CASE STUDY

Wdrożenie eAuditor
w Sądzie Okręgowym

Dowiedz się, jak wyglądało wdrożenie w instytucji sądowej.

Jakiego systemu poszukiwał klient?

Klient poszukiwał rozwiązania, które może zapewnić mu wysoki poziom bezpieczeństwa danych, a także efektywne zarządzanie infrastrukturą IT w wielooddziałowej strukturze, jaką posiadają sądy. System eAuditor ze względu na jego innowacyjne cechy spełniał oczekiwania klienta. Możliwość zapewnienia bezpieczeństwa danych poprzez wbudowane mechanizmy zdalnego szyfrowania dysków, przeważyła o wyborze naszego systemu. Klientowi zależało na systemie, który umożliwi:

eAuditor - Inwentaryzacja plików
Dashboard sprzęt

Jak wyglądało wdrożenie systemu eAuditor?

Proces wdrożenia odbywał się przy pełnym wsparciu w konfiguracji oraz profilowaniu systemu. Przeprowadziliśmy również szkolenia w celu zapewnienia jak najbardziej optymalnego korzystania z systemu. Klient zdecydował się na skaner sieci, który umożliwia obrazowanie połączeń między wszystkimi urządzeniami. Dodatkowo klient rozszerzył podstawową wersję systemu o funkcję harmonogramu i kreowania raportów, dzięki której zyskał możliwość modyfikowania wbudowanych raportów, a także tworzenia własnych. Zaawansowane i predefiniowane raporty z całą pewnością wpłynęły na poprawę efektywności pracy. Z uwagi na specyfikę instytucji jaką jest sąd, klient zdecydował się także na możliwość zdalnego szyfrowania dysków za pomocą metody BitLocker. Podsumowując klient zdecydował się na dodatkowe funkcjonalności, takie jak:

Co zyskał klient?

System eAuditor ze względu na swoją kompleksowość, a także intuicyjność oraz wydajność rozwiązania doskonale sprawdził się w instytucji, jaką jest sąd. Po 2 latach użytkowania klient zdecydował się na rozszerzenie licencji i zakup dodatkowych 60 urządzeń dla podległego mu Sądu Rejonowego. Celem klienta było uzyskanie możliwości zarządzania obydwoma obszarami z poziomu jednej konsoli. Dzięki eAuditor było to możliwe, ponieważ system umożliwia zarządzanie oprogramowaniem i infrastrukturą IT w złożonych strukturach organizacyjnych. 

Klient miał do wyboru dwa rozwiązania: 

  1. Połączenie dwóch sieci poprzez VPN i zarządzanie wszystkim w niezmienionej formie.
  2. Skonfigurowanie eAgentów działających na komputerach w podległym obszarze z zastosowaniem tzw. alternatywnego adresu IP serwera komunikacyjnego. Wykorzystanie tego rozwiązania pozwoliło na komunikację agenta spoza sieci lokalnej.

Oba rozwiązania zapewniały klientowi w pełni szyfrowane połączenie. Dzięki skonfigurowaniu eAgentów klient miał możliwość zarządzania infrastrukturą IT obu sądów z poziomu jednej webowej konsoli. 

Dodatkowo System eAuditor dzięki automatycznej inwentaryzacji komputerów i serwerów, a także możliwości monitorowania połączeń między urządzeniami w sieci, znacząco przyczynił się do poprawy wydajności oraz efektywności zarządzania infrastrukturą IT. Usprawnił oraz zautomatyzował pracę, a poprzez możliwość zdalnego szyfrowania dysków zapewnił bezpieczeństwo danych. Odpowiednia konfiguracja eAgentów pozwoliła na zarządzanie komputerami w rozproszonej infrastrukturze, niezależnie od tego w jakiej sieci znajdowały się urządzenia.  

Network Dashboard w systemie eAuditor

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu eAuditor?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.