Oprogramowanie do RODO 2018-03-17T22:49:00+00:00

eAuditor RODO – oprogramowanie do RODO

Oprogramowanie wspiera procesy wymagane przepisami RODO (GDPR) i zawiera rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii przetwarzania (procesor), rejestr upoważnień, rejestr umów powierzenia, ewidencję incydentów naruszenia ochrony danych osobowych.

Do 25 maja 2018 roku pozostało:
Przygotuj się do RODO
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

eAuditor RODO (GDPR) to moduł wspierający ochronę danych osobowych zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.

Kryteria wyboru oprogramowania wspierającego RODO
Harmonogram RODO

Cechy modułu eAuditor RODO

 • wsparcie procesów wymaganych przez RODO
 • rejestr czynności przetwarzania
 • rejestr umów powierzenia
 • ewidencja incydentów naruszenia ochrony danych osobowych
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • wbudowane słowniki
 • generowanie niezbędnych dokumentów i zestawień
 • wsparcie dla bezpłatnej bazy danych PostgreSQL oraz Microsoft Express Edition
 • wsparcie dla komercyjnej wersji MS SQL Server
 • baza danych zainstalowana w infrastrukturze użytkownika
 • integracja z Microsoft AD (GPO)
 • integracja z Microsoft RBAC
 • integracja z eAuditor v6
 • integracja z Hyprovision DLP
 • integracja z eHelpdesk
 • integracja z dowolnym źródłem danych
 • wsparcie na POP3/IMAP, SMTP
 • skalowalność (w każdej chwili można dowolnie rozszerzyć ilość administratorów)
 • definiowanie praw dostępu do poszczególnych opcji oraz danych (istotne w grupach kapitałowych)
 • interfejs przeglądarkowy
 • prostota i intuicyjność interfejsu

Dlaczego zalecamy wdrożenie modułu eAuditor RODO?

Administrator Danych Osobowych (ADO) jest odpowiedzialny za zapewnienie, że:

 • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i w tylko w ramach tych celów są przetwarzane,
 • dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone tak, aby stanowiły tyko zasób niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
 • dane osobowe są prawidłowe i uaktualniane (jeśli to konieczne),
 • nieprawidłowe dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub korygowane,
 • dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych,
 • dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Moduł eAuditor RODO wspiera ADO w wypełnianiu niezbędnych obowiązków i umożliwia:

 • szybką weryfikację celów przetwarzania,
 • identyfikację miejsc przetwarzania wskazanych danych osobowych,
 • potwierdzenie zasadności przetwarzania,
 • generuje niezbędne dokumenty i zestawienia.

Moduł eAuditor RODO zawiera

Screenshots

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się tak szybko jak to będzie możliwe!


Menu
Kontakt
RODO
Nowości v6
Filmy instruktażowe
Demo on-line