Zmiany kluczowe

Certyfikacja systemu na zgodność z MS SQL Server 2014/2016

System eAuditor przeszedł pozytywnie testy wykonywane przez Microsoft pod kątem zgodności z system bazodanowym Microsoft SQL Server 2014 oraz 2016. Certyfikacja oznacza, że zapewniamy wysoką jakość i bezpieczeństwo naszym Klientom również w oparciu o platformę bazodanową.

Wsparcie dla procesów wirtualizacji Hyper-V i VMware (opcja)

Wersja 6.x posiada wbudowany i programowalny skaner środowisk wirtualnych Hyper-V oraz Vmware. Dzięki temu administrator może w prosty sposób zinwentaryzować całą infrastrukturę serwerów wirtualizacji i maszyn wirtualnych. Możliwe jest przy tym zarządzanie środowiskami wirtualnymi (włączenie, wyłączenie, zamrożenie, restart) maszyny wirtualnej oraz zdalna instalacja eAgentów na maszynach wirtualnych. Integracja hypervisora serwerów wirtualizacji daje wysokie korzyści z zarządzania infrastrukturą w postaci kompleksowego spojrzenia na całe środowisko IT włącznie z częścią zwirtualizowaną.

Wbudowany komunikator (opcja)

Wersja 6.x wyposażona została w komunikator administratora z użytkownikami. Komunikacja jest możliwa niezależnie od tego, czy komputer znajduje się w lokalnej / rozległej sieci czy też poza nią.

Uproszczony proces autoryzacji komputerów

Proces autoryzacji eAgentów oznacza zatwierdzenie eAgenta jako właściwego w infrastrukturze. Dodatkowo w wersji 6.x proces ten został uproszczony, dzięki czemu umożliwia szybkie i masowe zatwierdzania eAgentów.

Zmieniono system skanowania – możliwość skanowania wybranych obszarów (pliki, rejestry, klasy WMI) na życzenie

Wprowadzono częstsze skanowanie zakresu danych, których skanowanie trwa krótko i nie obciąża komputerów, tj. podstawowej informacji o komputerze, klas WMI oraz rejestrów systemowych. Jednocześnie użytkownicy otrzymali możliwość aktualizacji „na życzenie” wybranych danych.

Zmiana architektury pobierania konfiguracji agenta

Zmiana umożliwia automatycznie przydzielanie wybranej konfiguracji eAgentom oraz zwiększa bezpieczeństwo z uwagi na niezwłoczną synchronizację konfiguracji eAgenta z eServerem. Zmiana architektury zapewnia pełną kompatybilność z wersją 5.x.

Architektura ładowania danych została wymieniona na w pełni wielowątkową w wielu połączeniach

Szybkość ładownia danych w systemach zarządzania infrastrukturą jest jednym z kluczowych aspektów. O ile nie ma ona istotnego znaczenia przy liczbie komputerów nieprzekraczającej 250, o tyle dla instalacji z 3 tys. komputerów z całą pewnością ma znaczenie kluczowe. Dzięki wprowadzonej optymalizacji paczki z danymi są kategoryzowane, dane ładowane są na wielu połączeniach, liczba blokad w bazie danych jest wielokrotnie mniejsza, a wyniki udostępniane w eConsoli pojawiają się szybciej. Ponadto – import do bazy danych przebiega dużo szybciej niż w poprzednich wersjach.

 

Zarządzanie sprzętem / urządzeniami

nowa informacja szczegółowa

Zmodyfikowano i rozszerzono informację szczegółową o zasobie (komputer / urządzenie). Informacja jest kompleksowa, czytelna, konfigurowalna. Dodatkowo zawiera również niezbędne informacje o prawidłowej pracy komputera (tzw. zdrowie komputera).

automatyczne budowanie relacji

Budowanie relacji pomiędzy zasobami jest obecnie proste, szybkie i intuicyjne. System podpowiada użytkownika zasobu w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie. Ponadto prezentowana jest również informacja o nieuprawnionym korzystaniu z zasobu (np. przez niewłaściwą osobę).

zastosowano wsparcie dla „RBAC (Role-base Access Control)” oparte na kontach domenowych w AD

Integracja z MS Active Directory otworzyła możliwość automatycznego przyznawania i odbierania praw administratorom w oparciu o prawa do kontenerów w AD. W konsekwencji opcja ta zwiększa bezpieczeństwo systemu oraz ułatwia pracę administracyjną.

zaktualizowano wsparcie dla SLA (utrzymanie)

Administrator może wprowadzać umowy serwisowe dotyczące nie tylko oprogramowania, komputerów, urządzeń, ale również we wzajemnym powiązaniu tych zasobów.

