eAuditor v7 WEB - Porządek w zasobach IT

Kiedy nasze przedsiębiorstwo wraz z infrastrukturą IT się powiększają, zdarza się, że coraz trudniejsze staje się zachowanie porządku pośród elementów naszego środowiska IT. Kłopotliwe, staje się także dopilnowanie, czy zainstalowane programy są legalne lub, czy ilość wykupionych licencji jest właściwa. W związku z tym warto przyjrzeć się rozwiązaniom w zakresie inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu, audytu oraz zaznajomić się z dobrymi praktykami, które pozwolą na bieżąco kontrolować zasoby IT.

Znajdujące się w biurze komputery, drukarki i inne sprzęty oraz serwery i oprogramowania zainstalowane na tych urządzeniach. Ciężko zapanować nad tym, co i gdzie zostało zainstalowane, i o ile w małych firmach nie ma dużych problemów przy inwentaryzacji zasobów IT, to w większych przedsiębiorstwach może to stanowić nie lada wyzwanie. Niestety zapomina się o tym, że jednorazowy spis to nie wszystko. Z upływem czasu zmieniają się konfiguracje, pojawiają się nowe oprogramowania, czy też wygasają licencje – wszystkie te aspekty należałoby odnotować. Monitorowanie całej infrastruktury IT pozwala zwiększyć porządek i bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, ale także przedkłada się to na biznes i przychody, które generuje firma.

Inwestycja w bezpieczeństwo

Po długim czasie firmy nareszcie zaczęły inwestować w „cyberbezpieczeństwo”. Korporacje opanował strach przed karą za RODO, jak i częste przypadki dużych strat, które nastąpiły w wyniku ransomware. Monitoring – jeden z kluczowych elementów poprawiania bezpieczeństwa IT. Bezpieczeństwo w każdej firmie wygląda inaczej – w jednej skupia się na zakupieniu oprogramowania antywirusowego, w drugiej tworzy się dział dedykowany bezpieczeństwu IT. Powołując się na drugi przypadek, łatwo domyślić się, że oznacza to większe środki na oprogramowanie i personel, który również ponosi odpowiedzialność za monitoring IT.

Oszczędności i usprawnienie pracy

Zakup licencji w nadmiarze, zazwyczaj wynika z niewłaściwego zarządzania zasobami oprogramowania. Niestety często dzieje się tak, że decyzje o zakupie, podejmowane są na podstawie „przeczucia”, a nie, konkretnych danych. W firmie wtedy, dochodzi do sytuacji, kiedy na dyskach komputerów zainstalowane jest oprogramowanie, z którego pracownicy nie korzystają lub korzystają od czasu do czasu. Przeprowadzając inwentaryzację zasobów IT łatwo jest wychwycić, które z programów są faktycznie wykorzystywane bądź niezbędne pracownikom do wykonywania obowiązków, a z jakich można zrezygnować.

Przeprowadzenie takiego audytu może przynieść firmie zaskakujące oszczędności, szczególnie w przypadku gdy jej działalność opiera się na pracy z wykorzystaniem kosztownego oprogramowania specjalistycznego.

Jednym z przykładów systemów do monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT jest eAuditor®. Wspiera i uzupełnia procesy strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, zapewniając możliwość elastycznego i efektywnego rozwoju.

Korzyści, które kryją się za naszym systemem to:

  • integralność i uczciwość – dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zasobami IT, Klient uzyskuje pewność, że korzysta z oryginalnego oprogramowania.
  • minimalizacja ryzyka – efektywnie funkcjonujące polityki zarządzania oprogramowaniem oraz edukacja pracowników eliminują ryzyko na wypadek kontroli legalności i zapewniają bezpieczeństwo zarządowi oraz prestiżowy wizerunek firmy.
  • oszczędności finansowe – Klient ma możliwość określenia, które zasoby są w organizacji niezbędne oraz w jakim stopniu są wykorzystywane. Pełna i aktualna informacja o infrastrukturze IT zapewnia optymalne inwestycje w tym obszarze i generuje oszczędności nawet do 40%.
  • bezpieczeństwo organizacji – wbudowane w system e-Auditor® podstawowe funkcje klasy DLP (ang. Data Loss Prevention) zapewniają podstawową ochronę biznesową (m.in. zapewniają ochronę przeciwko wyciekom danych i informacji strategicznych) oraz prawną (zapewnienie ochrony danych osobowych, danych wrażliwych, finansowych, czy zdrowotnych), a których ujawnienie może narazić organizację na odpowiedzialność karną, cywilną lub innego rodzaju straty.

Dołącz do 1k+ zadowolonych użytkowników!

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami!

Więcej informacji