Odpowiednie zabezpieczenie organizacji to priorytet wśród listy zadań większości firm i organizacji. Dane przechowywane na dyskach są niezwykle cenne, a ich wyciek lub utrata może prowadzić do daleko idących konsekwencji. BitLocker© to sprawdzone rozwiązanie, które gwarantuje realną ochronę danych. Dzięki możliwości szyfrowania dysków zmniejsza ryzyko wycieku danych.

Czym jest BitLocker©?

BitLocker© to rozwiązanie stworzone przez Microsoft, które pozwala na kryptograficzną ochronę danych na dyskach. Narzędzie umożliwia szyfrowanie całych partycji dysków, a jego działanie opiera się na module TPM (ang. Trusted Platform Module). BitLocker© jest zintegrowany z usługami Microsoft Active Directory w zakresie centralnego zarządzania kluczami. Rozwiązanie zapewnia pełną ochronę przed atakami, dzięki szyfrowaniu m.in. za pomocą algorytmu XTS-AES (128 lub 256 bitów).

eAuditor - Szyfrowanie dysków BitLocker

eAuditor + BitLocker©

eAuditor V7 WEB posiada integrację z BitLockerem© za pomocą API Microsoft Windows. System identyfikuje wszystkie pamięci masowe, zarówno dyski fizyczne, jak i logiczne i weryfikuje, czy zostały one zaszyfrowane BitLockerem©. Administratorzy IT zyskują możliwość masowego oraz zdalnego szyfrowania i deszyfrowania dysków. Dodatkowo mogą oni z łatwością zarządzać całym procesem szyfrowania partycji. W konsoli administracyjnej administratorzy IT mają dostęp do listy komputerów, informacji o wersji TPM, a także informacji o statusie szyfrowania.

  • Zdalna inwentaryzacja dysków i partycji.

  • Identyfikacja partycji zaszyfrowanych.

  • Masowe szyfrowanie / deszyfrowanie.

  • Włączanie i wyłączanie zabezpieczeń.

  • Prezentacja postępu procesu szyfrowania / deszyfrowania.

  • Bezpieczne magazynowanie kluczy odzyskiwania.

  • Zdalne zarządzanie z poziomu webowej konsoli administratora.

Sprawdź, jak szyfrujemy dyski za pomocą BitLockera© w systemie eAuditor V7 WEB

Skuteczne zabezpieczenie IT

Nieodpowiedni poziom zabezpieczeń IT, a także często niezaszyfrowane dane na dyskach mogą prowadzić do wycieku poufnych informacji o firmie, a także o jej klientach. Wyciek może wystąpić zarówno w wielkiej korporacji, jak i w mniejszej firmie, dlatego odpowiednie zabezpieczenie danych jest podstawą w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji. Zaszyfrowanie danych na dyskach realnie wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa IT. Dane zostają tak zabezpieczone, by nie mogły w późniejszym okresie zostać wykorzystane przeciw organizacji. Integracja systemu eAuditor V7 WEB z BitLockerem© zapewnia jeszcze skuteczniejszą ochronę infrastruktury IT i zmniejsza ryzyko wycieku danych.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami!

Więcej informacji