eAuditor RODO WEB

profesjonalny program do RODO

Dlaczego eAuditor RODO?

eAuditor RODO – wspiera wszystkie procesy wymagane rozporządzeniem RODO (GDPR)

eAuditor RODO (GDPR) to system wspierający ochronę danych osobowych zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.

Zamawiam bezpłatną prezentację
Kryteria wyboru oprogramowania wspierającego RODO
Ustawa o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 (PDF)
Harmonogram RODO

Cechy eAuditor RODO

 • samodzielna aplikacja typu WEB instalowana w infrastrukturze klienta (on-premise)
 • wszystkie dane znajdują się w Twojej infrastrukturze
 • wsparcie wszystkich procesów wymaganych przez RODO
 • rejestr czynności przetwarzania
 • rejestr kategorii przetwarzania
 • rejestr umów powierzenia
 • rejestr incydentów naruszenia ochrony danych osobowych
 • rejestr żądań podmiotów danych
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • analiza ryzyka / ocena skutków przetwarzania
 • słowniki (pełna definiowalność)
 • gotowe szablony dokumentów i zestawień
 • wsparcie dla bezpłatnej bazy danych PostgreSQL
 • wsparcie dla bezpłatnej i komercyjnej wersji MS SQL Server (opcja)
 • interfejs przeglądarkowy
 • prostota i intuicyjność interfejsu
 • skalowalność (w każdej chwili można dowolnie rozszerzyć ilość administratorów)
 • obsługa od 1 -2000 Administratorów (system w pełni skalowalny)
 • definiowanie praw dostępu do poszczególnych opcji oraz danych (istotne w grupach kapitałowych)
 • integracja z Microsoft AD (GPO), RBAC
 • wbudowany importer zasobów z dowolnego źródła
 • harmonogram importu danych
 • eksport danych do dowolnych formatów
 • wsparcie na POP3/IMAP, SMTP
Zamawiam bezpłatną wycenę

Dlaczego zalecamy wdrożenie eAuditor RODO?

Administrator Danych Osobowych (ADO) jest odpowiedzialny za zapewnienie, że:

 • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i w tylko w ramach tych celów są przetwarzane,
 • dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone tak, aby stanowiły tyko zasób niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
 • dane osobowe są prawidłowe i uaktualniane (jeśli to konieczne),
 • nieprawidłowe dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub korygowane,
 • dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych,
 • dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Wzory dokumentów wygenerowane z eAuditor RODO

Niniejsze dokumenty są dokumentami przykładowymi. Każdy z dokumentów może zostać dowolnie zmodyfikowany przez użytkownika systemu. Można tworzyć samodzielnie własne szablony za pomocą wbudowanego edytora raportów.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – UPDO-01 (PDF) – Wzór

Rejestr Czynności Przetwarzania RCP-01 (PDF) – Wzór

Rejestr Kategorii Przetwarzania RKP-01 (PDF) – Wzór

eAuditor RODO zawiera:

Zamawiam kontakt

Screenshots

INFORMACJA

Dotychczasowa wersja produktu eAuditor RODO została zastąpiona nową wersją występującą pod marką RODOprotektor. Kliknij i przejdź do RODOprotektor.
RODOprotektor

Aplikacja do RODO – chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu?

Wypełnij formularz – skontaktujemy się z Tobą!Administratorem Twoich danych osobowych jest BTC Sp. z o.o. (ul. 1 Maja 38, 71-627 Szczecin). Więcej informacji znajdziesz w polityce przetwarzania danych osobowych.