Zarządzanie za pomocą serwera zadań

Sprawdź, czy warto zdecydować się na to rozwiązanie

Zalety i wady stosowania serwera zadań 

Serwer zadań to narzędzie, które pozwala na zdalne zarządzanie i automatyzację działań wykonywanych w sieci komputerowej. W praktyce oznacza to możliwość  realizowania określonych czynności, bez udziału użytkownika/administratora. 

Jedną z najistotniejszych zalet serwera zadań jest automatyzacja powtarzalnych czynności, które w przypadku dużej liczby komputerów w sieci zajmują dużo czasu. Dzięki jego wykorzystaniu można skutecznie zredukować koszty, co ma szczególne znaczenie w dużych organizacjach. Serwer zadań może być także przydatny w zwiększaniu bezpieczeństwa sieci, ponieważ pozwala na regularne wykonywanie kopii zapasowych, aktualizacje oprogramowania i weryfikację stanu systemów. 

Jednakże istnieją również pewne wady związane z jego zastosowaniem. Jedną z największych jest koszt początkowy, związany z zakupem, konfiguracją i wdrożeniem oraz szkoleniem personelu. Jednak w perspektywie czasu, mając na względzie wszystkie korzyści związane z jego wykorzystaniem – koszt ten zwróci się wielokrotnie. Istotną korzyścią jest również jakość wynikająca z powtarzalności wykonywania zadań.  

W celu lepszego zrozumienia zalet i wad stosowania serwera zadań, poniżej przedstawiono je w tabeli: 

Zalety Wady
Automatyzacja powtarzalnych działań  Wysoki koszt początkowy 
Wzrost efektywności pracy  Wymagane umiejętności techniczne
Wzrost bezpieczeństwa sieci
Wzrost jakości 
Rejestr wykonywanych zadań
Automatyczne raportowanie 

Potrzebujesz takiego systemu?

Zostaw kontakt i zamów bezpłatną konsultację z naszym doradcą.

Przykłady zastosowania serwera zadań w praktyce

Serwer zadań może znaleźć zastosowanie w wielu różnych podmiotach. Poniżej przedstawione są przykłady wykorzystania serwera zadań w praktyce:

1. Automatyczna instalacja oprogramowania: Serwer zadań umożliwia automatyczną instalację oprogramowania / poprawek na komputerach w sieci jak i poza nią. Instalacja może odbywać się wg ściśle zdefiniowanych reguł (np. tylko na wybranych komputerach, wybranym segmencie struktury organizacyjnej).

2. Zdalne zarządzanie komputerami: Serwer zadań pozwala na zdalne zarządzanie komputerami w sieci jak i poza nią. Umożliwia wykonywanie określonych czynności zadań, takich jak usuwanie plików, kopiowanie plików, czyszczenie kosza, historii użycia przeglądarek, wykonanie dowolnych zadań cmd i powershell.

3. Planowanie zadań: Serwer zadań umożliwia zaplanowanie określonych zadań na konkretny czas oraz zapewnia ustanowienie ich cykliczności.

4. Kopie zapasowe: Serwer zadań pozwala na automatyczne wykonanie kopii wybranych zasobów na komputerach w sieci jak i poza nią.

5. Automatyczne aktualizacje: Serwer zadań automatycznie aktualizuje oprogramowanie. Dzięki temu organizacja może skutecznie zapobiec powstawaniu podatności.

6. Zarządzanie urządzeniami drukującymi: Serwer zadań umożliwia zdalne zarządzanie i monitorowanie urządzeniami drukującymi. Można monitorować zużycie tonerów, papieru i innych materiałów eksploatacyjnych.

W powyższych przykładach wykorzystania serwera zadań można zauważyć, że narzędzie to ma szerokie zastosowanie w automatyzacji zadań w sieci komputerowej i może przynieść wiele korzyści.

Zarządzanie za pomocą serwera zadań w systemie eAuditor

eAuditor to system umożliwiający kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT. Jednym z narzędzi, które oferuje jest rozbudowany serwer zadań, który pozwala na zdalne kontrolowanie urządzeń i wykonywanie poleceń za pomocą wbudowanych komend CMD oraz powershell. Serwer zawiera predefiniowaną listę ponad 20 poleceń administracyjnych w CMD i ponad 70 poleceń administracyjnych w powershell, podzielonych na kategorie, takiejak system, pliki i foldery, usługi, sprzęt czy rejestry.

Korzystając z serwera zadań w systemie eAuditor, administratorzy mogą modyfikować istniejące komendy oraz definiować całkowicie nowe. Serwer umożliwia również tworzenie zadań cyklicznych, które mogą uruchamiać się codziennie, co tydzień, co miesiąc lub raz w roku.

Zastosowanie serwera zadań w systemie eAuditor umożliwia zwiększenie efektywności i wzrost jakości zarządzania infrastrukturą IT poprzez:
– monitorowanie urządzeń i użytkowników,
– zdalne zarządzanie (RDP, webRTC, VNC, VPro/AMT),
– szkolenia pracowników LMS,
– raportowanie,
– zdalną instalację,
– serwer automatyzacji.

Serwer zadań IT w eAuditor jest bardzo pomocnym narzędziem, które może usprawnić pracę administratorów oraz poprawić ogólną efektywność działów IT w praktycznie każdej organizacji.

Serwer zadań w systemie eAuditor

Może Cię zainteresować

2023-04-25T11:48:34+02:00