Dashboard 

Graficzna i interaktywna prezentacja danych dla profesjonalistów IT.

Dashboard

System eAuditor wyposażony jest w pełni funkcjonalne dashboardy, które umożliwiają bieżące monitorowanie infrastruktury IT w organizacji.

Dashboard - Zdrowie

Dashboard - Sprzęt