identyfikacja środowisk wirtualizacji (opcja)

Nowa identyfikacja wyposażona w skaner systemów wirtualizacji identyfikuje wirtualizację Hyper-V oraz VMware. Skaner jest w pełni programowalny, obsługuje wiele środowisk wirtualizacji oraz dowolną ilość atrybutów logowania (login, hasło).

skaner SNMP i IP (opcja)

Skaner SNMP oraz skaner IP są programowalnym procesami pracującymi w tle, w sposób przezroczysty i w pełni bezpieczny. Dzięki temu administrator niezwłocznie jest informowany o pojawieniu się nowego zasobu w infrastrukturze. Można również odczytać konfigurację zasobu oraz przejść do webowej konfiguracji zasobu (np. urządzeń drukujących, switchy czy routerów).

importer zasobów (API) (opcja)

Importer zasobów umożliwia zaprogramowanie i importowanie zasobów z dowolnych, zewnętrznych źródeł danych. Proces importu może przebiegać automatycznie i powtarzalnie w oparciu o wbudowany harmonogram lub jednorazowo.

wsparcie dla najnowszych wersji INTEL VPro/AMT

Wersja 6.x została wyposażona w skaner najnowszych wersji technologii INTEL VPro/AMT, a co za tym idzie istnieje możliwość bezpośredniego połączenia się z poziomu konsoli administracyjnej z komputerem wyposażonym w technologię Intel VPro/AMT.

nowy instalator zdalnego pulpitu (UVNC)

Nowy instalator zdalnego pulpitu w istocie oparty jest o najnowszą wersję UVNC, instaluje i uruchamia komponent serwer VC na komputerze, otwiera odpowiednie porty na firewallu bez zmiany uprawnień UAC.

identyfikacja urządzeń SNMP i pobieranie z nich danych konfiguracyjnych oraz statystycznych

Skaner SNMP daje możliwość zinwentaryzowania urządzeń SNMP (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, switche, routery, centrale telefoniczne itp.), a w przypadku urządzeń drukujących pozwala na odczytywanie stanu liczników, co przekłada się na ewidencjonowanie wydruków w układzie dziennym.

link IP do konfiguracji urządzenia

Skaner SNMP daje możliwość bezpośredniego przejścia do urządzenia i dokonania jego konfiguracji. W przypadku, gdy urządzeni wymaga logowania administrator może zalogować się do urządzenia

pobieranie danych o wydrukach na urządzeniach wielofunkcyjnych (SNMP)

Programowalny skaner SNMP pobiera dane z drukarek SNMP i kolekcjonuje je w bazie danych. Dzięki odpowiedniemu przetworzeniu danych administrator uzyskuje informacje o łącznej liczbie wydrukowanych stron w układzie dzień/miesiąc/kwartał/rok.

wprowadzono pojęcia autoryzacji urządzeń

Od wersji 6.x administrator ma możliwość zmiany stanu autoryzacji nie tylko komputera, ale również innych urządzeń. I tak – dla dowolnego zasobu można ustalić stany, m.in. w naprawie, w magazynie, zlikwidowany itp.

tagowanie zasobów i przeszukiwanie

Wszystkie zasoby sprzętowe mogą  być oznaczane wieloma znacznikami –tzw. tagami. Tagi można wykorzystać do przeszukiwania zasobów.

 

Wirtualizacja

identyfikacja środowisk wirtualizacyjnych Hyper-V oraz VMware

informacja szczegółowa o serwerze wirtualizacji – dane pobrane z serwera wirtualizacji

wbudowany hypervisor pozwalający na zarządzanie środowiskami wirtualnymi

zdalna instalacja eAgenta na systemach wirtualnych

 

Zarządzanie oprogramowaniem

zaimplemetowano wsparcie dla SLA (utrzymanie)

Nowa opcja umożliwia ewidencję umów SLA dla oprogramowania.

rozliczanie licencji MS SQL Servera w modelu „per Processor”

Bardzo złożone i skomplikowanie licencjonowanie baz danych MS SQL Server znalazło oparcie w najnowszej wersji systemu eAuditor, który  w sposób automatyczny identyfikuje zainstalowane oprogramowanie SQL Server, wylicza ilość procesorów i rdzeni na komputerze, automatycznie przypisuje współczynnik „core factor” i podaje wymaganą liczbę licencji. Mechanizm obliczeniowy jest w pełni zgodny z dokumentacjami firmy Microsoft.

przypisywanie licencji do użytkownika, komputera i blokowanie jej (tzw. licencje pływające)

System wspiera licencje pływające, tj. takie, które administrator może przypisywać zmiennie wybranym użytkownikom oraz komputerom. System „pilnuje”, aby nieprzekroczono liczby licencji wykorzystywanych.

