eAuditor V7 WEB

Warunki aktualizacji systemu eAuditor WEB do wersji eAuditor V7.x WEB (zmiana wersji edycyjnej)

Opis warunków aktualizacji systemu eAuditor z wersji niższych do wersji eAuditor V7 WEB

Zasady aktualizacji wersji edycyjnej:

 1. Zgodnie z warunkami świadczenia serwisu do systemu eAuditor, prawo bezpłatnej aktualizacji dotyczy tylko konkretnej wersji edycyjnej (np. V6). W okresie 2017-2019 w ramach serwisu wersji V6 zrealizowano kilkadziesiąt automatycznych aktualizacji.
 2. Mając na względzie duże zainteresowanie i korzyści z aktualizacji (zarówno dla producenta, jak i użytkowników) opracowano promocyjne i korzystne dla Klientów zasady aktualizacji do V7.

Użytkownicy wersji V6.x z ważnym serwisem:

 • Możliwość upgrade’u do wersji V7.x w momencie przedłużenia serwisu na kolejny okres (12/24 miesiące) – odpłatnie wg cennika.
 • Możliwość (opcjonalnie) zakupu nowych funkcjonalności V7 – odpłatnie wg cennika i indywidualnych uzgodnień.
 • Użytkownicy wersji V6.x, którzy już w 2019 roku przedłużyli umowę serwisową – upgrade do V7 odpłatnie wg cennika i indywidualnych uzgodnień.
 • Możliwe wcześniejsze przedłużenie umowy serwisowej z wykonaniem upgrade’u do V7 bez utraty okresu wsparcia.

Koszt:

 • upgrade do wersji V7.x – 5% cenny podstawowej (cennikowej), nie mniej niż 860,00 zł netto
 • opcje dodatkowe – koszt wg cennika

Użytkownicy wersji V6.x bez ważnego serwisu:

 • wymagany upgrade do wersji V7.x – 5% cenny podstawowej (cennikowej), nie mniej niż 860,00 zł netto
 • wymagany zakup serwisu – opłata zgodna z cennikiem
 • opcje dodatkowe – koszt wg cennika

Użytkownicy wersji V5.x oraz niższych:

 • wymagany upgrade do wersji V7.x – 50% ceny podstawowej (cennikowej)
 • opcje dodatkowe – koszt wg cennika

Wersje EDU, GOV, MED

Spytaj konsultanta o wersje EDU, GOV, MED.

Techniczne aspekty upgrade’u do wersji V7.x

W każdym przypadku (konsultacje w procesie wdrożenia) dział wsparcia technicznego udzieli niezbędnego wsparcia na drodze telefonicznej lub e-mailowej.

Wszelkie działania oferowane przez dział wsparcia są bezpłatne.

z wersji V6.x

•   Wsparcie producenta i administracyjne podczas aktualizacji nie jest wymagane – proces wykonuje się automatycznie.

•   Czas aktualizacji wynosi średnio 15 minut i jest zależny od wielkości bazy danych. Nie jest wymagana ingerencja administracyjna.

•   Dla instalacji bez łączności z serwerem aktualizacji producenta udostępniona zostanie paczka aktualizacyjna.

z wersji V5.x i niższych

•   Aktualizacja z wersji V2.x, V3.x oraz V4.x jest przeprowadzona zdalnie przez dział wsparcia technicznego producenta.

•   Czas aktualizacji wynosi do 60 minut i jest zależny od wielkości bazy danych.

Jak sprawdzić wersję systemu eAuditor?

Wersję systemu można sprawdzić w eConsoli w zakładce: „Pomoc > O programie”.

Jak sprawdzić łączność z serwerem aktualizacji? (dotyczy wersji 6.x)

Poprawność łączności z serwerem aktualizacji można sprawdzić w zakładce: „Pomoc > O programie”.

System do zarządzania IT – poznaj funkcjonalności programu eAuditor!

Dowiedz się więcej o możliwościach eAuditor – skontaktuj się z nami!