Wypróbuj system eAuditor i sprawdź, jak przeprowadzić inwentaryzację plików multimedialnych na firmowych komputerach.

W poniższym tekście znajdziesz odpowiedzi na pytania:

› jak zweryfikować, jakie pliki multimedialne znajdują się na komputerach pracowników,

› jak w prosty i szybki sposób usunąć niedozwolone pliki,

› dlaczego warto wykorzystać monitorowanie komputerów i użytkowników do sprawdzenia zawartości firmowych urządzeń,

› ile czasu zajmuje w systemie eAuditor zaimplementowanie niezbędnych funkcjonalności,

› jakie działania należy podjąć, by zapobiec podobnym działaniom w przyszłości.

Wyniki audytu w pewnej instytucji administracji państwowej wykazały nieprawidłowości w przechowywaniu plików i multimediów na komputerach służbowych. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji okazało się, że na większości sprzętów wykryto prywatne pliki typu: .mp3, .avi, .rmvb oraz ogromne ilości plików graficznych. Pomimo wyraźnego zakazu zawartego w regulaminie pracy – pracownicy nagminnie wgrywali tego typu pliki na służbowe komputery. Jednakże – w zaistniałej sytuacji – największym problemem okazał się brak możliwości łatwego wykrycia i masowego usuwania tego typu plików z komputerów pracowników. Co więcej – pracownicy działu IT nie byli nawet świadomi występowania tego typu problemów. Dodatkowo tak duża ilość plików multimedialnych implikowała również obawy co do ich legalności pod kątem ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, dlatego też firma poszukiwała oprogramowania, które skutecznie wykryje i uniemożliwi te procesy.

W obliczu powyższej sytuacji organizacja zwróciła się do nas z zamiarem zakupu i wdrożenia systemu eAuditor, którego jedną z funkcjonalności jest inwentaryzacja plików i multimediów. Od programu oczekiwano, m.in.:

  • wykrycia wszystkich plików multimedialnych z kategoryzacją na rozszerzenia,
  • przedstawienia lokalizacji plików wraz z możliwością ich usunięcia.

Szybkość i precyzja w działaniu

Czas wdrożenia wraz z dystrybucją agentów ze definiowaną dla jednostki konfiguracją zamknął się w trzech godzinach. Następnie – zaledwie po kilku godzinach – dostępne były wyniki skanowania komputerów. Na jednym widoku przedstawiono wszystkie pliki mp3, avi, rmvb itp. wraz ze wskazaniem ich lokalizacji. Po zaznaczeniu wybranych plików jednym kliknięciem można było je zdalnie usunąć. Pełen czas rozwiązania problemu wyniósł dwa dni robocze.

Możliwość wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń

Dodatkowo zaproponowaliśmy organizacji implementację polityki blokującej wgrywanie plików multimedialnych z dowolnego źródła. Ponadto – w ramach zakupu programu – zasugerowaliśmy doprecyzowanie regulaminu pracy w zakresie przechowywania plików prywatnych na komputerach służbowych oraz stworzyliśmy dodatkowe oświadczenie dla pracowników, w którym przyjmują do wiadomości, że postępowanie sprzeczne z zapisami w przyjętym regulaminie będzie uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych.

Korzyści wynikające z zainstalowania oprogramowania eAuditor

Inwentaryzacja plików i multimediów za pomocą programu eAuditor umożliwia:

Poniżej znajduje się przykładowy widok, jaki uzyskaliśmy po przeskanowaniu systemu, w którym znaleźliśmy, np. pliki multimedialne (mp3).

Inwentaryzacja plików multimedialnych - lista plików do usunięcia