System eAuditor monitoruje aktywność aplikacji – stopień ich wykorzystania oraz czas efektywnego użycia.

W poniższym tekście znajdziesz odpowiedzi na pytania:

› dlaczego warto uruchomić monitoring aktywności,

› jakie informacje otrzymujemy po przeprowadzeniu monitorowania aktywności,

› jak sprawdzić, które programy są najczęściej używane przez użytkownika,

› w jaki sposób można uruchomić monitorowanie aplikacji.

 

Warto pamiętać!

Pracodawca powinien poinformować pracowników o możliwości monitorowania aplikacji. Co najważniejsze – musi to nastąpić, nim rozpocznie się monitorowanie służbowych komputerów. Pracownicy powinni podpisać stosowne regulaminy lub oświadczenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób poinformować pracowników o możliwości monitorowania, możesz zwrócić się o pomoc do naszego zespołu.

Monitoring komputerów jest możliwy, o ile zostały spełnione poniższe warunki:

  • pracodawca poinformował pracowników o stosowaniu takiej formy kontroli ich pracy (np. w regulaminie);
  • sprawdzanie aktywności nie powinno mieć charakteru stałego;
  • monitorowanie powinno dotyczyć grupy pracowników, a nie jedynie poszczególnego użytkownika, chyba że istnieje uzasadniona przesłanka do tego typu monitoringu.

Jakie korzyści daje monitoring aktywności aplikacji?

  • zwiększenie wydajności pracowników

Monitoring aplikacji pozwala ustalić, w jaki sposób pracownicy wykorzystują programy komputerowe. W szczególności dotyczy to działań niezwiązanych z obowiązkami służbowymi. Tego typu praktyki, oprócz zmniejszenia wydajności pracowników, budzą obawę pojawienia się sytuacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu organizacji.

  • wyeliminowanie nieefektywnych aplikacji

Monitoring pozwala ocenić efektywne używanie aplikacji. Jeśli wybrane aplikacje nie są używane przez pracowników lub są używane w stopniu znikomym, administrator IT może podjąć decyzję o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane zebrane w systemie pozwalają podjąć decyzję o optymalizacji posiadanych licencji – zaprzestanie ich wykorzystywania lub deinstalacja. A co za tym idzie – zmniejszeniu kosztów utrzymania oprogramowania.

  • zwiększenie bezpieczeństwa

Administrator poprzez monitoring może sprawdzić użycie aplikacji typu portable, które często są podatne na ataki malware, przez co potencjalnie stanowią poważne źródło wycieku danych.

Monitorowanie aktywności aplikacji w programie eAuditor WEB - analiza funkcjonalności

Jak monitorować aktywność aplikacji w systemie eAuditor?

W oprogramowanie eAuditor ustawiamy odpowiednią konfigurację, a następnie przesyłamy ją na wskazane komputery.

Monitoring aktywności aplikacji w oprogramowaniu eAuditor 6 - Uruchomienie aplikacji GUI

Po włączeniu funkcjonalności, system eAuditor rozpocznie generowanie wykazu wszystkich uruchomionych aplikacji i procesów. System sklasyfikuje procesy zarówno pod kątem godziny ich uruchomienia, godziny zatrzymania, jak i łącznego czasu korzystania z danej aplikacji.

Uruchomienie monitorowania oprogramowania - Monitoring aktywności aplikacji w oprogramowaniu eAuditor WEB - BTC Sp. z o.o.

Dodatkowo – analizując stopień wykorzystania danej aplikacji – system wskaże, jak długo użytkownik miał uruchomioną aplikację, lecz przede wszystkim, przez jaki czas aktywnie z niej korzystał.

Wyniki monitorowania aplikacji - Monitoring aktywności aplikacji w oprogramowaniu eAuditor WEB - BTC Sp. z o.o.

Co więcej, jeśli wybrana aplikacja ma możliwość pracy w wielu oknach, to system poinformuje nas, które okna i jak długo są aktywne. Na przykładzie aplikacji Word, system informuje nas o tym, które dokumenty są otwarte i jak długo użytkownik z nich korzystał. Ten sam rezultat uzyskamy podczas monitorowania wszystkich aplikacji tekstowych.

Monitoring aktywności aplikacji w oprogramowaniu eAuditor WEB

Jeśli masz pytania dotyczące funkcjonalności programu eAuditor lub chcesz umówić się na zdalną prezentację – skontaktuj się z nami!

Więcej informacji