Zarządzanie IT

Rozwiązania zapewniające skuteczne zarządzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem IT, a także wspierające pracę administratorów sieci są kluczowym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu. Większość organizacji posiada system usprawniający zarządzanie zasobami IT, lecz nie spełnia on ich oczekiwań. Zainstalowanie nowego oprogramowania często wiąże się z obawami. W poniższym artykule przedstawiamy proces upgrade’u konkurencyjnego przeprowadzonego u klienta z administracji publicznej.

Obawy związane ze zmianą systemu

Upgrade oprogramowania wiąże się z wieloma wątpliwościami. Często pomimo niezadowolenia z obecnego rozwiązania, klienci boją się zaryzykować zmiany systemu. Swoje obawy argumentują głównie brakiem narzędzi do migracji, wykorzystaniem innej bazy danych, a także poczuciem zmarnowanych pieniędzy, wydanych na wcześniejsze rozwiązanie. Klienci obawiają się również, że dokonanie upgrade’u wymagać będzie dużego nakładu czasu. Jednak najważniejszą kwestią związaną ze zmianą systemu jest bezpieczeństwo danych, dlatego też obawa, że dojdzie do ich wycieku, czy też utraty pojawia się bardzo często. Wiedząc, jak istotne jest odpowiednie zabezpieczenie poufnych informacji, zmiana systemu na eAuditor V7 WEB przebiega w pełni bezpiecznie. Zapewniona zostaje niezbędna konwersja danych, a także odpowiednia konfiguracja oraz profilowanie systemu.

Upgrade systemu

W ostatnim czasie dokonaliśmy upgrade’u konkurencyjnego u klienta z administracji publicznej. System eAuditor V7 WEB został wdrożony w Urzędzie Miasta. Początkowo administratorzy IT korzystali z konkurencyjnego rozwiązania, lecz nie byli zadowoleni z jego działania. Oprogramowanie nie spełniało ich wymagań, dodatkowo nie posiadało obiecanych przy wdrożeniu funkcjonalności. Dotychczasowy system z uwagi na wersję desktopową, charakteryzował się wysoką alokacją zasobów, wszystkie obliczenia odbywały się na poziomie klienta. Rozwiązanie posiadało ograniczone możliwości skalowania systemu, a jego prawidłowe działanie było w pełni zależne od platformy sprzętowej i programowej. Dodatkowo utrzymanie systemu oraz koszty serwisu wiązały się z dużymi nakładami finansowymi. Zmiana systemu budziła wiele obaw, lecz finalnie Urząd Miasta zdecydował się na upgrade. Klient wybrał nowoczesny oraz webowy system eAuditor V7 WEB, który w pełni spełnił jego oczekiwania technologiczne. Zaimportowane dane zostały zabezpieczone i przygotowane do konwersji. Następnie dokonano odpowiedniej konfiguracji oraz profilowania w celu uzyskania optymalnej pracy systemu. Po wdrożeniu klient pozostał objęty profesjonalnym wsparciem technicznym oraz serwisem.

BTC Upgrade konkurencyjny do systemu eAuditor V7 WEB

Co otrzymał klient?

Po dokonaniu upgrade’u konkurencyjnego, w Urzędzie Miasta wdrożony został system eAuditor V7 WEB, zapewniający kompleksowe wsparcie w zarządzaniu IT i bezpieczeństwie danych. Realizacja obejmowała łącznie 120 urządzeń, a jej proces przebiegł zdalnie. Z poziomu konsoli administracyjnej eAuditora klient zyskał możliwość inwentaryzacji komputerów, a także zarządzania hostami opartymi o VMware oraz Hyper–V. Dodatkowo dzięki możliwości monitorowania sieci, uzyskał dostęp do informacji o wszystkich obecnych maszynach wirtualnych wraz z możliwością zarządzania nimi. Co istotne – klient otrzymał system gwarantujący minimalne obciążenie sieci, ponieważ  w systemie eAuditor V7 WEB przesyłane są jedynie syntetyczne i skompresowane dane. Architektura systemu zapewnia w pełni wydajne oraz stabilne korzystanie z rozwiązania nawet przy rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Wszystkie serwisy działają na jednym lokalnym serwerze, przez co urządzenia klienta nie zostają obciążone zasobożernymi obliczeniami. W przypadku poprzedniego rozwiązania klient zmagał się z niską wydajnością oraz z powolnym przetwarzaniem danych. W obietnicach producenta narzędzie miało skutecznie działać nawet przy 1000 urządzeń, finalnie nie radziło sobie przy instalacji większej niż 100 komputerów. eAuditor V7 WEB, dzięki swoim funkcjonalnościom działa wydajnie niezależnie od liczby urządzeń.

