Nowa era cyberbezpieczeńtwa z Dyrektywą NIS2

Dowiedz się, jak wdrożyć obowiązkowe wymagania do swojej organizacji

Dyrektywa NIS2 – czym jest?

Dyrektywa NIS2 to odpowiedź Unii Europejskiej na rosnące cyberzagrożenia. Weszła w życie 16 stycznia 2023 roku, zastępując wcześniejszy akt z 2016 roku. To przełomowy moment w budowaniu cyberbezpieczeństwa, szczególnie w organizacjach, które muszą zadbać o kluczowe ogniwa infrastruktury krytycznej. Co ważne, nowa dyrektywa obejmuje podmioty publiczne i prywatne, które świadczą usługi lub prowadzą działalność w UE i spełniają kryteria średniego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że te oba sektory muszą dostosować się do nowych przepisów, które mają na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w UE.

Najważniejsze wymagania dyrektywy, czyli jakie zadania NIS2 stawia dla organizacji?

Zarządzanie

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem systemów jest kluczem do ochrony przed cyberatakami. Organy zarządzające podmiotami organizacji muszą zatwierdzać środki zarządzania ryzykiem związanym z cyberatakami. Są one również odpowiedzialne za nadzorowanie procesu i mogą ponosić odpowiedzialność za naruszanie przepisów. Ponadto, nowa dyrektywa wprowadza obowiązek szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla zarządzających i pracowników.

Środki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie

Organizacje w UE zobowiązane są do podejmowania odpowiednich środków technicznych, operacyjnych i organizacyjnych w celu zarządzania ryzykiem związanym z cyberatakami. Dzięki temu zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa systemów i sieci.

Obowiązki w zakresie zgłaszania incydentów

Skuteczne działanie z perspektywy całokształtu zmian organizacyjnych wdrażanych w świetle dyrektywy NIS2 to nie tylko odpowiednia strategia i długoterminowe cele, ale również szybka reakcja na incydenty oraz zgłaszanie ich bez zbędnej zwłoki właściwym organom. Cyberzagrożenie jest uznawane za poważne, gdy może istotnie zakłócić świadczenie usług, przynieść straty finansowe lub spowodować szkody materialne i niematerialne.

Stosowanie europejskich programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa

Warto rozważyć, jakie certyfikaty mogą podnieść poziom bezpieczeństwa Twojej organizacji. Odpowiednie instytucje Unii Europejskiej mogą żądać, aby kluczowe i istotne podmioty (publiczne i prywatne) zastosowały określone produkty, usługi i procesy ICT, zgodnie z programami certyfikacji cyberbezpieczeństwa przyjętymi na mocy artykułu 49 rozporządzenia (UE) 2019/881.Dodatkowo państwa członkowskie zobowiązane są zachęcać podmioty do korzystania z kwalifikowanych usług zaufania.

Do kiedy trzeba wprowadzić zmiany w organizacji?

Dyrektywa NIS2 nakłada na organizacje obowiązek wprowadzenia zmian do 17 października 2024 roku. To doskonała okazja do wzmocnienia odporności organizacji na cyberzagrożenia, budowania lepszych relacji z klientami i dostawcami oraz kontynuowania procesu cyfryzacji. Dyrektywa NIS2 stanowi krok w kierunku bezpiecznej przyszłości cyfrowego świata.

Systemy IT z katalogu BTC zgodne z NIS2

Chcemy pomóc Ci skutecznie dostosować się do najnowszych wymagań związanych z dyrektywą NIS2. Przygotowaliśmy dla Ciebie bezpłatny materiał, który wskaże jakie systemy odpowiadają na nowe wytyczne.

NIS2

Może Cię zainteresować

2024-05-22T08:49:34+02:00