Jak przeprowadzić analizę wskaźników bezpieczeństwa IT?

Sprawdź, jak usprawnić proces analizy bezpieczeństwa za pomocą systemu eAuditor

Wskaźniki bezpieczeństwa IT

Bezpieczeństwo IT jest jednym z kluczowych aspektów, który wymaga uwagi i stałego monitorowania. Obecnie większość danych przechowywana jest w formie elektronicznej, więc zagrożenia dla bezpieczeństwa IT są coraz większe. Jednym ze sposobów zapewnienia ochrony jest m.in. analizowanie wskaźników infrastruktury IT, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa organizacji. 

Jakie kroki należy podjąć, aby przeprowadzić analizę wskaźników bezpieczeństwa IT?

1. Określ cel i zakres analizy 

Przed przystąpieniem do analizy warto wyznaczyć jej cele i zakres. Powinny być one  dostosowane do indywidualnych potrzeb i charakterystyki podmiotu. Cele mogą obejmować np. identyfikację najważniejszych zagrożeń dla systemu informatycznego, ocenę skuteczności obecnych środków bezpieczeństwa, czy określenie priorytetów w zakresie działań zapobiegawczych. 

2. Wybierz kluczowe wskaźniki  

Po ustaleniu celów analizy należy wybrać kluczowe wskaźniki bezpieczeństwa IT, które będą przedmiotem badania. Mogą dotyczyć np.: 

  • liczby incydentów związanych z bezpieczeństwem IT w okresie ostatniego roku, 
  • liczby nieuprawnionych prób dostępu do systemu informatycznego, 
  • stopnia wdrożenia i stosowania polityk bezpieczeństwa IT,  
  • liczby zaktualizowanych systemów i aplikacji,  
  • liczby przeprowadzonych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT dla pracowników.  

 

3. Dokonaj analizy wskaźników bezpieczeństwa IT 

Następnie przechodzimy do samej analizy. Dla każdego wybranego wskaźnika należy gromadzić dane, by później móc poddawać je monitoringowi. Dla przykładu w odniesieniu do liczby incydentów związanych z bezpieczeństwem IT należy zbierać informacje na temat rodzaju, przyczyn, częstotliwości i kosztów związanych z ich występowaniem. Na tej podstawie można określić, które obszary wymagają największej uwagi w zakresie poprawy bezpieczeństwa. 

4. Wyciągnij wnioski  

Wnioski i rekomendacje powinny być spójne z celami analizy. W odniesieniu do wcześniejszego przykładu – jeśli analiza wykazała, że najwięcej incydentów związanych z bezpieczeństwem IT występuje w wyniku ataków phishingowych, rekomendacje mogą obejmować szkolenia dla pracowników w zakresie rozpoznawania takich ataków, a także wdrożenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających (np. filtrowanie e-maili). 

Warto również wypracować strategię długofalową w odniesieniu do bezpieczeństwa IT, która powinna być stałym elementem strategii rozwoju firmy. W tym celu można wprowadzić m.in. audyty systemów informatycznych, monitorowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem IT oraz stałą aktualizację systemów i aplikacji. 

Analiza wskaźników bezpieczeństwa IT

Potrzebujesz takiego systemu?

Zostaw kontakt i zamów bezpłatną konsultację z naszym doradcą.

Analiza kluczowych wskaźników bezpieczeństwa IT (SOC)

System eAuditor pozwala na usprawnienie procesu analizowania kluczowych wskaźników bezpieczeństwa SOC dzięki interaktywnym widgetom znajdującym się w konsoli administratora. Umożliwiają one szybki i prosty wgląd do wybranych informacji, dzięki czemu administrator może od razu podjąć reakcję w sytuacji wystąpienia problemów w infrastrukturze IT. W systemie eAuditor znajdują się 4 rodzaje dashboardów: 

Dashboard administratora

Dostarcza informacje dotyczące całego monitorowanego środowiska. Zawiera ponad 200 widgetów pogrupowanych w 11 kategorii. Pozwala na łatwy dostęp do danych, dzięki czemu administratorzy mogą monitorować stan zasobów IT w czasie rzeczywistym i dostosowywać dashboardy do swoich potrzeb. Pozwala to na bieżące nadzorowanie infrastruktury IT pod kątem bezpieczeństwa i wydajności. 

Security Dashboard

Umożliwia monitorowanie wskaźników infrastruktury IT związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem oraz pozwala  na analizę wykrytych incydentów. Znajdują się w nim dane dotyczące funkcjonowania systemów operacyjnych, komputerów, oprogramowania, użytkowników, sieci oraz sprzętu. W każdej z tych grup administrator posiada dostęp do szczegółowych informacji. To pozwala na zachowanie kontroli nad zasobami IT oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa IT.  

Network Dashboard

To graficzne przedstawienie połączeń między urządzeniami w sieci i usługami. Network dashboard posiada cztery statusy określające stan połączenia między urządzeniem a serwisem: OK (poprawne) , Wolne, Rozłączone oraz Nieosiągalne. 

 Mój Dashboard

Umożliwia stworzenie indywidualnego dashboardu dla każdego administratora systemu, co ułatwia szybki dostęp do wybranych informacji. Szybkie tworzenie własnego panelu jest możliwe dzięki wbudowanych w system funkcjom na poszczególnych widokach w całym systemie.  

Analiza wskaźników bezpieczeństwa IT

Może Cię zainteresować

2023-08-17T08:32:40+02:00