Zarządzanie licencjami oprogramowania

W jaki sposób usprawnić proces rozliczania licencji oprogramowania?

Zarządzanie licencjami oprogramowania w organizacji

Zarządzanie licencjami oprogramowania (SAM, z ang. Software Asset Management) to jedna z kluczowych kwestii, która wymaga stałego nadzoru w organizacji. Obejmuje m.in. weryfikowanie kluczy licencyjnych oraz nadzorowanie wykorzystanych licencji. Organizacje, które w sposób nieprawidłowy nadzorują licencje, zaczynają mieć coraz większe problemy. Brak nadzorowania ich legalności lub czasu trwania może wiązać się z wysokimi kosztami dla organizacji. Dodatkowo postępująca cyfryzacja wymusza na wielu firmach konieczność zmian w celu dostosowania się do rozwijającej się technologii, co ma związek m.in. z wykorzystaniem większej liczby oprogramowań. Nieznajomość zasad, dotyczących tego, w jaki sposób prawidłowo zarządzać licencjami naraża więc firmę na duże ryzyko prawne. Aby uchronić się przed takimi sytuacjami jak np. naruszenie warunków licencyjnych, warto właściwe zarządzać licencjami.

Zarządzanie licencjami

Ryzyka związane z nieodpowiednim zarządzaniem licencjami

  • negatywne wyniki audytu – stwierdzenie niezgodności licencyjnych w trakcie audytów wiążą się często z wysokimi karami pieniężnymi. W przypadku rażących naruszeń kary te mogą znacząco wzrosnąć i wynosić nawet milion złotych. Najczęściej dotyczą one kwestii związanych z integracją licencjonowanego oprogramowania z innymi systemami czy niedopilnowaniem opłat licencji, które już wygasły. W sytuacji, gdy organizacja nie przejdzie audytu, musi także liczyć się z wieloma procesami prawnymi, aby doprowadzić infrastrukturę do pożądanego stanu.
  • nieefektywne wykorzystanie oprogramowania – brak wiedzy w kontekście zarządzania licencjami przekłada się na nieefektywny sposób wykorzystania programów oraz nieadekwatne określenie potrzeb zakupowych. Administratorzy nie są świadomi eksploatacji różnego rodzaju oprogramowań w organizacji, przez co nie mogą dokonywać świadomych zakupów. To powoduje wysokie wydatki w firmie i przekłada się na nieefektywne ich wykorzystywanie.
  • zmniejszenie bezpieczeństwa IT – nielegalne wykorzystanie oprogramowania i pobieranie go z niepewnych źródeł znacząco podnosi ryzyko zainfekowania komputerów. W przypadku wykrycia korzystania przez pracowników z nielegalnych oprogramowań firmie także grożą wysokie kary. Szczególnie jest to uciążliwe w sytuacji, gdy organizacja jest rozbudowana i posiada ok. 1000 komputerów z nielegalnym oprogramowaniem. Wówczas koszty poniesione przez organizację w związku z brakiem nadzorowania oprogramowań są naprawdę wysokie. Znacznie tańszym i bardziej optymalnym rozwiązaniem byłby zakup systemu do zarządzania oprogramowaniami. Dzięki niemu organizacja jest w stanie zapanować nad programami na komputerach, ponosząc jednorazowy koszt na zakup systemu.

Potrzebujesz takiego systemu?

Zostaw kontakt i zamów bezpłatną konsultację z naszym doradcą.

Korzyści z zarządzania licencjami oprogramowania w organizacji

Oprogramowanie do zarządzania licencjami w organizacji pozwala na zwiększenie optymalizacji kosztów w organizacji oraz efektywne zarządzanie ryzykami. To przede wszystkim także szansa na usprawnienia rozwiązań licencyjnych w firmie. Znacząco zwiększa skuteczność zarządzania infrastrukturą oraz bezpieczeństwem IT. Odpowiedni system do rozliczania licencji oprogramowania umożliwia też skuteczne zapanowanie nad zasobami znajdującymi się w przedsiębiorstwie. Dlatego zarządzanie licencjami powinno stanowić ważny punkt funkcjonowania Twojej firmy, zwłaszcza w przypadku rozrastającej się infrastruktury i zwiększenia oprogramowań w organizacji.

Oprogramowanie do zarządzania licencjami

Posiadając dużą liczbę komputerów w firmie, warto zainwestować w system informatyczny, który pozwoli odciążyć administratorów IT i usprawnić procesy związane z zarządzaniem licencjami. Jednym z dostępnych na rynku oprogramowań jest eAuditor, który umożliwia usprawnienie procesu rozliczania licencji. Poniżej znajdziesz 3 kluczowe korzyści wskazujące, że wybór tego systemu pomoże Ci efektywniej zarządzać licencjami oprogramowania w organizacji:

Zarządzanie licencjami

1. Pełna wiedza na temat posiadanych licencji – system eAuditor ułatwia dostęp do zakupionych licencji w organizacji. Dzięki temu administrator w szybki sposób może sprawdzić ich legalność, dołączyć do zasobów niezbędną dokumentację, a także szybko odnaleźć sprzęty z zainstalowanymi licencjami w organizacji. System automatycznie informuje także o zachodzących zmianach w zainstalowanych na komputerach poprogramowaniach.

2. Optymalizacja wykorzystywanych licencji – posiadając wiedzę na temat licencji w kompleksowym systemie, możliwe jest optymalne wykorzystanie zasobów IT. To pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie zakupów, co prowadzi do zmniejszenia kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej. Dzięki temu możliwe jest określenie przydatności zainstalowanego oprogramowania na podstawie danych w systemie.

3. Łatwiejsza alokacja programów i licencji – prawidłowe zarządzanie licencjami pozwala określić, które oprogramowania są w organizacji używane, a które nie. Dzięki temu możliwe jest przeniesie niewykorzystywanych programów na stanowiska, które go potrzebują. Ma to duże znaczenie także pod kątem obniżenia kosztów funkcjonowania infrastruktury informatycznej.

Może Cię zainteresować

2022-12-14T08:44:55+01:00