eAuditor v7 WEB – Najczęstsze błędy w zarządzaniu infrastrukturą IT w firmie.

Patrząc na ogólny rozwój technologii oraz zasobów firmy, można zauważyć znaczny wzrost informatyzacji w przedsiębiorstwach. Efektem tego jest stosowanie coraz większej ilości programów, aplikacji i sprzętu, które ułatwiają codzienną pracę i kontrolę nad infrastrukturą IT. Aby proces ten przebiegał bezproblemowo, niezbędne jest odpowiednie zarządzanie IT, które ma bezpośrednie przełożenie na poziom bezpieczeństwa oraz wartość organizacji. Administrowanie infrastrukturą IT powinno być także dostosowane do profilu przedsiębiorstwa oraz jego celów. Zdarza się, że infrastruktura informatyczna przedsiębiorstwa jest nieprawidłowo zarządzana i zagrożona.

Umniejszanie znaczenia zarządzania IT dla firmy

W firmach panuje przekonanie, że dla bezpieczeństwa wrażliwych danych wystarczy comiesięczna zmiana haseł i regularne tworzenie kopii zapasowych. W rzeczywistości zarządzanie IT to proces, wymaga o wiele więcej wysiłku i zainteresowania ze strony działu IT. Ważne jest odpowiednie dobranie profesjonalnego oprogramowania, które pozwoli na zabezpieczenie wrażliwych danych firmy oraz takie, które umożliwi pełne zarządzanie infrastrukturą IT.

Niekontrolowanie legalności programów

Kontrole dotyczące legalności oprogramowania tyczą się wszystkich, także małych i średnich przedsiębiorstw, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Urzędnicy dokonują kontroli umów licencyjnych, nośników danych, certyfikatów autentyczności i faktur za zakup oprogramowania. Faktury i paragony fiskalne są dla kontrolujących najważniejsze, gdyż stanowią one dowód zakupu potwierdzający legalność oprogramowania. Dowodem nie jest sama płyta z programem. Niestety, niesystematyczna kontrola oprogramowania zainstalowanego na komputerach wiąże się również z ryzykiem zainfekowania sprzętu wirusami lub programami szpiegującymi (spyware). Aby uniknąć nieprzyjemnych kar i możliwych zagrożeń, ważne jest odpowiednio zaplanowane przeprowadzanie audytu legalności oprogramowania.

Nieodpowiednie monitorowanie komputerów

W Polsce prawo zezwala na nadzór działań podejmowanych przez pracowników na komputerach służbowych (mowa tu zarówno o komputerach umieszczonych w organizacji, jak i komputerach przeznaczonych do pracy zdalnej, np. laptop). Niezgodne z prawem jest czytanie prywatnych e-maili, wiadomości z komunikatorów i treści odwiedzanych stron. Większość rodzajów monitorowania nie wymaga zgody pracowników (monitorowanie komputerów czy poczty elektronicznej). Pracodawca jednak nie może ukrywać faktu wprowadzenia takiego monitoringu w zakładzie pracy. Kwestie związane z kontrolą pracowników powinny zostać określone w umowie o pracę lub znajdować się w regulaminie.

Nieskuteczny system helpdeskowy

Platforma, która ma służyć pomocą dla użytkowników, musi być dobrze zautomatyzowana, tak aby ułatwić także działowi IT wyszukiwanie odpowiednich zgłoszeń. Kolejnym aspektem jest intuicyjność, pomocna dla osoby, która rozwiązuje zadania. Platforma taka powinna też umożliwić komunikację z osobami, które zajmują się tym samym zgłoszeniem.

System do helpdesku, który nie spełnia tych wymagań, często jest przyczyną wydłużenia się czasu odpowiedzi na zgłoszenia – jednego z najistotniejszych czynników wpływających na zadowolenie użytkowników z udzielonej im pomocy.

Nieusystematyzowane dane

Informacje o oprogramowaniu, sprzęcie, działaniach użytkowników, powinny być łatwo dostępne dla działu IT. Zapewnia to odpowiednią ochronę informatyczną i ułatwia wykrywanie problemów.

Nieuwaga użytkowników

Niewylogowanie się ze stanowiska komputerowego, zapisywanie haseł w miejscach, do których mają wgląd osoby trzecie, czy podłączanie zainfekowanych nośników zewnętrznych – to sytuacje, które zdarzają się dosyć często. Jednak bez przestrzegania panujących w organizacji zasad bezpieczeństwa, praca działu IT idzie na marne, a dane firmy mogą zostać wykradzione.

Rozwiązanie XXI wieku

Aby uniknąć wyżej wymienionych błędów organizacja powinna wdrożyć oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT oraz do zarządzania bezpieczeństwem IT. Idealnym systemem jest eAuditor V7 WEB, który pozwoli monitorować, zarządzać oraz inwentaryzować infrastrukturę IT w organizacji oraz pomoże zadbać o bezpieczeństwo danych a także zabezpieczy przedsiębiorstwo przed niekontrolowanym wyciekiem danych.
Jeżeli jesteś zainteresowany w pełni webowym, responsywnym system eAuditor V7 WEB skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie https://www.eauditor.eu/kontakt/

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami!

Więcej informacji