Dashboard jest najbardziej efektywnym narzędziem firm do monitorowania i analizowania wydajności, dzięki śledzeniu wielu wskaźników danych. W systemie eAuditor to w pełni interaktywny i przejrzysty interfejs dla profesjonalistów IT. Security Dashboard odpowiada z kolei za monitorowanie istotnych wskaźników dla bezpieczeństwa danych.

Czym jest Dashboard i jakie przynosi korzyści?

Dashboard jest graficzną i interaktywną prezentacją danych dla profesjonalistów IT. Pomaga on zarządzać informacjami, wizualnie śledzi, analizuje i wyświetla kluczowe wskaźniki wydajności, metryki i kluczowe punkty danych. W ten sposób pozwala na monitorowanie kondycji firmy, działu lub konkretnego procesu.

Podgląd Dashboardów można dostosować w zależności od swojego zapotrzebowania na konkretne dane.

eAuditor - Szyfrowanie dysków BitLocker

W głównym panelu Dashboard istnieje możliwość nawigowania między opcjami widoku:

 • Wszystko

 • Osoby

 • Zdrowie

 • Sprzęt

 • Oprogramowanie

 • Multimedia

 • Wydajność

 • Wirtualizacja

 • Wydruki

 • WWW

 • DLP

Można je dostosować do specyficznych potrzeb danego działu i firmy. Dashboard łączy się z plikami, załącznikami, usługami i API. Wszystkie dane wyświetlane są w formie czytelnych tabel, wykresów i wskaźników. Monitorowanie w czasie rzeczywistym redukuje godziny analiz i długich linii komunikacyjnych, które wcześniej stanowiły wyzwanie dla firm.

W systemie eAuditor znajduje się 116 Dashboardów.

Za co odpowiada Security Dashboard?

Security dashboard odpowiada za monitorowanie istotnych wskaźników dla bezpieczeństwa danych oraz użytkownika. Na widok Dashboardu składają się m.in. widgety z danymi o systemach bez wsparcia, z danymi o wysokim użyciu RAM, z ilością komputerów znajdujących się online, czy liczbą subskrypcji, które wygasły.

eAuditor - Szyfrowanie dysków BitLocker

Dzięki temu Administrator IT jest w stanie w czasie teraźniejszym mieć wgląd do najważniejszych danych związanych z użytkownikami, sprzętem lub oprogramowaniem.

W głównym panelu Security Dashboard istnieje możliwość nawigowania między opcjami widoku:

 • Wszystko

 • System Operacyjny

 • Komputery (jednostki)

 • Oprogramowanie

 • Użytkownicy

 • Sieć

 • Sprzęt/Urządzenia

Podobnie jak w przypadku Dashboardów, Security Dashboardy można dostosować do specyficznych potrzeb danego działu i firmy. Wszelkie szczegółowe informacje po kliknięciu widgetu pokazują się w formie czytelnej tabeli. Dzięki temu można w prosty sposób zweryfikować konkretne dane. Dodatkowo, w panelu znajduje się opcja filtrowania.

eAuditor - Szyfrowanie dysków BitLocker

Pozwala ona na wybór konkretnego przedziału czasowego, od opcji Dzisiaj, po Poprzedni rok. Istnieje również opcja Ustaw, dzięki której można samodzielnie określić interesujący nas przedział czasowy.

W systemie eAuditor znajdują się 32 Security Dashboardy.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami!

Więcej informacji