wprowadzono definiowalną klasyfikację oprogramowania

Klasyfikacja wykorzystywanego oprogramowania umożliwia katalogowanie oprogramowania. Jest w pełni definiowalna.

definiowalna klasyfikacja procesów

Klasyfikacja procesów umożliwia katalogowanie procesów (występujących na liście procesów komputerów). Jest w pełni definiowalna. Funkcjonalność wymaga włączonej opcji monitoringu procesów/aplikacji.

nowe widoki danych z rejestrów systemowych pozwalające na wykonanie szybkiej inwentaryzacji aplikacji zainstalowanych

Wprowadzono filtrowanie listy zainstalowanego oprogramowania dostępnego w rejestrach systemowych komputerów. Funkcjonalność pozwala na uzyskanie szybkiej i kompleksowej informacji o pakietach w całej infrastrukturze.

lista ostatnio zainstalowanego oprogramowania

Wersja 6.x udostępnia nowy widok pozwalający na zidentyfikowanie ostatnio zainstalowanego oprogramowania.

 

Zarządzanie użytkownikami

analiza w ujęciu użytkownika

Wprowadzono kompleksową prezentację danych w oparciu nie tylko o urządzenie / komputer / oprogramowania, ale również użytkownika. Obecnie administrator może uzyskać niezwłocznie informację o użytkowniku, jego prawach, zasobach przydzielonych, zasobach z których korzystał, korzystaniu z oprogramowania czy urządzeń USB, włącznie ze wskazaniem, czy było to dozwolone czy też nie.

 

Interfejs

relacje zasobów w oknie informacji szczegółowej

System automatycznie buduje i podpowiada relacje pomiędzy zasobami oraz pozwala na szybkie definiowanie relacji. Udostępniona została informacja o podłączanych urządzeń, wykrywaniu anomalii (np. użycie urządzenia przez niewłaściwą osobę) oraz akcji podejmowanych przez system (np. blokowanie dostępu).

automatyczne podpowiadanie relacji pomiędzy zasobami i szybkie ich definiowanie

W każdej chwili administrator może przypisać dowolny zasób do użytkownika i komputera. System automatycznie podpowiada i sugeruje właściwe relacje w oparciu o historię ostatniego wykorzystania zasobu.

definiowalna klasyfikacja stron www

Klasyfikacja stron www umożliwia katalogowanie uruchamianych stron www. Jest w pełni definiowalna. Funkcjonalność wymaga włączonej opcji monitoringu stron www.

kilkadziesiąt nowych widgetów

Liczba widgetów stale rośnie. Wersja 6.x udostępnia kilkadziesiąt praktycznych widgetów. Widgety są konfigurowalne i każdy z administratorów może je sprofilować w swoim kontekście pracy.

Wspierane nowe widgety:

 • „CPU” – średnie [%], min. [%], maks. [%] (średnia ze wszystkich komputerów, dane bieżące)
 • „Dysk” – wolne C: [%] (średnia ze wszystkich komputerów, tylko partycja startowa Windows C:)
 • „Partycje” [%] (średnia ze wszystkich komputerów, wszystkie pozostałe partycje)
 •  „Pamięć” –  Zużycie śr. [%], zużycie max. [%], zużycie min. [%]
 • „Procesy TOP 10” – CPU średnie [%] dla wszystkich bieżących procesów
 • „Sieć” – Obciąż. śr. B/sec – obciążenie średnie na głównej karcie sieciowej
 • „Drukarki TOP 10 (bieżący tydz.)” – drukarki z największą ilością wydruków (nazwa drukarki)
 • „Drukarki TOP 10 (bież. mies.)” – drukarki z największą ilością wydruków
 • „Drukarki TOP 10 (bież. kwart.)” – drukarki z największą ilością wydruków
 • „Drukarze TOP 10 (bieżący tydz.)” – osoby drukujące najwięcej stron (poc\login)
 • „Drukarze TOP 10 (bież. mies.)” – osoby drukujące najwięcej stron
 • „Drukarze TOP 10 (bież. kwart.)” – osoby drukujące najwięcej stron
 • „Pliki TOP 10 (bieżący tydz.)” – pliki najczęściej drukowane  na wszystkich drukarkach (nazwa pliku)
 • „Pliki TOP 10 (bież. mies.)” – pliki najczęściej drukowane  na wszystkich drukarkach
 • „Pliki TOP 10 (bież. kwart.)” – pliki najczęściej drukowane  na wszystkich drukarkach
 • „WWW TOP 10 (bieżący tydz.)” –  najczęstsze strony
 • „WWW TOP 10 (bież. mies.)”
 • „WWW TOP 10 (bież. kwart.)”
 • „Kategorie WWW TOP 10 (bieżący tydz.)” – najczęstsze kategorie
 • „Kategorie WWW TOP 10 (bież. mies.)”
 • „Kategorie WWW TOP 10 (bież. kwart.)”

