Oprogramowanie 2017-11-18T15:33:03+00:00

Inwentaryzacja i monitorowanie oprogramowania

Kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo jest m.in. właściwe zarządzanie oprogramowaniem oraz licencjami. Proces ten wymaga profesjonalnego narzędzia, zwłaszcza w podmiotach posiadających 1k+ komputerów.

eAuditor pozwala na zarządzanie licencjami w złożonych strukturach organizacyjnych.

Microsoft Windows

MacOS

Linux

 • automatyczna inwentaryzacja oprogramowania
 • inwentaryzacja oprogramowania w środowiskach wirtualnych VMware, Hyper-V
 • schematy oprogramowania
 • blokowanie użycia oprogramowania
 • inwentaryzacja kluczy licencyjnych dla większości produktów
 • lista aplikacji i aktualizacji
 • przypisywanie aplikacji do komputerów i użytkowników
 • automatyczne uwzględnianie aktualizacji/ upgrade/ downgrade oprogramowania
 • identyfikacja i rozliczanie licencji MS SQL Server we wszystkich modelach licencyjnych
 • pełne wsparcie dla licencji typu OEM (automatyczna identyfikacja)
 • ewidencjonowanie licencji w modelu CPU, PVU, CAL, WEB CAL
 • ewidencja licencji w modelu subskrypcyjnym i automatyczne wygasanie licencji po upływie subskrypcji
 • rozliczanie licencji zgodnie z najnowszymi standardami światowymi
 • historia zmian oprogramowania i licencji
 • monitorowanie uruchamianych aplikacji tradycyjnych, aplikacji w modelu CAL, aplikacji webowych – WEB CAL
 • analiza i optymalizacja wykorzystania oprogramowania
 • audyty oprogramowania (przegląd SAM)
 • archiwizacja i porównywanie audytów
 • profesjonalne raporty audytowe
 • zdalne, automatyczne i masowe odinstalowywanie oprogramowania
 • publiczna (kilkadziesiąt tysięcy) i prywatna baza wzorców aplikacji

Inwentaryzacja systemów operacyjnych

Inwentaryzacja systemów operacyjnych przebiega w procesie inwentaryzacji każdego komputera.

Systemy w modelu OEM są rozpoznawane automatycznie.

Wsparcie dla: MS Windows, Linux/Unix, Mac OS.

Pakiety i aplikacje

Identyfikacja oprogramowania przebiega wg opracowanej przez BTC tzw. metody dualnej. Metoda ta zapewnia bardzo wysoką skuteczność identyfikacji oprogramowania zainstalowanego jak i wgranego (tzw. portable).

Publiczna baza wzorców aplikacji i pakietów pozwala na szybkie rozpoznanie oprogramowania już podczas wdrożenia systemu. Prywatna baza wzorców umożliwia samodzielne stworzenie wzorców do własnych potrzeb.

Bazy danych

System automatycznie rozpoznaje modele licencyjne i wylicza współczynniki Core Factor zgodnie z dokumentacją licencyjną Microsoft.

Wsparcie dla MS SQL Server: Express Edition, Standard, Enterprise, Developer.

Obsługa licencjonowania tradycyjnego oraz per Processor/Core.

Monitorowanie aplikacji

Dzięki systemowi eAuditor poznasz częstotliwość uruchamiania aplikacji na dowolnym komputerze przez każdego pracownika.

Funkcjonalność pozwala na redukcję kosztów serwisu oprogramowania jak i optymalizację zakupu licencji w odpowiednich ilościach.

Schematy oprogramowania

Przypisanie schematu oprogramowania do wybranej grupy komputerów umożliwia automatyczne zidentyfikowanie nadmiarowego oprogramowania.

Wystąpienie na komputerze oprogramowania z kategorii „Zabronione” powoduje automatyczne jego odinstalowanie.

Wykorzystanie oprogramowania WEB

Możliwość analizy wykorzystania oprogramowania typu WEB stanowi bardzo silną stronę systemu eAuditor.

Dzięki tej funkcjonalności możesz monitorować częstotliwość dostępu i liczbę jednoczesnych połączeń (CAL WEB) do serwisów internetowych oraz aplikacji webowych nowej generacji.

Wykorzystanie oprogramowania – Aplikacje tradycyjne

Monitorowania wykorzystania oprogramowania tradycyjnego (instalowanego na komputerach) pozwala na pomiar efektywności posiadanych zasobów oprogramowania.

Dokładna analiza jednoczesnych uruchomień aplikacji licencjonowanej w modelu CAL (Concurrent Access License) pozwala na uzyskanie dużych oszczędności.

Screenshots

Demo on-line
Filmy instruktażowe
Nowości v6
Kontakt