Nowa funkcja

ACL Manager

Zadaniem funkcjonalności ACL Manager jest prezentacja uprawnień do zasobów lokalnych oraz zasobów udostępnionych (lokalnych oraz sieciowych), możliwa dzięki pobieraniu uprawnień użytkowników za pomocą specjalnego API.

Pobierz datasheet

Pełna kontrola nad zasobami lokalnymi oraz sieciowymi.

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online

13 rodzajów uprawnień

Read Data (Odczyt Danych)

Określa prawo do odczytu pliku.

Write Data (Zapis Danych)

Określa prawo do otwierania i zapisywania w pliku lub folderze. Nie obejmuje prawa do otwierania i zapisywania atrybutów systemu plików, rozszerzonych atrybutów systemu plików oraz zasad dostępu i audytu.

Append Data (Dodawanie Danych)

Określa prawo do dodawania danych.

Delete (Usuwanie)

Określa prawo do usuwania folderu.

Delete Subdirectories And Files (Usuwanie podkatalogów i plików)

Określa prawo do usuwania folderu i wszelkich plików zawartych w tym folderze.

Execute File (Wykonaj plik)

Określa prawo do uruchomienia pliku aplikacji.

Read Attributes (Read Attributes)

Określa prawo do otwierania i kopiowania atrybutów systemu plików z folderu lub pliku. Na przykład, ta wartość określa prawo do przeglądania daty utworzenia lub modyfikacji pliku. Nie obejmuje prawa do odczytu danych, rozszerzonych atrybutów systemu plików ani zasad dostępu i audytu.

Read Extended Attributes (Odczyt atrybutów rozszerzonych)

Określa prawo do otwierania i kopiowania rozszerzonych atrybutów systemu plików z folderu lub pliku. Na przykład, ta wartość określa prawo do przeglądania informacji o autorze i zawartości. Nie obejmuje prawa do odczytu danych, atrybutów systemu plików lub reguł dostępu i audytu.

Read Permissions (Odczyt Uprawnień)

Określa prawo do otwierania i kopiowania reguł dostępu i audytu z folderu lub pliku. Nie obejmuje prawa do odczytu danych, atrybutów systemu plików oraz rozszerzonych atrybutów systemu plików.

Write Attributes (Zapis Atrybutów)

Określa prawo do otwierania i zapisywania atrybutów systemu plików w folderze lub pliku. Nie obejmuje możliwości zapisu danych, atrybutów rozszerzonych oraz reguł dostępu i audytu.

Write Extended Attributes (Zapis Atrybutów Rozszerzonych)

Określa prawo do otwierania i zapisywania rozszerzonych atrybutów systemu plików w folderze lub pliku. Nie obejmuje możliwości zapisu danych, atrybutów lub reguł dostępu i audytu.

Change Permissions (Zmiana Uprawnień)

Określa prawo do zmiany zasad bezpieczeństwa i audytu związanych z folderami.

Take Ownership (Przejęcie Własności)

Określa prawo do zmiany właściciela folderu. Należy pamiętać, że właściciele zasobów mają do nich pełny dostęp.

Monitoruj na bieżąco uprawnienia ACL

Odczytaj dostępne uprawnienia ACL z poziomu w pełni webowej konsoli systemu eAuditor. Masz dostępnych pięć intuicyjnych zakładek prezentujących następujące informacje o: prawach użytkowników do folderów, folderach udostępnionych użytkownikom, przynależności użytkowników do grup, prawach grup użytkowników do folderów, właścicielach folderów.

3 grupy wymiarów ACL

Wszystkie

Pozwala na odczyt wszystkich użytkowników, grup oraz folderów zaewidencjonowanych w systemie

Domenowe

Pozwala na odczyt użytkowników domenowych, grup domenowych oraz tylko folderów udostępnionych

Lokalne

Pozwala na odczyt użytkowników lokalnych, grup lokalnych oraz folderów lokalnych

Korzyści z posiadania funkcji

CMDB eAuditor zarządzanie IT

Monitorowanie w czasie rzeczywistym dostępów użytkowników do poszczególnych katalogów

BTC AI eAuditor

Realny wpływ na zwiększenie ochrony przed wyciekiem poufnych informacji z katalogów organizacji

Network Dashboard eAuditor

Możliwość dowolnego filtrowania uprawień ze względu na foldery, grupy lub użytkowników

Monitorowanie drukarek sieciowych w systemie eAuditor

Prostsze analizowanie danych, dzięki implementacji struktur drzewiastych

Network Dashboard eAuditor

Monitorowanie zasobów lokalnych i udostępnionych

Panel pracownika eAuditor

Integracja z Microsoft Active Directory

Sprawdź inne funkcje systemu eAuditor V8 AI

Sprawdź