Nowa funkcja

WorkTime Manager

Zadaniem WorkTime Managera jest nowoczesna prezentacja danych o aktywności pracowników oraz grup pracowników (także podczas pracy zdalnej), możliwa dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji.

Pobierz datasheet

Eliminuj rozpraszacze czasu przy użyciu sztucznej inteligencji.

Monitorowanie dopasowane do potrzeb organizacji

WorkTime Manager umożliwi Ci analizę aktywności oraz produktywności konkretnych użytkowników, ale także grup użytkowników. Dzięki temu, monitorowane aplikacje i strony www mogą być uznane dla jednej grupy jako produktywne, a dla innej jako nieproduktywne.

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online

Monitorowanie wielu płaszczyzn aktywności

  • otwarte sesje

  • wygenerowane dokumenty

  • przypisane komputery

  • używane komputery

  • przypisane urządzenia

  • aktywność w aplikacjach

  • aktywność na stronach www

  • wydruki

Przejrzysty panel informacyjny

Otrzymaj dostęp do widoku, w ramach którego przedstawione są informacje o czasie zalogowania, czasie pracy komputera, produktywności oraz aktywności monitorowanego użytkownika. Wszystkie informacje zostały zagregowane w nowoczesny oraz graficzny sposób przy użyciu funkcjonalnych Dashboardów.

Korzyści z posiadania funkcji

WorkTime Manager eAuditor

Automatyczna integracja danych użytkowników z Active Directory

WorkTime Manager eAuditor

Szczegółowe zestawienie czasu poświęconego w aplikacjach oraz stronach www

CMDB eAuditor zarządzanie IT

Zwiększenie bezpieczeństwa przez monitorowanie podłączonych dysków zewnętrznych

WorkTime Manager eAuditor

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym przy użyciu webowej konsoli

BTC AI eAuditor

Możliwość analizy czasu produktywności w zależności od pracy różnych działów

BTC AI eAuditor

Pełna ewidencja wygenerowanych dokumentów dla danego użytkownika

Sprawdź inne funkcje systemu eAuditor V8 AI

Sprawdź