Czym jest Panel pracownika?

To w pełni webowa aplikacja, dostępna dla każdego pracownika realizującego swoje obowiązki w biurze, jak i wykonującego zadania służbowe zdalnie. Znacząco ułatwia administratorom IT oraz managerom poszczególnych działów monitorowanie użytkowników, umożliwiając zarówno samym pracownikom jak i przełożonym łatwy i szybki dostęp do kluczowych informacji.

Panel pracownika w systemie eAuditor

Jest to jedna z funkcjonalności systemu eAuditor zapewniająca wgląd do kluczowych informacji, związanych z realizacją codziennych obowiązków. Użytkownik może monitorować swoje wskaźniki, nadzorować produktywność oraz przeglądać i zgłaszać komunikaty do działu wsparcia technicznego. Dodatkowo pracownik może także przeglądać informacje o używanym przez siebie sprzęcie, oprogramowaniu, czy realizowanych szkoleniach. Ponadto Panel pracownika umożliwia dostęp do siedmiu kluczowych obszarów z poziomu jednego intuicyjnego panelu:

– dashboard – jest to ekran startowy, którego interfejs zależy od uprawnień osób, które mają aktualnie do niego dostęp. W zależności od tego wyświetlane informacje będą różnić się od siebie. Pojawiające się widgety w formie graficznej informują m.in. o produktywności, wysłanych wiadomościach, czy dostępnych szkoleniach,

– używany sprzęt – informuje użytkownika o używanym przez niego sprzęcie. Posiada on wgląd do takich komunikatów jak IP komputera, host ID czy daty ostatniego logowania oraz wylogowania,

– wykorzystywane oprogramowanie – w tej zakładce użytkownik może monitorować wykorzystywane przez siebie aplikacje wraz z harmonogramem czasu ich używania. Ma wgląd do czasu ich uruchomienia oraz wylogowania,

– posiadane uprawnienia – ACL Manager – użytkownik może analizować swoje uprawnienia do systemu oraz dostępy do folderów i plików w ramach zasobów lokalnych i sieciowych,

– zarządzanie czasem (WorkTime Manager) – zakładka ta umożliwia dostęp do informacji o czasie zalogowania, pracy komputera, produktywności oraz swojej aktywności,

– wsparcie techniczne – w Panelu pracownika możliwe jest także zgłaszanie incydentów do działu wsparcia technicznego za pomocą intuicyjnego formularza,

– baza wiedzy – zawiera zbiór gotowych rozwiązań, które dotyczą powtarzalnych incydentów. Użytkownik może dowolnie wyszukiwać i filtrować najczęściej zadawane pytania w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania,

– komunikacja – w systemie użytkownik ma wgląd do komunikatów przesyłanych przez administratora,

– szkolenia – Panel pracownika udostępnia wgląd do realizowanych przez pracownika szkoleń. Użytkownik może na bieżąco weryfikować jakie szkolenia już wykonał, a jakie jeszcze powinien zrealizować.

eAuditor monitorowanie drukarek
Pobierz folder informacyjny

Czy warto wykorzystać funkcjonalność Panel pracownika w organizacji?

Panel pracownika zapewnia przede wszystkim:

– brak konieczności logowania do aplikacji – system automatycznie autoryzuje użytkownika, umożliwiając mu dostęp do Panelu pracownika,

– indywidualny harmonogram szkoleniowy – w panelu użytkownik posiada zindywidualizowany dostęp do realizowanych przez siebie szkoleń,

– możliwość dowolnego filtrowania uprawień ze względu na foldery, grupy lub użytkowników – w systemie eAuditor nie tylko możesz monitorować dostęp do infrastruktury, ale także filtrować dane według własnych preferencji,

– dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca – Panel pracownika to webowa aplikacja, która uruchamiana jest za pośrednictwem przeglądarki,

– szybki dostęp do kluczowych informacji o użytkowniku zalogowanym na komputerze – w Panelu pracownika możliwy jest dostęp do 7 kluczowych obszarów za pośrednictwem jednego intuicyjnego systemu,

– błyskawiczne zgłaszanie problemów – w aplikacji możliwe jest szybkie i proste zgłaszanie incydentów, które zostały przekazane do działu wsparcia technicznego.

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online