Korzyści klienta

Klient zyskał w pełni webową oraz responsywną aplikację. Zaimplementowana w eAuditorze funkcjonalność zdalnego zarządzania zapewniła automatyzację oraz możliwość masowego wykonywania zadań, co jest istotne przy wielooddziałowej strukturze Urzędu Miasta. System eAuditor V7 WEB umożliwił także zdalne połączenie za pomocą takich metod jak RDP, Intel vPRO/AMT, webRTC oraz VNC. Z uwagi na charakter administracji publicznej kluczowym zagadnieniem było zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, dlatego też klient zdecydował się na moduł BitLocker. System eAuditor V7 WEB posiada integrację z API firmy Microsoft – BitLocker, co umożliwiło zdalne oraz masowe szyfrowanie dysków niezależnie od tego czy znajdowały się one w sieci lokalnej, czy też poza NATem. Poufne dane szyfrowane są za pomocą metody XTS-AES, co znacząco wpłynęło na skuteczność zabezpieczenia. Dodatkowo system eAuditor V7 WEB zapewnił możliwość monitorowania zarówno sieci, jak i całej infrastruktury IT, co również podniosło poziom bezpieczeństwa. Rozbudowany skaner sieci umożliwił ukazanie szczegółowych informacji o poszczególnych portach. Poprzez monitorowanie danych wysyłanych przez protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) użytkownik uzyskał informacje o wszystkich nowych urządzeniach w sieci, dzięki czemu w szybki sposób mógł nimi zarządzać. Finalnie system eAuditor V7 WEB wspomógł pracę całej organizacji, a także odpowiednio ją zabezpieczył.

eAuditor V7 WEB – przekonaj się do zmiany

Rozwiązanie eAuditor V7 WEB ze względu na swoją kompleksowość, a także intuicyjność oraz wydajność jest sprawdzonym rozwiązaniem zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym. Upgrade konkurencyjny przebiega w sposób bezpieczny oraz sprawny. Bez ryzyka klient zyskuje nowoczesny system do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT.

System eAuditor V7 WEB sprawdził się już w wielu organizacjach. Wspomógł pracę administratorów sieci, a także wpłynął na zabezpieczenie danych.

REKOMENDACJE KLIENTÓW

System eAuditor umożliwia nam administrowanie siecią oraz usprawnia procesy w zakresie prowadzenia inwentaryzacji zasobów posiadanych przez naszą rozgłośnię.

Mariusz Deckert, Prezes Zarządu, Radio Lublin S.A.

Wykorzystując funkcjonalności oprogramowania eAuditor posiadamy pełną kontrolę nad sprzętem informatycznym, możemy w pełni zautomatyzowany sposób przeprowadzać inwentaryzację aplikacji i pakietów, a także monitorować infrastrukturę IT.

Wojciech Markiewicz-Sandowski, Dział Informatyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Rekomendujemy system eAuditor jako narzędzie kompletne i funkcjonalne, które usprawnia zarządzanie infrastrukturą IT oraz wspiera codzienną pracę administratorów sprzętu i oprogramowania. Szeroka funkcjonalność wpływa na usprawnienie wielu procesów bez specjalistycznego oprogramowania, których przeprowadzenie mogłoby okazać się czosochłonne i zasobożerne.

Zbigniew Góral, Dyrektor Biura Informatyki i Łączności, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Polecamy oprogramowanie eAuditor jako nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie, które poprawia wydajność oraz efektywność posiadanych zasobów, natomiast firmę BTC Sp. z o.o. jako profesjonalny i doświadczony zespół specjalistów IT.

Piotr Sakowicz, Prokurent, Remondis Sp. z o.o.

System został wdrożony terminowo i rzetelnie, a jego działanie przebiega prawidłowo i bez żadnych zarzutów. Konsultanci BTC okazali się niezwykle pomocni zarówno przy wdrożeniu, jak i przy późniejszych szkoleniach z użytkowania systemu.

Marcin Kowynia, Główny Specjalista ds. informatyki, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Wdrożenie systemu eAuditor pozwoliło nam precyzyjnie określić stopień wykorzystania posiadanych licencji oprogramowania. Z powodzeniem wykorzystujemy funkcjonalności, które pomagają nam podnieść efektywność wykorzystania posiadanych zasobów. Polecamy oprogramowanie eAuditor jako nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie, które poprawia wydajność oraz efektywność posiadanych zasobów.

Lilia Marcinkiewicz, Kierownik Dział Informatyki, Książnica Pomorska

Wdrożenie systemu eAuditor zostało wykonane profesjonalnie i w ustalonym terminie. Dodatkowo konsultanci BTC Sp. z o.o. zaoferowali pełne wsparcie merytoryczne oraz szkoleniowe. Polecamy BTC Sp. z o.o. jako wiarygodnego i sprawdzonego partnera biznesowego.

Jacek Wdowiarski, Kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Rekomendujemy system eAuditor wraz z dodatkiem Hyprovision DLP jako narzędzie kompletne i funkcjonalne. W codziennej pracy wykorzystujemy funkcjonalności, m.in. inwentaryzację aplikacji i pakietów oraz monitorowanie oprogramowania i sprzętu IT. Dzięki systemowi firmy BTC, zarządzanie IT stało się znacznie łatwiejsze, a czas poświęcony inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania został zredukowany.

Hieronim Urbanek, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Poznaniu

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online