Zagrożenia płynące z braku odpowiedniej komunikacji

Warto zwrócić uwagę na fakt, że osoby odpowiedzialne za komunikację mogą przekazywać informacje w niewłaściwy sposób. Chodzi tu głównie o przekazywanie informacji za pośrednictwem zbyt krótkich wiadomości lub niewłaściwych sieci społecznościowych. Mogą również istnieć problemy z bezpośrednimi kanałami komunikacji między różnymi członkami organizacji.

Czasami zdarza się, że pracownicy nie potrafią komunikować się ze sobą właściwie. Brak komunikacji wewnętrznej w firmie, wpływa na ogólne wyniki i dobre samopoczucie pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby firmy zwracały uwagę na komunikację wewnętrzną. Im szybciej zauważymy problem, im szybciej go rozwiążemy, tym lepiej.

Do błędów, które stanowią bariery w komunikacji zespołowej, zalicza się:

  • niespójne komunikaty;
  • brak informacji zwrotnej;
  • nieprecyzyjne oczekiwania lub zakres obowiązków;
  • unikanie kontaktu na linii przełożony-pracownik lub/i pracownik-przełożony;
  • niekonstruktywna krytyka;

Poprawa komunikacji – kluczem do sukcesu

Firmy zarządzane są przez misję i szereg konkretnych wartości. Jeżeli pracownicy nie są ich świadomi, nie są w stanie poznać prawdziwego celu swojej pracy i nie wkładają w wykonywaną pracę starań.

Wspólną hierarchię priorytetów, mogą budować właśnie poprzez skuteczną komunikację. Dobra relacja i komunikacja między przełożonym a pracownikiem pozwala lepiej zrozumieć cele, misje i wartości firmy.

Kanały komunikacji

Menedżerom wyższego szczebla trzeba zapewnić zarówno oficjalne, jak i nieformalne kanały komunikacji z pracownikami. Najlepszym rozwiązaniem jest dostęp do wewnętrznej sieci, wszyscy pracownicy będą otrzymywać istotne informacje w uporządkowany sposób.

Oczywiście, spotkania i osobiste rozmowy to nie jedyny sposób na usprawnienie komunikacji wewnętrznej. Warto testować różnorodne narzędzia, takie jak komunikatory, intranet czy służbowe telefony. Komunikuj się ze swoimi pracownikami za pomocą 2-3 narzędzi. Ułatwi to np. odnaleźć archiwalną wiadomość, a pracownicy nie będą mieli poczucia, że są zasypani niezliczoną ilością komunikatów.

W zależności od rodzaju firmy oraz treści przekazywanych przez zarząd lub inne wyznaczone jednostki, należy dobrać odpowiednie narzędzia komunikacji. Aby spełniały swoje zadanie muszą porządkować dane oraz uwzględniać możliwość uzyskania informacji zwrotnych.

Poczta elektroniczna to zdecydowanie najpopularniejszy kanał komunikacji wewnętrznej. Prawie każdy pracownik przychodzący do firmy (o charakterze biurowym czy korporacyjnym) zostaje wyposażony w służbowego maila i wpisany do bazy kontaktów. Dzięki temu zmniejsza się zagrożenie, że ktoś zostanie pominięty w procesie informowania.

Właściwa komunikacja z właściwym narzędziem

System eAuditor oferuje swoim klientom efektywną komunikację z pracownikami. Narzędzie to pozwala na szybki kontakt ze współpracownikami, posiada także element, jakim jest alert, dzięki któremu żadna istotna informacja nie umknie naszej uwadze. Zdalne szkolenia i e-learning, przydatne szczególnie w sytuacjach gdzie występuje praca zdalna, lub gdy potrzebujemy zorganizować szkolenie dla całej firmy (bez konieczności spotykania się).

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online