System eAuditor

W systemie eAuditor V7 WEB zaimplementowana funkcjonalność pozwala na skuteczne zarządzanie procesami wsparcia technicznego, a także wspiera organizację w rozwiązywaniu problemów oraz w niwelowaniu incydentów pojawiających się ze względu na pracę zdalną. Dodatkowo rozwiązanie jest zintegrowane z Active Directory i nie wymaga instalowania dodatkowej konsoli. Poznaj główne możliwości funkcji HelpDesk.

Webowy, prosty i intuicyjny interfejs

Pracownicy działu wsparcia technicznego otrzymują dostęp do funkcji z konsoli eAuditor V7 WEB. Dzięki temu nie muszą instalować żadnych dodatkowych narzędzi, a każdy z administratorów może obsługiwać zgłoszenie z dowolnego urządzenia: komórki, tabletu, laptopa oraz komputera stacjonarnego.

Definiowalność linii wsparcia i automatyzacja

W ramach HelpDesk możliwe jest zdefiniowanie odpowiedniej linii wsparcia adekwatnej do standardów panujących wewnątrz organizacji. W sytuacji, gdy użytkownik dokona zgłoszenia, system automatycznie powiadomi odpowiednią linię wsparcia, która będzie obsługiwała zgłoszenie.

Obsługa załączników

Załączniki mogą usprawnić proces rozwiązania zgłaszanego problemu. Użytkownik może dołączyć zdjęcia, video oraz inne pliki o nielimitowanym rozmiarze. Dzięki modułowi HelpDesk w systemie eAuditor V7 WEB nie musisz martwić się, że otrzymasz komunikat „Załącznik przekroczył dopuszczalny rozmiar pliku”.

Brak konieczności logowania przez użytkowników

Proces zgłaszania i rozwiązywania problemów powinien być realizowany w jak najszybszym czasie, aby możliwe było utrzymanie ciągłości realizowania celów biznesowych organizacji. Dlatego też HelpDesk dostępny w systemie eAuditor V7 WEB umożliwia użytkownikom dokonywanie zgłoszeń bez konieczności logowania i pamiętania dodatkowych haseł. Integracja z tak rozbudowanym narzędziem do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT pozwala na uproszenie dokonywania zgłoszeń do minimum. Użytkownik może wykonać tę czynność z poziomu pulpitu, a system sam uzupełni elementy takie jak: zgłaszający oraz urządzenie, którego dotyczy zgłoszenie.

Szybkie wykonywanie zrzutów ekranu

Użytkownicy posiadają możliwość załączenia zrzutu ekranu za pomocą trzech prostych kliknięć. Nie ma konieczności zapisywania zrzutu na komputerze, a potem dołączania ich w formie załączniku. Proces ten został uproszczony do minimum.

Automatyczna identyfikacja komputera, zgłaszającego i zasobów

Formularz zgłoszeniowy składa się tylko z trzech sekcji. Informacje o użytkowniku zgłaszającym problem gromadzone są automatycznie przez system. Ponadto użytkownik otrzymuje propozycje zasobów, których może dotyczyć problem – wystarczy, że wybierze odpowiednie urządzenie z rozwijanej listy. W celu odpowiedniej klasyfikacji zgłoszeń oraz mając na uwadze, że każda organizacja może mieć inne standardy, zaimplementowano funkcje dowolnej modyfikacji kategorii zgłoszeń.

Przejrzysta historia zgłoszeń wraz z ich statusami

Pracownicy działu wsparcia technicznego otrzymują dostęp do historii zgłoszeń, prezentowanej za pośrednictwem interaktywnych widgetów. Umożliwia to szybką identyfikację incydentów ze względu na:

  • status (nowy, otwarty, otwarty ponownie, rozwiązany, odrzucony, rozwiązany – zamknięty, odrzucony – zamknięty),

  • priorytet (niski, normalny, wysoki),

  • postęp realizacji (przypisany, nieprzypisany).

Widok zgłoszeń może być dowolnie konfigurowany (statusy oraz priorytety można dowolnie modyfikować), a także filtrowany – umożliwione jest to dzięki integracji z systemem eAuditor V7 WEB.

Jakie korzyści niesie funkcja HelpDesk?

Działy wsparcia technicznego decydują się na wybór funkcji HelpDesk dostępnej w eAuditor V7 WEB ze względu na to, że nie wymaga ona dodatkowej instalacji oraz skomplikowanego wdrożenia. Dodatkowo połączenie funkcji zdalnego zarządzania komputerami (VNC, RDP, WebRTC, Intel vPro) umożliwia zaoszczędzenie czasu poprzez zdalne rozwiązywanie problemów.

Więcej informacji na temat funkcjonalności HelpDesk można znaleźć na stronie:

https://www.eauditor.eu/helpdesk/

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online