Narzędzie do monitorowania i analizowania

Dashboard jest najbardziej efektywnym narzędziem firm do monitorowania i analizowania wydajności, dzięki śledzeniu wielu wskaźników danych. W systemie eAuditor to w pełni interaktywny i przejrzysty interfejs dla profesjonalistów IT. Security Dashboard odpowiada z kolei za monitorowanie istotnych wskaźników dla bezpieczeństwa danych.

Czym jest Dashboard i jakie przynosi korzyści?

Dashboard jest graficzną i interaktywną prezentacją danych dla profesjonalistów IT. Pomaga on zarządzać informacjami, wizualnie śledzi, analizuje i wyświetla kluczowe wskaźniki wydajności, metryki i kluczowe punkty danych. W ten sposób pozwala na monitorowanie kondycji firmy, działu lub konkretnego procesu.

Podgląd Dashboardów można dostosować w zależności od swojego zapotrzebowania na konkretne dane.

eAuditor - Szyfrowanie dysków BitLocker

W głównym panelu Dashboard istnieje możliwość nawigowania między opcjami widoku:

 • Wszystko

 • Osoby

 • Zdrowie

 • Sprzęt

 • Oprogramowanie

 • Multimedia

 • Wydajność

 • Wirtualizacja

 • Wydruki

 • WWW

 • DLP