 

nowy typ widgetu (wielokolumnowy)

 • „Obciążenie %CPU (TOP 10)”
 • „Zajętość %RAM (TOP 10)”
 • „Komputery z problemami”
 • „Zdrowie komputerów (7 dni)” – liczba komputerów, error, warning
 • „Zdrowie komputerów (dzisiaj)” – liczba komputerów, error, warning
 • „Serwery Hyper-V z problemami”
 • „Serwery WMware z problemami”
 • „Maszyny Hyper-V z problemami”
 • „Maszyny WMware z problemami”
 • „Maszyny wirtualne wg ilości online (TOP 10)”
 • „Komputery z incydentami”
 • „Sprawcy incydentów”

 

Liczniki diagnozujące (informacja szczegółowa komputera)

Wprowadzono liczniki diagnozują pracę komputera. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w odpowiednim obszarze pojawia się stosowna informacja. Obsługiwane liczniki:

 • Nadmierne obciążenie dysków twardych
 • Nadmierne obciążenie sieci
 • Nadmierne obciążenie sieci na komputerze
 • Upływający termin gwarancji
 • Wysokie obciążenie procesora
 • Wysokie użycie pamięci RAM
 • Brak skanowania komputera
 • Incydenty USB – dotyczy blokady urządzenia USB
 • Gwarancja / serwis po terminie – dotyczy komputera i urządzeń skojarzonych
 • Zdarzenia krytyczne dziennika dziś, 7 dni, 30 dni

zmiany graficzne w systemie

System przeszedł liczne modyfikacja graficzne, które jednak nie zmieniają jego intuicyjności. eAuditor wciąż należy do systemów z najlepszym i najbardziej przyjaznym interfejsem użytkownika.

możliwość wydruku bezpośrednio z okna przeglądarki

W najbardziej kluczowych miejscach wprowadzono możliwość wydruku danych bezpośrednio z przeglądarki. Sekcje do wydruku można oznaczyć, co umożliwia wydruk tylko wybranych obszarów danych. Wydruki bezpośrednio z widoku dostępne są na zakładach informacji szczegółowej o zasobie (urządzeniu/komputerze) oraz kilku innych miejscach aplikacji.

szybka informacja o aktualności danych

Na widoku informacji szczegółowej wprowadzono możliwość szybkiego uzyskania informacji o wersji eAgenta, identyfikatorze agenta (GUID), daty ostatniego zgłoszenia eAgenta (widziany), aktualnie zalogowanych użytkownikach (może być kilka pozycji) oraz aktualności danych.

zmiana sekwencji sortowania danych na widokach

Zmieniono domyślną sekwencję sortowania danych na wszystkich widokach na „Mająca -> Rosnąca-> Malejąca”.

nowy obszar do wyświetlania wszystkich komunikatów systemu (operacji w tle)

Komunikaty o wszystkich procesach wykonywanych przez system w tle wyświetlane są w prawej części panelu administratora. Wielowątkowość aplikacji eConsole pozwala na jednoczesną pracę eConsoli na wielu stanowiskach oraz jednoczesne wykonywanie w tym czasie innych operacji.

zmieniono sposób wprowadzania przedziałów czasowych (dat) w filtrach

zmiana sposobu wyszukiwania i wprowadzania danych w oknach edycyjnych

 

Wydajność / skalowalność

optymalizacja wydajności bazy danych

W związku z wprowadzeniem nowych funkcjonalności wprowadzono szereg zmian optymalizacyjnych.

wielowątkowość procesów eServera (affinity)

Możliwa jest wielowątkowa praca eServera, która przy serwerach dużej mocy pozwala na uzyskanie większej wydajności pracy systemu, głównie w obszarze ładowania danych.

konfigurowalność alokacji pamięci dla bazy danych

Konfiguracją alokacji pamięci MS SQL Serwera można zarządzać z poziomu aplikacji eConsole. Zmiana ustawienia parametrów nie wymaga restartu bazy danych.

optymalizacja logów bazy danych

Pliki *.mdf oraz *.ldf bazy danych wymagają okresowej konserwacji, która zapobiega powiększaniu wielkości tych plików. W wersji 6.x zaimplementowano nowe procedury zapobiegające „rozrastaniu się” bazy danych. Procedury działają automatycznie i są zarządzanie przez automatyzację systemu eAuditor.

nowa obsługa ilości rekordów widoku skracającą znacznie uzyskiwanie danych

 

pytania handlowe: [email protected]