Jesteś zainteresowany zakupem systemu eAudtior?

Instalacja + konfiguracja systemu w 4h

Zamawiam wycenę

Warunki licencyjne

Czas trwania licencji

eAuditor licencjonowany jest na czas nieoznaczony na jedną jednostkę organizacyjną. W szczególnych wypadkach licencja może być udzielona na grupę kapitałową lub podmioty powiązane (osobowo/kapitałowo).

Cena

Cena systemu eAuditor zależy od:

 • liczby inwentaryzowanych fizycznych komputerów i serwerów (komputery z zainstalowanym oprogramowaniem eAgent)
 • liczby inwentaryzowanych maszyn wirtualnych (gości)
 • wersji bazy danych (MS SQL Server Express Edition / Standard /Enterprise)
 • liczby serwerów wirtualizacji Hyper-V, VMware
 • liczby maszyn zwirtualizowanych (gości)
 • rodzaju i liczby modułów opcjonalnych – skaner sieci, mapa sieci, wirtualizacja, zdalna instalacja, system Video-Learningu (LMS) itd.
 • liczby administratorów systemu
 • liczby instancji komponentu eServer (wieloserwerowość)
 • liczby jednoczesnych wersji językowych konsoli administracyjnej

Cena nie zależy od:

 • liczby urządzeń innych niż komputer

Warunki subskrypcji

Czas trwania subskrypcji

Subskrypcja udzielana jest na okres 6/12/24/36 miesięcy.

Wygaśnięcie subskrypcji jest tożsame z brakiem dostępu do systemu i zgodnie z regułami subskrypcji oprogramowanie należy odinstalować.

Subskrypcję należy przedłużyć przed jej wygaśnięciem.

W przypadku nieprzedłużenia subskrypcji w terminie można ją ponownie aktywować ale wiąże się z naliczeniem opłaty za okres nieopłacony. W przypadkach szczególnych (np. w sektorze administracji, służbie zdrowia) po wygaśnięciu subskrypcji umożliwiamy dalsze korzystanie z systemu (przez ustalony okres czasu) pod warunkiem zobowiązania się do uiszczenia opłat za ten okres.

Cena

Cena subskrypcji zależy od:

 • liczby inwentaryzowanych fizycznych komputerów i serwerów (komputery z zainstalowanym oprogramowaniem eAgent)
 • liczby inwentaryzowanych maszyn wirtualnych (gości)
 • wersji bazy danych (MS SQL Server Express Edition / Standard /Enterprise)
 • liczby serwerów wirtualizacji Hyper-V, VMware
 • liczby maszyn zwirtualizowanych (gości)
 • rodzaju i liczby modułów opcjonalnych – skaner sieci, mapa sieci, wirtualizacja, zdalna instalacja, system Video-Learningu (LMS) itd.
 • liczby administratorów systemu
 • liczby instancji komponentu eServer (wieloserwerowość)
 • liczby jednoczesnych wersji językowych konsoli administracyjnej

Cena nie zależy od:

 • liczby urządzeń innych niż komputer

Warunki gwarancji i serwisu

Bezpłatny serwis (gwarancyjny)

Każdy zakup systemu eAuditor jest objęty 12-miesięcznym okresem bezpłatnego serwisu. Z zakupem Klient otrzymuje:

 • 12 miesięcy bezpłatnej pomocy technicznej (przez telefon i e-mail, zdalny pulpit inżyniera)
 • bezpłatne aktualizacje baz wiedzy, wzorców aplikacji i pakietów
 • bezpłatne aktualizacje oprogramowania (w ramach zakupionej wersji edycyjnej)

Płatny serwis (pogwarancyjny)

Z uwagi na duże zmiany technologiczne w sprzęcie komputerowym, zmiany w systemach operacyjnych, zmiany w oprogramowaniu zalecamy zakup serwisu pogwarancyjnego w celu zachowania ciągłości świadczenia usług i aktualizacji.

