eAuditor V7 WEB

Funkcjonalności i interfejs systemu eAuditor V7 WEB

Sprawdź funkcjonalności systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT – eAuditor V7 WEB (screenshots)

Security Dashboard

Dashboard / Security Dashboard

System eAuditor wyposażyliśmy w dwa, w pełni funkcjonalne dashboardy, które umożliwiają bieżące monitorowanie infrastruktury i bezpieczeństwa IT w organizacji.
Security Dashboard
Inwentaryzacja komputerów i serwerów

Inwentaryzacja komputerów i serwerów

System eAuditor został wyposażony w pełni automatyczny system inwentaryzowania komputerów.
Inwentaryzacja komputerów i serwerów
Inwentaryzacja plików

Inwentaryzacja plików

System eAuditor umożliwia inwentaryzację wszystkich plików znajdujących się w zasobach dyskowych komputerów, na których zainstalowany jest agent.
Inwentaryzacja plików
Monitorowanie pracowników

Monitorowanie pracowników i ich komputerów

Monitorowanie pracowników skutecznie wpływa na podniesienie bezpieczeństwa IT oraz sukcesywny wzrost efektywności pracy.
Monitorowanie pracowników
Inwentaryzacja i monitorowanie oprogramowania

Inwentaryzacja i monitorowanie oprogramowania

eAuditor pozwala na zarządzanie oprogramowaniem i licencjami w złożonych strukturach organizacyjnych (struktury wielooddziałowe, grupy kapitałowe).
Inwentaryzacja i monitorowanie oprogramowania
Wirtualizacja

Wirtualizacja - monitorowanie i inwentaryzacja

Postęp technologiczny wprowadził do infrastruktury IT przedsiębiorstw i instytucji środowiska wirtualizacji. Skala środowisk zwirtualizowanych rośnie w postępie geometrycznym. Zapanuj nad serwerami wirtualizacji (host) oraz maszynami wirtualnymi (guest) poprzez wdrożenie systemu eAuditor.
Wirtualizacja
Skaner sieci

Skaner sieci - mapy sieci

Sieci komputerowe przedsiębiorstw i instytucji mogą być bardzo rozbudowane. Do zobrazowania połączeń pomiędzy poszczególnymi sieciami oraz uzyskania szczegółowych informacji w ramach danej sieci można wykorzystać niniejszy moduł.
Skaner sieci
Zdalne zarządzanie komputerami

Zdalne zarządzanie komputerami

Zdalny pulpit (VNC, RDP), wsparcie dla INTEL VPro/AMT, zdalne wykonywanie poleceń CMD i skryptów Powershell, zdalne instalacje, zdalna pomoc, automatyzacja wszystkich procesów, harmonogramowanie, masowe wykonywanie zadań zapewniają gwarancję wysokiej jakości pracy działu IT.
Zdalne zarządzanie komputerami
Monitorowanie IT

Monitorowanie infrastruktury IT

System eAuditor posiada funkcjonalności, dzięki którym możliwe jest monitorowanie infrastruktury IT, m.in. w zakresie monitoringu komputerów użytkowników, usług, oprogramowania, bezpieczeństwa, wydajności, wirtualizacji, dzienników zdarzeń, wydruków, stron internetowych oraz poczty elektronicznej pracownika.
Monitorowanie IT
Monitorowanie wydruków

Monitoring wydruków i drukarek

System eAuditor w szerokim zakresie wspiera zarządzanie urządzeniami drukującymi. Pozwala na wykonanie kompleksowego audytu wydruków, inwentaryzacji urządzeń drukujących, prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacji i modernizacji drukarek.
Monitorowanie wydruków
Monitorowanie poczty elektr.

Monitoring poczty e-mail

System eAuditor umożliwia uruchomienie funkcjonalności, dzięki której możemy monitorować adresatów i nagłówki poczty elektronicznej na komputerze, na którym zainstalowano agenta.
Monitorowanie poczty elektr.

System do zarządzania IT – Umów się na zdalną prezentację systemu eAuditor

Dowiedz się więcej o możliwościach eAuditor – skontaktuj się z nami!