemach operacyjnych, zmiany w oprogramowaniu zalecamy zakup serwisu pogwarancyjnego w celu zachowania ciągłości świadczenia usług i aktualizacji.
 • serwis pogwarancyjny jest opcjonalny
 • serwis można wykupić na okres 12/24/36 miesięcy
 • koszt serwisu wynosi ok. 20% -25% aktualnej ceny bazowej programu (przy zachowaniu ciągłości)
 • serwis obejmuje zakres usług jak dla serwisu gwarancyjnego
eAgent
 • System operacyjny Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022.
 • System operacyjny Linux – dystrybucje Ubuntu 11.04 lub wyższa, Fedora 16 lub wyższa, CentOS 6.3 lub wyższa, Debian 6.0 lub wyższa, RedHat 6.0 lub wyższa
 • System operacyjny MacOS: MacOS X 10.7, MacOS X 10.8
 • RAM min. 1 GB, HDD min. 10 GB
 • eAgent wspiera poniższe przeglądarki internetowe w zakresie monitorowania aktywności użytkownika w sieci: Opera wersja 63.0.3368.94, Chrome wersja 77.0.3865.90, Firefox wersja 69.0.2
 • dla urządzeń, na których instalowany jest eAgent nie jest wymagana licencja Microsoft SQL Client Access License (CAL)
eServer
 • Windows 7/8.x/10.x
 • Microsoft Windows Server 2012R2/2016/2019/2022
 • 4 GB RAM, 60 GB HDD, procesor 64-bit
 • 1 x licencja Microsoft SQL Server CAL per Device*
eWebConsole
 • Przeglądarka stron www zgodna z HTML5 (np. Internet Explorer 11, Firefox, Chrome, Opera)
 • Microsoft SQL Server per User lub per Device*
eDatabase
 • MS SQL 2012 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2014 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2016 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2017 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2019 (wszystkie wersje)
 • 8 GB RAM, 80 GB HDD, procesor 64-bit
 • 1 x licencja Microsoft SQL Server CAL per Device*
Serwer www
 • Windows 64-bit (Windows 10, Windows Server 2012 lub nowsze)
 • Java 8 (JRE lub JDK), Apache Tomcat 8.5
 • 8 GB RAM, 40 GB HDD, procesor 64-bit
 • Microsoft SQL Server CAL per User lub per Device*
* dla wersji MS SQL Express Edition licencje CAL do Microsoft SQL Server nie jest wymagana.
Tak, system eAuditor, dzięki eAgentowi działa na Linux. Instalacja serwerowa składa się z instalacji MS SQL Server, instalacji eWebConsole (Apache Tomcat) oraz instalacji eServera. eAgent po instalacji na Linux (Ubuntu/debian/RHEL/CentOS/Fedora) monitoruje podstawowe aspekty danego urządzenia.