 • serwis pogwarancyjny jest opcjonalny
 • serwis można wykupić na okres 12/24/36 miesięcy
 • koszt serwisu wynosi ok. 20% -25% aktualnej ceny bazowej programu (przy zachowaniu ciągłości)
 • serwis obejmuje zakres usług jak dla serwisu gwarancyjnego

Warunki leasingu lub podobnych modeli finansowania

System eAuditor może być udostępniony w modelu leasingu lub podobnym modelu finansowania.

Pod pojęciem modelu zgodnego należy rozumieć prawo korzystania z systemu przez określony czas w zamian za wnoszenie opłat miesięcznych.

EDU – Wersja dla edukacji

Wersja edukacyjna jest dostępna dla podmiotów:

 • Instytucje edukacyjne
 • Lokalne, regionalne lub państwowe siedziby administracyjne instytucji edukacyjnych
 • Wykładowcy i pracownicy instytucji edukacyjnych
 • Studenci
 • Biblioteki publiczne
 • Muzea publiczne
 • Organizacje charytatywne

GOV – Wersja dla sektora rządowego

Wersja GOV jest dostępna dla uprawnionych urzędów administracji publicznej dowolnej wielkości.

MED – Wersja dla służby zdrowia

Wersja MED jest dostępna dla:

 • Publicznych placówek służby zdrowia
 • Prywatnych placówek służby zdrowia
 • Urzędów administracji lub instytucji publicznej, które:
  • świadczą usługi służby zdrowia o odpowiednim zakresie i zasięgu
  • ustalają lub decydują o polityce w zakresie ochrony zdrowia w skali całego stanu lub kraju
  • zapewniają finansowanie usług służby zdrowia o odpowiednim zakresie i zasięgu
  • pełnią rolę regulatora służby zdrowia o odpowiednim zakresie i zasięgu

Masz rozwiązanie konkurencyjne i nie jesteś z niego zadowolony(a)?

Obiecano Ci funkcje, których nie ma do dziś?
Już dawno miałeś mieć wersję WEB, a nie masz jej do dzisiaj?
Ponosisz wysokie koszty serwisu?

Już wiele podmiotów zrezygnowało z rozwiązań konkurencyjnych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) i zostało naszymi klientami. Zapewniamy atrakcyjne warunki zakupu i późniejszej współpracy.

Nasze atuty:

 • najlepszy system na rynku pod względem technologicznym i funkcjonalnym,
 • intuicyjny, stabilny, dojrzały webowy interfejs obejmujący pełną funkcjonalność (nie musisz instalować aplikacji aby zarządzać infrastrukturą),
 • stabilna i wysokowydajna praca w rozległych strukturach organizacyjnych (to główny powód dla którego klienci rezygnują z rozwiązań konkurencyjnych),
 • konkurencyjne warunki zakupu i serwisu (oferujemy znacznie niższe niż konkurencja ceny serwisu),
 • profesjonalne wsparcie techniczne i serwis (każdy klient ma swojego indywidualnego opiekuna serwisowego),
 • automatyczna aktualizacja wszystkich komponentów systemu (już nie musisz pobierać i instalować aktualizacji).
 • i kilkadziesiąt innych…

Co zapewniamy:

 • niezbędną konwersję danych,
 • szkolenia i wdrożenia,
 • profilowanie systemu (przez okres do 90 dni monitorujemy Twoją instalację w celu uzyskania optymalnej pracy systemu),
 • profesjonalną obsługę posprzedażową.

Jak przebiega upgrade konkurencyjny?

