eAuditor WEB
BEZPŁATNA PREZENTACJA

Panel pracownika – proste IT dla każdego użytkownika

Jak umożliwić pracownikowi oraz przełożonemu szybki dostęp do najważniejszych informacji?

Czym jest Panel pracownika?

To w pełni webowa aplikacja, dostępna dla każdego pracownika realizującego swoje obowiązki w biurze, jak i wykonującego zadania służbowe zdalnie. Znacząco ułatwia administratorom IT oraz managerom poszczególnych działów monitorowanie użytkowników, umożliwiając zarówno samym pracownikom jak i przełożonym łatwy i szybki dostęp do kluczowych informacji.

Panel pracownika w systemie eAuditor

Jest to jedna z funkcjonalności systemu eAuditor zapewniająca wgląd do kluczowych informacji, związanych z realizacją codziennych obowiązków. Użytkownik może monitorować swoje wskaźniki, nadzorować produktywność oraz przeglądać i zgłaszać komunikaty do działu wsparcia technicznego. Dodatkowo pracownik może także przeglądać informacje o używanym przez siebie sprzęcie, oprogramowaniu, czy realizowanych szkoleniach. Ponadto Panel pracownika umożliwia dostęp do siedmiu kluczowych obszarów z poziomu jednego intuicyjnego panelu:

 • dashboard – jest to ekran startowy, którego interfejs zależy od uprawnień osób, które mają aktualnie do niego dostęp. W zależności od tego wyświetlane informacje będą różnić się od siebie. Pojawiające się widgety w formie graficznej informują m.in. o produktywności, wysłanych wiadomościach, czy dostępnych szkoleniach,
 • używany sprzęt – informuje użytkownika o używanym przez niego sprzęcie. Posiada on wgląd do takich komunikatów jak IP komputera, host ID czy daty ostatniego logowania oraz wylogowania,
 • wykorzystywane oprogramowanie – w tej zakładce użytkownik może monitorować wykorzystywane przez siebie aplikacje wraz z harmonogramem czasu ich używania. Ma wgląd do czasu ich uruchomienia oraz wylogowania,
 • posiadane uprawnienia – ACL Manager – użytkownik może analizować swoje uprawnienia do systemu oraz dostępy do folderów i plików w ramach zasobów lokalnych i sieciowych,
 • zarządzanie czasem (WorkTime Manager) – zakładka ta umożliwia dostęp do informacji o czasie zalogowania, pracy komputera, produktywności oraz swojej aktywności,
 • wsparcie techniczne – w Panelu pracownika możliwe jest także zgłaszanie incydentów do działu wsparcia technicznego za pomocą intuicyjnego formularza,
 • baza wiedzy – zawiera zbiór gotowych rozwiązań, które dotyczą powtarzalnych incydentów. Użytkownik może dowolnie wyszukiwać i filtrować najczęściej zadawane pytania w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania,
 • komunikacja – w systemie użytkownik ma wgląd do komunikatów przesyłanych przez administratora,
 • szkolenia – Panel pracownika udostępnia wgląd do realizowanych przez pracownika szkoleń. Użytkownik może na bieżąco weryfikować jakie szkolenia już wykonał, a jakie jeszcze powinien zrealizować.

Potrzebujesz takiego systemu?

Zostaw kontakt i zamów bezpłatną konsultację z naszym doradcą.

Zamawiam kontakt
Dlaczego warto monitorować aktywność pracownika

Czy warto wykorzystać funkcjonalność Panel pracownika w organizacji?

Panel pracownika zapewnia przede wszystkim:

 • brak konieczności logowania do aplikacji – system automatycznie autoryzuje użytkownika, umożliwiając mu dostęp do Panelu pracownika,
 • indywidualny harmonogram szkoleniowy – w panelu użytkownik posiada zindywidualizowany dostęp do realizowanych przez siebie szkoleń,
 • możliwość dowolnego filtrowania uprawień ze względu na foldery, grupy lub użytkowników – w systemie eAuditor nie tylko możesz monitorować dostęp do infrastruktury, ale także filtrować dane według własnych preferencji,
 • dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca – Panel pracownika to webowa aplikacja, która uruchamiana jest za pośrednictwem przeglądarki,
 • szybki dostęp do kluczowych informacji o użytkowniku zalogowanym na komputerze – w Panelu pracownika możliwy jest dostęp do 7 kluczowych obszarów za pośrednictwem jednego intuicyjnego systemu,
 • błyskawiczne zgłaszanie problemów – w aplikacji możliwe jest szybkie i proste zgłaszanie incydentów, które zostały przekazane do działu wsparcia technicznego.
Panel pracownika

Może Cię zainteresować

2022-11-17T11:45:45+01:00