Monitorowanie czasu pracy

Wypróbuj system eAuditor i sprawdź, jak monitorować czas pracy na podstawie aktywności użytkowników. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia uzyskanie kompletnych danych dot. aktywności, jaką podejmuje pracownik w przewidzianym czasie pracy.

W poniższym tekście znajdziesz odpowiedzi na pytania:

› w jaki sposób możesz sprawdzić efektywny czas pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie,

› dlaczego warto wykorzystać monitorowanie użytkowników do weryfikacji stopnia wykorzystania firmowych urządzeń,

› jakie dane otrzymamy z monitorowania służbowych komputerów,

› jakie działania należy wdrożyć, by w przyszłości poprawić efektywność pracowników.

Firma z branży produkcyjnej poszukiwała oprogramowania, za pomocą którego można przeprowadzić monitoring czasu pracy i aktywności pracowników. Przedsiębiorstwo wprowadziło do sprzedaży nowe produkty, przez co pojawiła się potrzeba nadzoru i efektywnego zarządzania czasem pracy pracowników. Kadra zarządzająca poszukiwała rozwiązania, które pozwoli im zoptymalizować zakupy w zakresie oprogramowania, monitorować wykorzystywanie służbowych drukarek czy też zweryfikować czas pracy zatrudnionych osób.

Jakie oczekiwania wobec oprogramowania miał Klient?

 • Weryfikacja wykorzystania firmowych urządzeń,
 • Wprowadzenie oszczędności, jakie można uzyskać dzięki monitorowaniu użycia aplikacji (pełna optymalizacja posiadanych licencji, zarządzanie oprogramowaniem),
 • Monitorowanie odwiedzanych stron www,
 • Uzyskanie informacji o tym, ile czasu pracownik spędzał na stronach bezpośrednio niezwiązanych z jego obowiązkami służbowymi.

Klientowi zaproponowaliśmy wdrożenie systemu eAuditor, który spełniał oczekiwania firmy w zakresie monitorowania czasu pracy i aktywności zatrudnionych pracowników. Co najważniejsze – system eAuditor umożliwił Klientowi dokładne zdefiniowanie poziomu monitoringu. Wspólnie określiliśmy, które strony internetowe, aplikacje oraz drukarki mają być objęte monitoringiem, a które będą z niego wykluczone, dzięki czemu system będzie dostarczał Klientowi jedynie najistotniejsze dla niego informacje. Jednocześnie zwróciliśmy uwagę na konieczność wprowadzenia odpowiednich regulaminów, dzięki którym pracownicy zostaną poinformowani o systemie zarządzania i kontroli ich pracy.

Monitorowanie czasu pracy w systemie do zarządzania infrastrukturą IT eAuditor WEB - analiza funkcjonalności

Możliwość wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń:

 • Ustalenie schematów oprogramowania,
 • Zablokowanie stron www,
 • Monitorowanie plików na komputerach użytkowników,
 • Stworzenie kategorii aplikacji (zdefiniowanie grup, np. aplikacje biurowe, programy graficzne, gry komputerowe).

O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem monitorowania użytkowników:

 • Koniecznie przygotuj odpowiednie regulaminy,
 • Zapoznaj pracowników z obowiązującymi regulaminami firmy,
 • Określ, jakie programy oraz strony www mogą być używane w godzinach pracy,
 • Zdefiniuj zasady korzystania ze służbowych komputerów i drukarek.

Korzyści wynikające z użytkowania oprogramowania eAuditor

System eAuditor umożliwił kontrolowanie czasu pracy na firmowych komputerach – włącznie z wykazaniem godzin, w których komputery są używane bądź uśpione. Monitoring użycia aplikacji pokazał całościowy czas uruchomienia danego programu, w tym czas spędzony aktywnie (użytkownik aktywnie korzystał ze stron www, aplikacji itp.) i pasywnie. Dzięki temu administratorzy oraz kadra zarządzająca otrzymała dokładne informacje na temat pełnego wykorzystywania aplikacji. Na tej samej zasadzie monitorowane były odwiedziny na stronach internetowych. Natomiast monitoring wydruków zapewnił informacje dotyczące ilości i kosztów wydruków realizowanych przez poszczególnych użytkowników.

Monitorowanie czasu pracy - analiza funkcjonalności programu eAuditor WEB - BTC

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online