 • informujesz nas o produkcie, jaki chcesz zastąpić naszym rozwiązaniem,
 • wskazujesz swoje obecne problemy i oczekiwania,
 • prezentujemy, w jaki sposób je rozwiążemy,
 • omawiamy kluczowe silne strony zmiany rozwiązania na nasze,
 • sporządzamy i wspólnie z Tobą omawiamy ofertę cenową,
 • wspólnie ustalamy szczegóły wykonania instalacji,
 • skutecznie i bezpiecznie uruchamiamy system w Twojej infrastrukturze w ciągu 1h, niezależnie czy masz 200 czy 4k+ komputerów,
 • dokonujesz płatności dopiero, gdy wszystkie Twoje problemy zostały rozwiązane a oczekiwania zostały spełnione.

W 2017 i 2018 roku dokonaliśmy już kilkudziesięciu upgrade’ów konkurencyjnych, zarówno średnich (pow. 200 komputerów), jak i dużych instalacji (pow. 1k+).

Wszystkie projekty zakończyły się sukcesem i zadowoleniem klientów.

Zaufaj nam… wypełnij formularz

Poleciłeś system eAuditor innemu podmiotowi?

W przypadku zakupu systemu z Twojego polecenia masz możliwość skorzystania z jednej z poniższych premii:

 • Twoja firma otrzyma upust cenowy na upgrade / serwis
 • otrzymasz prezent z listy prezentów dostępnych w danym momencie

Skorzystanie z premii jest możliwe w terminie do 60 dni od dnia zakupu systemu. Podmiot zakupujący powinien wskazać Polecającego w rozmowach handlowych.

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

Wymagania sprzętowe do poprawnego działania systemu

eAgent

System operacyjny Windows:

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 2008 Server
 • Windows 2012 Server
 • Windows 2016 Server
 • Windows 2019 Server

System operacyjny: Linux – dystrybucje:

 • Ubuntu 11.04 lub wyższa
 • Fedora 16 lub wyższa
 • CentOS 6.3 lub wyższa
 • Debian 6.0 lub wyższa
 • RedHat 6.0 lub wyższa

System operacyjny MacOS:

 • MacOS X 10.7
 • MacOS X 10.8

RAM: min. 1 GB, HDD min. 10 GB

eAgent wspiera poniższe przeglądarki internetowe w zakresie monitorowania aktywności użytkownika w sieci:

 • Opera wersja 63.0.3368.94
 • Chrome wersja 77.0.3865.90
 • Firefox wersja 69.0.2

Dla urządzeń, na których instalowany jest eAgent nie jest wymagana licencja Microsoft Client Access License (CAL).

eServer

 • Windows XP/Vista/7/8.x/10.x
 • Microsoft Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019
 • 4 GB RAM, 40 GB HDD, procesor 64-bit
 • 1 x licencja Microsoft SQL Server CAL per Device*

eDatabase

 • MS SQL 2012 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2014 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2016 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2017 (wszystkie wersje)
 • MS SQL 2019 (wszystkie wersje)
 • 4 GB RAM, 40 GB HDD, procesor 64-bit
 • 1 x licencja Microsoft SQL Server CAL per Device*

Serwer www

 • Windows 64-bit (Windows 10, Windows Server 2012 lub nowsze)
 • Java 8 (JRE lub JDK), Apache Tomcat 8.5
 • 8 GB RAM, 20 GB HDD, procesor 64-bit
 • Microsoft Client Access License (CAL)

eWebConsole

 • Przeglądarka stron www zgodna z HTML5 (np. Internet Explorer 11, Firefox, Chrome, Opera)
 • Microsoft Client Access License (CAL) w przypadku użycia komercyjnego CAL SQL per User

 * dla wersji MS SQL Express Edition licencja CAL do Microsoft SQL  nie jest wymagana.

** Zalecane wymagania mogą się różnić z zależności od ilości użytkowników i konfiguracji systemu eAuditor.

Partnerzy – skontaktuj się z wybranym Partnerem

Rozbudowana sieć partnerów gwarantuje profesjonalną sprzedaż systemu. Partnerzy są wspierani przez Producenta na każdym etapie sprzedaży.

eAuditor – jesteś zainteresowany systemem do zarządzania IT?

Czekamy na Twoją wiadomość!